DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 109     <-- 109 -->        PDF

IN MEMORIAM
Prof. dr. ĐURO RAUS - šumarski stručnjak (31. 3. 1930. - 10. 9. 1997.)


Premda smo svi bili upoznati s
teškim zdravstvenim stanjem profesora
Rauša i s njegovom obitelji
suosjećali gotovo dvije godine njegov
je odlazak doista teško pao svima
nama koji smo ga poznavali, koji
smo bili na bilo koji način vezani uz
njega i njegovo djelo. Njegovo je
djelo kao oca, supruga i djeda, kao
šumarskoga stručnjaka, kao fitocenologa
teoretičara i praktičara, kao
pedagoga i učitelja, kao suradnika i
prijatelja - veličanstveno. U njemu
je uvijek imao jasno zacrtan put, bez
ostatka je davao sebe, nesebično i s
velikom ljubavlju. U njemu je izgarao
do krajnjega cilja uz golemu
snagu i energiju svojstvenu samo
velikim ljudima. Zbog toga je imao
jednu blistavu sveučilišnu karijeru,
okrunjenu brojnim radnim i drugim
uspjesima, u kojoj je stekao ugled
jednoga od najzaslužnijih hrvatskih
šumarskih stručnjaka na kraju ovoga
stoljeća.


A njegov životni put bio je iznimno
trnovit. Počeo je 31. 3.1930.
godine na, za hrvatski narod beskrajno
nesretnoj Ovčari kod Vukovara, u
težačkoj obitelji i u tegobnim okolnostima
koje su ne samo u nas nosile
tridesete godine ovoga stoljeća. Vrlo


je mlad ostao bez oca i već je u drugom
svjetskom ratu preuzeo brigu o
obitelji, svojstvenu samo svjesnim i
odgovornim sinovima.


Iz toga najranijega doba nosi nevjerojatno
jake dojmove o Dunavu,
poplavama, ritskim šumama i mnogim
detaljima kojih se u miru vučedolskih
večeri znao prisjećati. Gledao
je nastajanje dunavskih sprudova,
potom ada, uočavao da polagano
na mjesta na kojima je danas vrba
sutra dolazi topola i tako redom.
Nakon završetka srednje šumarske
škole od 1956. radi u vukovarskoj
šumariji, zatim odlazi na studije na
Šumarski fakultet u Zagrebu i od
studenoga 1965. radi kao asistent
na Katedri za uzgajanje šuma na
predmetu Šumarska fitocenologija.
U međuvremenu obitelj Rauš prelazi
u Zagreb, a profesor Rauš magistrira
1968. i doktorira 1973. godine.
Oba su rada posvećena fitocenološkim
značajkama šuma istočne
Slavonije. U njima daje velik doprinos
poznavanju nizinske šumske
vegetacije u Hrvatskoj. Taj tematski
krug zaokružuje 1974. godine briljantnom
habilitacijom u kojoj opisuje
sukcesiju ritskih šuma od Aljmaša
do Iloka, stoje dosada najcjelovitiji
rad o toj problematici koji se
u europskoj fitocenološkoj literaturi
može pronaći.


I nitko nakon Josipa Kozarca nije
tako dobro poznavao dušu i život
slavonske šume kao naš učitelj, profesor
Rauš. Nitko nije tako dobro
razumio ulogu i mjesto i lužnjaka i
jasena, i šaša i rode u nastajanju i opstanku
takva prirodnog sustava. Ta
je istraživanja kasnije profesor Rauš
u suradnji sa znanstvenicima Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta u
Zagrebu zaokružio i taj je dio Hrvatske
danas u vegetacijskom smislu
najbolje istražen.


Istodobno je velika društvena i


stručna djelatnost profesora Rauša.


Glavni je osnivač i prvi upravitelj
Nastavno-pokusnoga šumskoga objekta
na Rabu od 1974. godine, jedan
od utemeljitelja i prvi predsjednik
Hrvatskoga ekološkoga društva
od 1975. godine predsjednik Saveza
ekoloških društava tadašnje države
Jugoslavije od 1978. godine, prodekan
Šumarskoga odjela Šumarskoga
fakulteta također od 1978. godine,
glavni urednik Glasnika za šumske
pokuse od 1980. To su i godine iznimno
plodnoga znanstvenoga rada u
kojemu se poglavito ističe kartiranje
šumske vegetacije Hrvatske. Profesor
Rauš kartirao je šume Spačve,
Pokuplja, Česme, Medvednice, Zagrebačkoga
područja, velik dio Posavine,
sekcije Vinkovci, Slatina,
Osijek, Slavonski Brod i Samobor
za vegetacijsku kartu Hrvatske, Turopoljski
lug, Repaš i još mnogo,
mnogo drugih predjela i gospodarskih
jedinica hrvatskih šuma. Dakle,
više nego itko prije i nakon njega.


Osamdesetih godina istražuje
dinarsku i sredozemnu šumsku vegetaciju,
oduševivši se tim prostorom
jednako kao i svojom Slavonijom
i shvativši bit njegovih promjena
i razvojnih procesa. Osobito
su značajni radovi posvećeni šumama
hrasta crnike iz Istre, s Raba i
Mljeta. Za cijelo je to vrijeme neprestano
usavršavao svoj pedagoški
i nastavni rad, pa je 1976. objavio
prva, 1979. druga skripta iz šumarske
fitocenologije, a 1987. godine
sveučilišni udžbenik. Istodobno se
posvećuje zaštiti prirode i čovjekova
okoliša. Predavanja zaštite prirode
započinje u šk. god.1984/85.,
odmah potom 1986. objavio je skripta,
a 1991. sveučilišni udžbenik iz
tog predmeta, jedan od najpotpunijih
u Hrvatskoj do danas. I inače
profesor je Rauš najzaslužniji za zaštitu
pojedinih prirodnih predjela,
kao što su Vukovarske dunavske
ade, Radiševo, Lože, Česma, Novakuša,
Varoški lug i drugi.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 110     <-- 110 -->        PDF

9. travnja 1997.godine prof. dr. sc. Đ. Rauš prima Odluku o izboru za redovitoga člana
Akademije šumarskih znanosti
S velikom radošću i novim zanosom
dočekuje samostalnu hrvatsku
državu i biva poticateljem i glavnim
urednikom epohalne monografije Šume
u Hrvatskoj 1992. godine. Poslije
je također urednik priznate fotomonografije
Silvae nostrae Croatiae i urednik
značajnoga poglavlja u monografiji
Hrast lužnjak u Hrvatskoj. Potrebno
je istaknuti da je profesor Rauš
bio predstojnik Zavoda za istraživanja
u šumarstvu Šumarskoga fakulteta od
1986. do 1990. godine i potom predstojnik
Katedre za uzgajanje šuma.


