DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Bibliografija prof. dr. Đure Rauša 1964 - 1997.


1. Rauš, Đ., 1964: Takmičenje sjekača jednoručnim
motornim lančanim pilama održano dne 12. 02.
1964. g. u šumi Dubovica kombinata "Spačva"
Vinkovci. Šum. list 7-8: 334-341, Zagreb.
2. Rauš, Đ., 1969: Autohtona i alohtona dendroflora
šire okoline Vukovara. Šum. list 5-6: 185-209,
Zagreb.
3. Rauš, Đ., 1970: Istraživanje i kartiranje šumske vegetacije
u Posavini kod Lipovljana. Bilten Posl.
udruženja šum. priv. org. Hrvatske, br. 2, Zagreb.
4.
Rauš, Đ., 1970: Prilog poznavanju flore Fruške
gore iz okolice Iloka. Šum. list 9-10: 285-306,
Zagreb.
5.
Rauš, Đ., 1970: Crna joha (Alnus glutinosa
Geartn.) u šumama Posavine. Savjetovanje o Posavini
III, Zagreb.
6. Rauš, Đ., 1970: Dendroflora
parkova i drvoreda
Vinkovaca i Nuštra. Godišnjak MH. br. 7, Vinkovci.
7. Rauš, Đ., 1971: Rasprostranjenost bukve (Fagus
silvatica L.)u nizinskim šumama hrasta lužnjaka
u Hrvatskoj. Šumarski simpozij 15. 02. 1969.
(Prigodom 300. godišnjice Sveučilišta u Zagrebu
i 50. godišnjice šumarske fakultetske nastave u
Zagrebu), 19-30, Zagreb.
8. Rauš, Đ.,
1971: Fitocenološke osobine šuma na
obroncima zapadnog dijela Fruške gore. Radovi
Centra JAZU Vinkovici, knj. 1, Zagreb.
9. Rauš, Đ., 1972: Karta šumskih zajednica spačvanskog
bazena i okolice Vinkovaca. GZH Zagreb.
10. Rauš, Đ., 1972: Slavonski orijaši prkose vjekovima.
Priroda 9: 262-265, Zagreb.
11. Rauš, Đ., 1973: O tvornici tanina u Županji. Županjski
zbornik br. 4: 5-12, Županja.
12. Rauš, Đ., 1973: Vegetacijska karta fakultetske šume
"Lubardenik" kod Lipovljana, GZH Zagreb.
13. Rauš , Đ., 1973: Prilog poznavanju jednogodišnjih
količina prostirke u šumskim zajednicama Posavine.
Ekologija 8, 2: 295-301, Beograd.
14. Rauš , Đ., 1973: Fitocenološke značajke i vegetacijska
karta fakultetskih šuma Lubardenik i
Opeke. Šum. list 5-6: 190-221, Zagreb.
15. Rauš, Đ., 1973: Šume Slavonije i Baranje od Marije
Antuna Relkovića do danas. Radovi Centra
JAZU Vinkovci, knj. 2: 107-166, Zagreb.
16. Rauš,Đ.,&M. Kalinić, 1973: Pedološke i fitocenološke
osobine šume lužnjaka i običnog graba
s bukvom u Posavini i Pokuplju. Radovi Centara
JAZU Vinkovci, knj. 2: 79-106, Zagreb.
17. Rauš , Đ., 1973: Vegetacijska karta fakultetske šume
"Opeka" kod Lipovljana. GZH, Zagreb.
18. Rauš, Đ., 1974: Prilog bibliografskom pregledu
radova o šumarstvu jugoistočne Slavonije. Zbornik
o stotoj obljetnici znanstvenog i organiziranog
pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije.
Radovi Centra JAZU Vinkovci, 693-719, Vinkovci
- Slavonski Brod.
19. Rauš, Đ., 1974: Šumske fitocenoze i vegetacijska
karta šuma jugoistočne Slavonije. Zbornik o stotoj
obljetnici znanstvenog i organiziranog pristupa
šumarstvu jugoistočne Slavonije. Radovi
Centra JAZU Vinkovci, 79-114, Vinkovci - Slavonski
Brod.
20. Rauš, Đ., 1974: Nepoznato (i zapušteno) bogatstvo.
Glas Slavonije 28.12.1974. Osijek.
21. Rauš , Đ., 1974: Tehnološki razvoj ubrzava razaranje
prirode Slavonije i Baranje. Šum. list 1-2:
43-47, Zagreb.
22. Rauš, Đ., 1974: Karta šumskih zajednica gospodarske
jedinice "Josip Kozarac" kod Lipovljana.
GZH, Zagreb.
23. Rauš, Đ., & S. Matić, 1974: Prilog poznavanju
fitocenoloških i gospodarskih odnosa šuma hrasta
kitnjaka na Kalniku. Šum. list 7-9: 299-323,
Zagreb.
24. Rauš , Đ., 1974: Domaći i inozemni vrtlarski zborovi
i simpoziji XIX-ti internacionalni hortikulturni
kongres, Varšava. Hortikultura 4, Zagreb.
25. Rauš , Đ., 1975: Parkovna i šumska dendroflora
Županje i Bošnjaka. Županjski zbornik br. 5: 95122,
Županja.
26. Rauš, Đ., 1975: Dekorativno drveće i grmlje u
starim parkovima Slavonije i Baranje. Hortikultura
2: 42-44, Zagreb.
27. Rauš , Đ., 1975: Vegetacijski i sinekološki odnosi
šuma u bazenu Spačva. Glas. šum. pokuse 18:
225-346, Zagreb.
28. Rauš, Đ., 1975: Šuma crne johe (Frangulo-Alnetum
glutinosae Rauš 1968) u bazenu Spačva.
Šum. list 11-12: 431-454, Zagreb.
29. Rauš , Đ., 1975: "Stieleichenwälder Slawoniens",
Problems of Balkan Flora and Vegetation, Sofia,
343-354, Zagreb.
30. Rauš, Đ., 1975: Šumska vegetacija "Vorlanda" na
lijevoj obali Save između Orljave i Bosuta. Radovi
Centra JAZU Vinkovci, 111-128, Zagreb.
31. Rauš, Đ., &J. Šimičić, 1975: Otkrivanje spomen-
biste šumaru Pravdoju Beliji na Rabu 16.
11. 1974. Priroda br. 5, Zagreb.