Ujesen 1995. godine profesor je
Rauš otišao u nadasve zasluženu, ali
nezamislivo i nepravedno kratku mirovinu
- nakon što je Šumarsku fitocenologiju
predavao 30, a zaštitu
prirode 11 godina. Za to je vrijeme
bio mentorom deset doktorskih, magistarskih
i specijalističkih i preko
osamdeset diplomskih radova. U tridesetogodišnjem
znanstvenom radu
objavio je dvije knjige o parkovima i
zelenilu Slavonije i Baranje, više od
70 znanstvenih radova, troja skripta,
dva udžbenika, dvadeset vegetacijskih
karata, 5 bibliografija i preko
110 stručnih članaka i različitih priopćenja.
Istaknuti član mnogih domaćih
i međunarodnih znanstvenih i
stručnih udruga organizator više
znanstvenih skupova, uzor i učitelj
mnogim mladim šumarskim struč


njacima ostavio je golemo djelo za
koje većini drugih nije dostatan samo
jedan život. Veliki je promicatelj zaštite
prirode i okoliša, najzaslužniji
hrvatski fitocenolog za primjenu šumarske
fitocenologije u šumarskoj
praksi, približivši je i studentima i šumarima
praktičarima.


Ne možemo, a da se ne prisjetimo
mnogih savjeta izvanrednoga učitelja
i prijatelja. U njima je uvijek veličao
šumu, sve naše podređivao njoj, bio
je istinski vrijedan i ingeniozan šumar
i u ljubavi prema šumi nije mu
bilo ravna. Koliko je puta pri terenskim
istraživanjima znao reći: "Šuma
vam je otvorena knjiga, ali morate
puno učiti da je možete čitati". Sjećamo
se i jednoga od posljednjih susreta
subotom sredinom svibnja, kada
je uz bolesničku postelju štovanoga
profesora bila netom uručena diploma
redovitoga člana Akademije šumarskih
znanosti, naše Akademije na
kojoj smo ga posljednji put javno vidjeli,
a kojom se toliko ponosio. Sjećamo
se velikog poštovanja koje je
iskazivao pričajući o svom učitelju
pokojnom profesoru A n i ć u, sjedeći
u miru vukovarskih večeri ili u sjenama
pod crnikom u Uvali svete Mare.


I ostat će pustija slavonska ravnica,
usamljeniji Kalnik, smrknutiji
Velebit i sigurno će oplakivati more u
Uvali svete Mare svoga istinskoga


štovatelja, prijatelja i zaštitnika. Ostat
će kao i mi siromašniji za velikog
znanstvenika i čovjeka koji im je nesebično,
kao i svojoj obitelji prijateljima
i suradnicima, poklanjao dio
sebe i svoga života. Odlaskom profesora
Đure Rauša šume naše domovine
izgubile su svoga istinskoga poznavatelja,
šumarska struka izgubila
je vrsnoga stručnjaka, Šumarski fakultet
velikoga znanstvenika i pedagoga,
a mi, njegovi suradnici i učenici,
prijatelja i istinsku potporu kad
nam je najteže.


Ostat ćemo svi siromašniji, za ponajboljega
među velikima koje je u
drugoj polovici ovoga stoljeća iznjedrila
hrvatska šumarska struka.


Oprostili smo se s čovjekom iznimno,
velikoga i teško dostižnoga ali
baš zato poticajnoga djela. Ono će
biti nadahnuće mlađim šumarskim
stručnjacima, nama, njegovim, učenicima,
da ustrajemo na jedinom putu
kojim je profesor Rauš visoko uzdignuta
čela koračao putem pravde i
poštenja, putem znanja i istine, putem
vrijednosti i dike hrvatske šumarske
struke. Na ponos obitelji, na ponos
domovini, na ponos prijateljima i nama,
njegovim učenicima.


I prenijet ćemo još jednom jedan
Kozarčev prijevod od prije stotinu
godina, koji je često citirao profesor
Rauš:


"Ponosno i maestetično diže se
šuma u svojoj ogromnosti, visoko
nad obični nivo, djeleći svoje
darove na sve strane, nerazdruživa
pratilica čovječanstva, alemkamen
svih naroda, besmrtna,
kao velika ideja."


I kao Vaše djelo, štovani i dragi
profesore!


U ime djelatnika Šumarskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskoga
instituta Jastrebarsko,
poduzeća "Hrvatske šume" p.o. Zagreb,
članova Hrvatskoga šumarskoga
društva, Akademije šumarskih
znanosti, Hrvatskoga ekološkoga
društva, u ime svih brojnih
prijatelja, šumara i drugih koji su ga
poznavali izražavamo neizmjernu
hvalu za golemo ljudsko i stručno
djelo prof dr. Đure Rauša.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Bibliografija prof. dr. Đure Rauša 1964 - 1997.


1. Rauš, Đ., 1964: Takmičenje sjekača jednoručnim
motornim lančanim pilama održano dne 12. 02.
1964. g. u šumi Dubovica kombinata "Spačva"
Vinkovci. Šum. list 7-8: 334-341, Zagreb.
2. Rauš, Đ., 1969: Autohtona i alohtona dendroflora
šire okoline Vukovara. Šum. list 5-6: 185-209,
Zagreb.
3. Rauš, Đ., 1970: Istraživanje i kartiranje šumske vegetacije
u Posavini kod Lipovljana. Bilten Posl.
udruženja šum. priv. org. Hrvatske, br. 2, Zagreb.
4.
Rauš, Đ., 1970: Prilog poznavanju flore Fruške
gore iz okolice Iloka. Šum. list 9-10: 285-306,
Zagreb.
5.
Rauš, Đ., 1970: Crna joha (Alnus glutinosa
Geartn.) u šumama Posavine. Savjetovanje o Posavini
III, Zagreb.
6. Rauš, Đ., 1970: Dendroflora
parkova i drvoreda
Vinkovaca i Nuštra. Godišnjak MH. br. 7, Vinkovci.
7. Rauš, Đ., 1971: Rasprostranjenost bukve (Fagus
silvatica L.)u nizinskim šumama hrasta lužnjaka
u Hrvatskoj. Šumarski simpozij 15. 02. 1969.
(Prigodom 300. godišnjice Sveučilišta u Zagrebu
i 50. godišnjice šumarske fakultetske nastave u
Zagrebu), 19-30, Zagreb.
8. Rauš, Đ.,
1971: Fitocenološke osobine šuma na
obroncima zapadnog dijela Fruške gore. Radovi
Centra JAZU Vinkovici, knj. 1, Zagreb.
9. Rauš, Đ., 1972: Karta šumskih zajednica spačvanskog
bazena i okolice Vinkovaca. GZH Zagreb.
10. Rauš, Đ., 1972: Slavonski orijaši prkose vjekovima.
Priroda 9: 262-265, Zagreb.
11. Rauš, Đ., 1973: O tvornici tanina u Županji. Županjski
zbornik br. 4: 5-12, Županja.
12. Rauš, Đ., 1973: Vegetacijska karta fakultetske šume
"Lubardenik" kod Lipovljana, GZH Zagreb.
13. Rauš , Đ., 1973: Prilog poznavanju jednogodišnjih
količina prostirke u šumskim zajednicama Posavine.
Ekologija 8, 2: 295-301, Beograd.
14. Rauš , Đ., 1973: Fitocenološke značajke i vegetacijska
karta fakultetskih šuma Lubardenik i
Opeke. Šum. list 5-6: 190-221, Zagreb.
15. Rauš, Đ., 1973: Šume Slavonije i Baranje od Marije
Antuna Relkovića do danas. Radovi Centra
JAZU Vinkovci, knj. 2: 107-166, Zagreb.
16. Rauš,Đ.,&M. Kalinić, 1973: Pedološke i fitocenološke
osobine šume lužnjaka i običnog graba
s bukvom u Posavini i Pokuplju. Radovi Centara
JAZU Vinkovci, knj. 2: 79-106, Zagreb.
17. Rauš , Đ., 1973: Vegetacijska karta fakultetske šume
"Opeka" kod Lipovljana. GZH, Zagreb.
18. Rauš, Đ., 1974: Prilog bibliografskom pregledu
radova o šumarstvu jugoistočne Slavonije. Zbornik
o stotoj obljetnici znanstvenog i organiziranog
pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije.
Radovi Centra JAZU Vinkovci, 693-719, Vinkovci
- Slavonski Brod.
19. Rauš, Đ., 1974: Šumske fitocenoze i vegetacijska
karta šuma jugoistočne Slavonije. Zbornik o stotoj
obljetnici znanstvenog i organiziranog pristupa
šumarstvu jugoistočne Slavonije. Radovi
Centra JAZU Vinkovci, 79-114, Vinkovci - Slavonski
Brod.
20. Rauš, Đ., 1974: Nepoznato (i zapušteno) bogatstvo.
Glas Slavonije 28.12.1974. Osijek.
21. Rauš , Đ., 1974: Tehnološki razvoj ubrzava razaranje
prirode Slavonije i Baranje. Šum. list 1-2:
43-47, Zagreb.
22. Rauš, Đ., 1974: Karta šumskih zajednica gospodarske
jedinice "Josip Kozarac" kod Lipovljana.
GZH, Zagreb.
23. Rauš, Đ., & S. Matić, 1974: Prilog poznavanju
fitocenoloških i gospodarskih odnosa šuma hrasta
kitnjaka na Kalniku. Šum. list 7-9: 299-323,
Zagreb.
24. Rauš , Đ., 1974: Domaći i inozemni vrtlarski zborovi
i simpoziji XIX-ti internacionalni hortikulturni
kongres, Varšava. Hortikultura 4, Zagreb.
25. Rauš , Đ., 1975: Parkovna i šumska dendroflora
Županje i Bošnjaka. Županjski zbornik br. 5: 95122,
Županja.
26. Rauš, Đ., 1975: Dekorativno drveće i grmlje u
starim parkovima Slavonije i Baranje. Hortikultura
2: 42-44, Zagreb.
27. Rauš , Đ., 1975: Vegetacijski i sinekološki odnosi
šuma u bazenu Spačva. Glas. šum. pokuse 18:
225-346, Zagreb.
28. Rauš, Đ., 1975: Šuma crne johe (Frangulo-Alnetum
glutinosae Rauš 1968) u bazenu Spačva.
Šum. list 11-12: 431-454, Zagreb.
29. Rauš , Đ., 1975: "Stieleichenwälder Slawoniens",
Problems of Balkan Flora and Vegetation, Sofia,
343-354, Zagreb.
30. Rauš, Đ., 1975: Šumska vegetacija "Vorlanda" na
lijevoj obali Save između Orljave i Bosuta. Radovi
Centra JAZU Vinkovci, 111-128, Zagreb.
31. Rauš, Đ., &J. Šimičić, 1975: Otkrivanje spomen-
biste šumaru Pravdoju Beliji na Rabu 16.
11. 1974. Priroda br. 5, Zagreb.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 112     <-- 112 -->        PDF

32. Rauš, Đ., 1975: Otkrivena spomen bista šumaru i
pioniru hortikulture Pravdoju Beliji na Rabu 16.
11.1974. Hortikultura 1: 26, Zagreb.
33. Rauš, Đ., 1975: Fitocenološkakarta gospodarskih
jedinica Kupjački vrh i Belevine u fakultetskoj
šumi Zalesina. GZH, Zagreb.
34. Rauš, Đ., 1976: Šumarskafitocenologija(skripta),
Zagreb.
35. Rauš , Đ., 1976: Vegetacija ritskih šuma dijela Podunavlja
od Aljmaša do Iloka. Glas. šum. pokuse
Vol. XIX: 5-75, Zagreb.
36. Rauš, Đ., 1976: Vegetacijska karta fakultetske šume
"Duboka" kod Velike. GZH, Zagreb.
37. R a u š, Đ., 1976: Rad Hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva od 1846-1918 god. Povijest šumarstva
Hrvatske 1846-1976 kroz stranice Šumarskog
lista, str. 345-374, Zagreb.
38. Rauš, Đ., 1976: Šumska vegetacija Đakovštine.
Zbornik Đakovštine, knj. 1: 115-146, Zagreb.
39. Rauš, Đ., S. Matić & A. Vranković, 1976:
Rezultati početnih istraživanja trajno zaštićenog
i upravljanog prirodnog šumskog rezervata Dundo
na otoku Rabu. Ekologija 2: 147-166, Beograd.
40. Rauš, Đ., 1976: Trajno zaštićeni rezervati šumske
vegetacije u SR Hrvatskoj i mogućnosti njihovih
istraživanja. Ekologija 2: 115-131, Beograd.
41.
Rauš, Đ., 1977: Vitomir Stefanović: Fitocenologija
s pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije.
Šum. list 5-7: 324-325, Zagreb.
42. Rauš,Đ., 1977: Stari parkovi u Slavoniji i Baranji.
Hortikultura, Split.
43. Rauš,Đ., 1977: Slavonac i šuma- Iz prošlosti slavonskog
šumarstva. Priroda 6-10, Zagreb.
44.
Rauš , Đ., 1977: Vegetationsuntersuchungen in
den Wäldern des Spačva-Beckens in Kroatien.
Akademija nauka, Budimpešta.
45.
Rauš , Đ., 1977: Lesa duba čereščatogo v SR
Horvatii, Zagreb.
46. Rauš, Đ., 1977: Parkovi i drvoredi Požeške kotline,
Požega 1227-1977, Slavonska Požega.
47. Rauš, Đ.,B. Prpić & S. Matić, 1977: Posljedice
narušavanja ekološke ravnoteže nizinskih
šumskih ekosistema hidromelioracijskim zahvatima
u površini buduće retencije Kupčina. Šum.
list. 5-6, Zagreb.
48. Rauš, Đ., 1977: Fitocenološka karta gospodarske
jedinice Sungerski lug. GZH, Zagreb.
49. Rauš, Đ., & S. Matić, 1978: Jednomjesečni studijski
boravak u šumama SSSR. Šum. list 8-10:
374-377, Zagreb.
50. Rauš,Đ., 1978: Šumska vegetacija dunavskih ada
i ritova u okolici Vukovara. Ekologija 2: 133147,
Beograd.
51. Rauš, Đ., 1978: Drugi internacionalni simpozij o
problemima balkanske flore i vegetacije. Šum.
list 11-12:511-516, Zagreb.
52. Rauš , Đ., 1978: Šumski ekosistemi otoka Raba
(od XV do XX stoljeća). Šum. list 1-3: 41-53,
Zagreb.
53. Rauš , Đ., 1978: Šumske zajednice hrasta kitnjaka
na Kalniku. Zbornik Ist-alpskog društva za proučavanje
vegetacije, 14: 325-339, Ljubljana.
54. Rauš,Đ.,N. Šegulja & J. Topić, 1978: Prilog
poznavanju močvarne vegetacije bara u nizinskim
šumama Slavonije. Acta Bot. Croat. 37:
131-147, Zagreb.
55. Rauš, Đ., S. Matić, B. Prpić, A. Vranković
& Z. Selektović , 1979: Ekološko-uzgojne
osobine specijalnih rezervata šumske vegetacije
Prašnik i Muški Bunar u Slavoniji. Drugi kongres
ekologa Jugoslavije, str. 767-823, Zagreb.
56. Rauš, Đ., B.Prpić, A. Vranković &S. Mati
ć, 1 979: Ekološke značajke nizinskih šumskih
ekosistema u svijetlu regulacije rijeke Save.
Drugi kongres ekologa Jugoslavije, str. 877-897,
Zagreb.
57. Rauš, Đ., B. Prpić, S. Matić & A. Vranković,
1979: Rezervati šumske vegetacije Prašnik
i Muški bunar. Studija ekološko-uzgojnih osobina.
Š.G. "Josip Kozarac" Nova Gradiška.
58. Rauš, Đ., 1979: Uloga šume i šumarstva u zaštiti
čovjekova okoliša. Županjski zbornik 6, Županja.
59. Rauš, Đ., Z. Selektović, N. Šegulja & J.
Topić, 1979: Komparativna istraživanja ekosistema
u Hrvatskoj, I. faza. Organizacija mreže
trajnih ploha, Drugi kongres ekologa Jugoslavije,
knj. II, Zagreb.
60. Rauš, Đ., S. Matić, B. Prpić & A. Vranković,
1979: Prilog poznavanju biološko-ekoloških
svojstava kasnoga hrasta lužnjaka {Quercus
robur var. Tardissima im.) u bazenu Spačve i
Česme. Drugi kongres ekologa Jugoslavije, str.
997-1010, Zagreb.
61. Rauš, Đ.,N. Šegulja &J. Topić, 1979: Propada
Sovsko jezero - nekadašnji biser Slavonije.
Priroda 8: 249-250, Zagreb.
62.
Rauš, Đ., 1979: Rezultati dvanaestogodišnjih
(1966-1977) istraživanja i kartiranja slavonskih i
baranjskih šuma. Osječki zbornik XVII, Osijek.
63. Rauš, Đ., 1979: Uloga i zadaci Saveza društava
ekologa Jugoslavije. Drugi kongres ekologa
Jugoslavije, str. 13-17, Zagreb.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 113     <-- 113 -->        PDF

64. Rauš,Đ., 1980: Zelenilo bjelovarskog kraja (knjiga).
Bjelovar.
65. Rauš,Đ., 1980: Osnovne šumsko-vegetacijskejedinice
na lokalitetima sušenja hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u Posavini. Ekologija 15: 1739,
Beograd.
66 Rauš,Đ.,N. Šegulja & J. Topić, 1980: Vegetacija
bara i močvara u šumama jugozapadnog
Srijema. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke,
sv. 58: 17-51, Novi Sad.


67
Rauš, Đ., D. Klepac & I. Dekanić,1980:
Šumsko bogatstvo Slavonije i gravitacijskog područja
"Belišća" u vrijeme postanka "Kombinata
Belišće" i danas. Zbornik radova Simpozija
"Kombinat Belišće kao činilac privrednog razvoja
Belišća", Osijek.


68. Rauš, Đ., & Z. Selektović, 1980: Komparativna
istraživanja ekosistema u Hrvatskoj. Šum.
list 5-6: 202-218, Zagreb.
69. Rauš, Đ., 1981: Đurđevački pijesci. Šumarska enciklopedija,
I tom, Zagreb.
70. Rauš, Đ.,B. Prpi ć &P. Prebj ežić, 1981: Mogućnost
unošenja crvenog hrasta u šumska staništa
SR Hrvatske (Quercus borealis maxima
Sarg.). Šum. list 8-9: 331-352, Zagreb.
71 Rauš,Đ., 1981: Vegetacijske značajke uže okolice
Malostonskog zaljeva. Savjetovanje Malostonski
zaljev, Prirodna podloga i društveno valoriziranje,
Dubrovnik.


72 Rauš , Đ., 1981: Park Komrčar na Rabu hortikulturno,
estetsko i turističko značenje. Hortikultura
3:3-11, Zagreb.


73 Rauš,Đ., 1981: Čaparal, šuma tvrdih listača u Kaliforniji.
Šumarska enciklopedija, I tom, Zagreb.


74 Rauš , Đ., 1981: Garig (franc. Garrique) degradacijski
oblik šume hrasta crnike (Orno-Quercetum
ilicis). Šumarska enciklopedija, I tom, Zagreb.


75 Rauš , Đ., 1982: Rezultati petnaestogodišnjih
(1966-1980) istraživanja i kartiranja slavonskih i
baranjskih šuma. Šum. list 45: 93-105, Zagreb.


76
Rauš, Đ., B. Prpić, S. Matić & Đ. 1983: Prirodne
i ostale mogućnosti proizvodnje drva u
Slavoniji i Baranji. Zbornik Trećeg znanstvenog
sabora Slavonije i Baranje, Vukovar-Osijek.


77. Rauš,Đ., 1983: Šume hrasta lužnjaka u Slavoniji i
Baranji. Zbonik radova povodom jubileja akademika
Pavla Fukareka. ANU BiH, knj. 72, str.
465-477, Sarajevo.
78 Rauš, Đ., &N. Šegulja, 1983: Flora Slavonije i
Baranje. Glas. šum. pokuse, 21: 179-211,
Zagreb.


79. Rauš,Đ., 1983: Parkovi otoka Raba i njihovo hortikulturno,
estetsko i turističko značenje. Zbornik
Roberta Visianija Šibenčanina, 247-266,
Šibenik.
80.Rauš,Đ.,J. Vukelić &I.Đuričić,
1983:Štete
od orkanskog nevremena u zaštićenim parkovima
Križevaca. Hortikultura 1-2: 19-24, Zagreb.


81. Rauš, Đ., 1983: Makija (franc. Maquis) degradirana
crnikova šuma. Šumarska enciklopedija, II
tom, Zagreb.
82. Rauš, Đ., N. Šegulja & J. Topić, 1984: Vegetacijska
karta SR Hrvatske. Sekcija Vinkovci
1, 2, 3, 4; Osijek 1, 2, 3, 4; Vukovar 1, 2, 3, 4;
Bač. Palanka 3; Bjeljina 1, 2; Tuzla 2 i Sombor 1,
3, 4. Vojno geografski Institut Beograd.
83.
Rauš, Đ., 1984: Znanstveni značaj nacionalnog
parka "Risnjak". Šum. list 3-4: 147-153, Zagreb.
84. Rauš , Đ., 1984: Sinekološko-uzgojno istrživanje
u šumama otoka Raba. Šum. list 3-4: 131-145,
Zagreb.
85. Rauš, Đ., 1984: Bibliografija radova istraživača
Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog
fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1976-1980:
Glas. šum. pokuse, posebno izdanje 1: 153-183,
Zagreb.
86. Rauš , Đ., 1984: Dosadašnji rezultati rada na trajnim
plohama u Hrvatskoj. III kongres ekologa
Jugoslavije, knj. I: 193-197, Sarajevo.
87. Rauš, Đ., 1984: Šumska vegetacija na sjeverozapadnoj
granici Balkanskog poluotoka. Šum. list
5-6: 225-238, Zagreb.
88. Rauš, Đ., 1984: Šumska vegetacija nacionalnog
parka "Risnjak". III kongres ekologa Jugoslavije,
239-252, Sarajevo.
89. Rauš, Đ., 1984: Fitocenološka karta nastavno-pokusnog
šumskog objekta Rab. 1 : 5000. GZH,
Zagreb.
90. Rauš,Đ., 1985: Zaštita prirode (skripta), Zagreb.
91. Rauš, Đ.,N. Šegulja & J. Topić, 1985: Vegetacija
sjeveroistočne Hrvatske. Glas. šum. pokuse
23: 223-355, Zagreb.
92. Rauš,Đ., 1985: Primjena šumarskih znanosti u šumarstvu
Slavonije i Baranje. Šum. list 7-8: 329339,
Zagreb.
93. Rauš, Đ., 1985: Gospodarenje šumom. Poljoprivredni
savjetnik, 380-403, Zagreb.
94. Rauš, Đ., & J. Vukelić, 1985: Flora i vegetacija
značajnog krajolika Zavratnica. Šum. list 1-2:
17-26, Zagreb.
95. Rauš, Đ., 1986: Slavonska hrastova šuma. Šume i
prerada drva Jugoslavije, 59-63, Beograd.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 114     <-- 114 -->        PDF

96. Rauš, Đ., 1986: Eim Baum = vierzig Kubikmeter
verwerbares Holz. Die Stieleiche in ihrem slawonischen
Optimum. Allgemeine Forstzeitschrift
30/31, Wien.
97. Rauš , Đ., 1986: Unter dem Wassereinfluss der Donau.
Die pannonischen Auenwälder. Allgemeine
Forstzeitschrift 30/31, Wien.
98. Rauš, Đ., & J. Vukelić, 1986: Vegetacijske i
strukturne osobine fitocenoza obične breze (Betula
pendula Roth.) na Psunju. Šum. list. 5-6:
177-187, Zagreb.
99. Rauš, Đ. & S. Matić, 1986: Panonske ritske šume.
Šume i prerada drva Jugoslavije, 82-86,
Beograd.
100. R a u š, Đ., 1986: Nastavno-pokusni šumski objekt
Rab. Glas. šum. pokuse, posebno izdanje 2: 303321,
Zagreb.
101. Rauš,Đ., &P Đurasović, 1986: Specijalni rezervat
šumske vegetacije - otok Lokrum. Glas.
šum. pokuse, posebno izdanje 2: 323-328, Zagreb.
102. Rauš, Đ.,&J. Vukelić, 1986: Bibliografija radova
istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu
Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje
1981-1985. Glas. šum. pokuse, posebno izdanje
2: 329-359, Zagreb.
103. Rauš, Đ., 1986: Uloga šuma i parkova u prostornom
i privrednom planu otoka Raba. Glas. šum.
pokuse, posebno izdanje 2: 199-206, Zagreb.
104. Rauš, Đ., J. Vukelić, M. Glavaš & Z. Sele
t k o v i ć, 1986: Fitocenološke karakteristike i
ekološka stabilnost specijalnog rezervata šumske
vegetacije Štirovača na sjevernom Velebitu,
VII kongres biologa Jugoslavije, Budva, 19. IX 3.
X. 1986.
105.
Rauš, Đ., Z. Selektović & J. Vukelić,
1986: Ekološko-vegetacijske osobine specijalnog
rezervata šumske vegetacije Stupnički lug
kod Zagreba, VII kongres biologa Jugoslavije,
Budva, 19. IX-3.X 1986.
106. R a u š, Đ., 1986: Zaštićeni objekti prirode u mediteranskom
dijelu SR Hrvatske. VII kongres biologa
Jugoslavije, Budva, 19. IX - 3. X 1986.
107. Rauš, Đ.,&S. Matić, 1986: Prevođenje makija
i panjača hrasta crnike u sastojine višeg uzgojnog
oblika. Glas.šum.pokuse, posebno izdanje 2:
79-86, Zagreb.
108. Rauš , Đ., 1986: Čovjek i šume Slavonije i Baranje
kroz XIX i XX stoljeće. "Čovjek i biljka" -
Zbornik radova sa naučnog skupa, 377-382, Matica
srpska, Novi Sad.
109. Rauš , Đ., 1986: Die Wälder des mediterranen
Karstgebietes. Allgemeine Forstzeitschrift
30/31, Wien.
110. Rauš, Đ., 1987: Šumarska fitocenologija (udžbenik).
Sveučilišna naklada Liber, Zagreb.
111. Rauš, Đ., 1987: Ritske šume na niskom poplavnom
zemljištu (rit ili poloj) uz veće rijeke ili na
riječnim otocima (ade). Šumarska enciklopedija,
III tom, Zagreb.
112. Rauš, Đ.,&B.Prpić, 1987: Stieleichensterben
in Kroatien im Licht ökologischer und vegetationskundlicher
Untersuchungen. Oesterreichische
Forstzeitung, Mörtz br. 3, str. 55-57, Wien.
113. Rauš, Đ., 1987: Skrab (engl. Scrub) skupni naziv
za biljne zajednice suhih šikara sjeveroistočnog
dijela Australije. Šumarska enciklopedija, III
tom, Zagreb.
114. Rauš, Đ., & S. Matić, 1987: Gospodarenje i namjena
rapskih šuma u prošlosti, sadašnjosti i
budućnosti. Rapski zbornik, str. 99-110, Zagreb.
115. Rauš, Đ.,J. Vukelić, N. Segedi &Ž. Španjol,
1987: Bagrem u sjeveroistočnoj Hrvatskoj.
"Pčela" br. 8, Zagreb.
116. Rauš,Đ., 1987: Spačva, suvisli kompleks lužnjakovih
šuma u slivnom području rijeka Spačve i
Studve. Šumarska encikolpedija, III tom, Zagreb.
117. Rauš,Đ., 1987: Značenje šumarske fitocenologije
u uređivanju šuma. Glas. šum. pokuse, posebno
izdanje 3: 71-76, Zagreb.
118. Rauš, Đ., J. Vukelić, Z. Selektović & M.
Glavaš , 1987: Ekološko-vegetacijske osobine
i stabilnost specijalnog rezervata šumske vegetacije
"Stupnički lug" pored Zagreba. Glas. šum.
pokuse, posebno izdanje 3: 255-268, Zagreb.
119. Rauš , Đ., 1987: Povijest šuma i pašnjaka otoka
Raba (od 1409 do 1939 g.). Glas. šum. pokuse,
posebno izdanje 3: 317-346, Zagreb.
120. Rauš , Đ., 1987: Vitomir Stefanović: Fitocenologija
sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije.
Šum. list 10-12: 679-680, Zagreb.
121. Rauš, Đ., J. Vukelić & Ž. Španjol, 1988:
Bagremova šuma kao ispaša za pčele. Šum. list
7-8: 351-360, Zagreb.
122. Rauš, Đ., 1988: Život i djelo akademika Milana
Anića. Zbornik plenarnih referata i sažetaka priopćenja
savjetovanja "Šume Hrvatske u današnjim
ekološkim i gospodarskim uvjetima", 1550,
Zagreb.
123.
Rauš, Đ., & J. Vukelić, 1988: Intesität des
Tannensterbens (Abies alba Mill.) in verschiedenen
Waldphytozönosen des Nationalparkes "Risnjak".
5. IUFRO-Tannensymposium, 309-319,
Zvolen.
124. Rauš, Đ., & J. Vukelić, 1988: Fitocenološka
karta nastavno-pokusnog šumskog objekta Dotrščina.
Zavod za kartografiju Geodetskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.
125. Rauš,Đ., 1989: Trajna ploha šume hrasta crnike i
crnog jasena (Orno-Quercetum ilicis typicum


ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 115     <-- 115 -->        PDF

H-ić) na Lokrumu. Zbornik radova sa Simpozija
održanog od 08.-11.09.1987 u Dubrovniku u organizaciji
Sveučilišta u Zagrebu, 291-299,
Zagreb.


126. Rauš,Đ., & J. Vukelić, 1989: Rezultati komparativnih
istraživanja šumske vegetacije na
području sušenja hrasta lužnjaka. Glas. šum.
pokuse, knj. 25: 53-66, Zagreb.
127. Rauš,Đ., & Ž. Španjol, 1989: Prilog bibliografiji
prirodoslovnih radova o otoku Rabu.
Glas. šum. pokuse, knj. 25: 279-283, Zagreb.
128. Rauš, Đ., &S. Matić, 1990: Vegetacijska i uzgojna
istraživanja u G.J. "Vukovarske Dunavske
ade" P.J. Šumarije Vukovar. Šum. list 1-2: 5-44,
Zagreb.
129. Rauš, Đ., 1990: Život i djelo akademika Milana
Anića. Glas. šum. pokuse, 26: 13-32, Zagreb.
130. Rauš, Đ.,&J. Vukelić &Ž. Španjol, 1990:
Prijedlog za zaštitu nekih šumskih objekata u
okolini Krasna polja u sjevernom Velebitu (zavičajnom
mjestu akademika Milana Anića).
Glas. šum. pokuse, knj. 26: 173-181, Zagreb.
131.
Rauš,Đ.,S. Matić &B. Prpić, 1990: Model
za njegu i obnovu park šume Čikat na Lošinju.
Šum. list 6-8: 213-225, Zagreb.
132.
Rauš, Đ., 1990: Sukcesija šumske vegetacije u
bazenu Spačva u razdoblju 1970-1989. god.
Šum. list 9-10: 341 -356, Zagreb.
133.
Rauš, Đ., 1990: Vegetacija ritiskih šuma uz rijeku
Dravu od Varaždina do Osijeka. Naučni
skup "Populacija, vrsta i biocenoza" (Povodom
80 godina rođenja profesora dr. Živka Slavnića),
Rezimei referata, Sarajevo.
134. Rauš, Đ.,&B. Prpić, 1991: Situation der flussauen
in Jugoslawien. Laufener Seminarbeitr.
4/91, 58-65, Akad. Natursch. Landschaftspfl.
(ANL) - Laufen/Salzach.
135.
Rauš, Đ., 1991: Zaštita prirode i čovjekova
okoliša (udžbenik). Sveučilišna naklada, Zagreb.
136. Rauš, Đ., & J. Vukelić, 1991: Spiraea salicifolia
L. in Croatian forests. Acta Bot. Croat. 50:
107-113, Zagreb.
137.
Rauš, Đ., & J. Vukelić, 1991: Synoekologisch-
vegetative eigenschaften der Rotbuche
(Fagus sylvatica L.) in Pannonischen gebiet
Kroatiens. 3. IUFRO - Buchensymposium, 127141,
Zvolen.
138. Rauš, Đ., 1992: Hortikultura ruralnog područja
istočne Slavonije u općinama Vinkovci, Vukovar
i Županja. Glas. šum. pokuse 28: 179-212,
Zagreb.
139. Rauš,Đ.,I. Trinaj stić,J. Vukelić & J.Med
v e d o v i ć, 1992: Biljni svijet hrvatskih šuma,
Rauš, Đ. (urednik). U: Šume u Hrvatskoj, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu i J.P. Hrvatske
šume, 33-77, Zagreb.


140.
Rauš, Đ., I. Trinajstić, J. Vukelić & J.
Medvedović , 1992: Karta šumskih zajednica
Hrvatske 1 : 500000, Rauš, Đ. (urednik). U: Šume
u Hrvatskoj, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu i J.P. Hrvatske šume, 79-80, Zagreb.
141.
Rauš, Đ., Š. Meštrović, I. Trinajstić, J.
Vukelić & Ž. Španjol, 1992: Zaštićeni prirodni
objekti u hrvatskim šumama, Rauš, Đ.
(urednik). U: Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu i J.P. Hrvatske šume,
197-222, Zagreb.
142.
Rauš,Đ., 1992: Šume i šumarstvo u obnovi i razvoju
istočne Hrvatske. Zbornik znanstvenostručnog
skupa Obnove I razvoja istočne Hrvatske,
39-60, Bizovačke Toplice.
143. Rauš,Đ., 1992: Vegetacija ritskih šuma uz rijeku
Dravu od Varaždina do Osijeka s težištem na
varaždinske podravske šume. Glas. šum. pokuse
28: 245-256, Zagreb.
144. R a u š, Đ., & J. V u k e 1 i ć, 1992: Bibliografija radova
istraživača zavoda za istraživanja u šumarstvu
Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje
1986-1990. Glas. šum. pokuse 28: 279-316,
Zagreb.
145. Rauš, Đ., & J. Vukelić, 1993: Fitocenološki
aspekt sušenja šuma u Turopoljskom lugu. Glas.
šum. pokuse 29: 275-294, Zagreb.
146. Rauš, Đ., 1993: Fitocenološka osnova i vegetacijska
karta nizinskih šuma srednje Hrvatske.
Glas. šum. pokuse 29: 335-364, Zagreb.
147. Rauš, Đ., 1993: Vegetacija ritskih šuma Podravine
u okolici Legrada na ušću Mure u Dravu.
Zbornik Simpozija "Pevalek": 87-100, Koprivnica.
148. Rauš, Đ., &T. Đuričić, 1993: Prirodne osobine
specijalnog botaničkog rezervata Mali Kalnik
(prethodno priopćenje). Zbornik Simpozija "Pevalek":
101-116, Koprivnica.
149. Rauš, Đ., & J. Vukelić 1993: Šumska vegetacija
u području HE "Novo Virje". Glas. šum.
pokuse posebno izdanje 4: 391-404, Zagreb.
150. Rauš, Đ., 1993. Značenje i uloga "Glasnika za
šumske pokuse" tijekom 66 godina (1926-1992)
njegova izlaženja u Zagrebu. Glas. šum. pokuse
posebno izdanje 4: 405-424, Zagreb.
151. Rauš,©., &J. Vukelić, Ž. Špa nj ol&T. Đuričić,
1994: Rezultati vegetacijskih istraživanja
na trajnim pokusnim plohama NP "Risnjak".
Zbornik Savjetovanja NP "Risnjak" str. 43-70,
Crni lug.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 116     <-- 116 -->        PDF

152. Rauš, Đ., 1994: Prijedlog za proširenje NP"Risnjak"
oko izvorišnog dijela rijeke Kupe. Zbornik
Savjetovanja NP "Risnjak", str. 145-150, Crni
Lug.
153. Rauš, Đ., S. Matić,B. Prpić & Š. Meštro v
i ć, 1994: Obnova šuma hrasta lužnjaka u šumskom
gospodarstvu Sisak. Glas. šum. pokuse 30:
299-335, Zagreb.
154. Rauš, Đ., & S. Matić, 1994: Istraživanje vegetacijskih
I uzgojnih problema obične breze (Betula
pendula Roth.) na području Požege I Slatine.
Glas. šum. pokuse 30: 337-339, Zagreb.
155. Rauš, Đ., B. Prpić, A. Vranković, S. Matić,
A. Pranjić & Š. Meštrović, 1994:
Utjecaj ekoloških I gospodarskih činilaca na sušenje
hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici Kalje
šumskog gospodarstva Sisak. Glas. šum. pokuse
30: 361-419, Zagreb.
156. Rauš, Đ., & J. Vukel ić, 1994: Program za gospodarenje
šumama nastavno-pokusnog šumskog
objekta Rab 1986-2005. Glas. šum pokuse
30: 421-443, Zagreb.
157. Rauš, Đ., 1994: Forest and the Environment. Introduction.
Review of Forestry and Forest industries
sector in Rebublic of Croatia, 51-56,
Zagreb.
158. Rauš, Đ., I. Trinajstić, J. Vukel ić & J Me-
d v e d o v i ć, 1994: Forest and the Environment.
Plant Life of Croatian Forests. Review of Forestry
and Forest industries sector in Rebublic of
Croatia, 59-60, Zagreb.
159. Rauš, Đ., Š. Meštrović, I. Trinajstić, J.
Vukelić &Ž. Španjol, 1994: Forest and the
Environment. Protected Nature Areas of Croatian
Forests. Review of Forestry and Forest industries
sector in Rebublic of Croatia, 68-69,
Zagreb.
160. Rauš, Đ., 1994: Prijedlog lokacije za osnivanje
botaničkog vrta u NP "RISNJAK". Zelene vijesti
HPS, br. 2, Zagreb.
161.Rauš, Đ.,&J. Vukelić, Ž.Špa nj ol&T.Đu ričić,
1994: Istraživanje sukcesije crnikovih
šuma na trajnoj pokusnoj plohi (br. 36) na Rabu.
Glas. šum. pokuse 31:93-134, Zagreb.


162. Rauš, Đ., 1994: Promocija i odjek u tisku monografije
"ŠUME U HRVATSKOJ". Glas. šum. pokuse
31:199-230, Zagreb.
163. Rauš, Đ., 1994. Primjena fitocenologije u šumarskoj
praksi. Šum. list, 9-10: 289-294, Zagreb.
164. Rauš, Đ., & Ž. Španj ol, 1994: Sukcesija šuma
crnoga bora na trajnoj pokusnoj plohi br. 50 u NP
"PAKLENICA". Zbornik Simpozija 16-17,
Starigrad-Paklenica.
165. Rauš, Đ., & Z. Spanjol, 1994: Vegetacija i valorizacija
park-šume Sijana kod Pule. Zbornik
sažetaka priopćenja V kongresa biologa Hrvatske,
259-260, Zagreb.
166. Rauš, Đ., & Ž. Španjol, 1994: Znanstveno
istraživački rad na Nastavno pokusnom šumskom
objektu Rab. Zbornik znanstvenog skupa u
Splitu.
167. Rauš, Đ., 1994. Karta šumskih zajednicaPokupskog
bazena. GIS I KARTOGRAFIJA, FORGIS
d.o.o.., Zagreb.
168. Rauš, Đ., J. Vukelić & Ž. Španjol, 1994:
Vegetacijsko-ekološka istraživanja na trajnim
plohama Istre. Zbornik znanstvenog skupa u
Splitu, povodom 100-godišnjice Instituta za Jadranske
kulture.
169.Rauš,Đ.,N.Šegulja
&J.Topić, 1994: Vegetacijska
karta Republike Hrvatske, Vinkovci
1:100000. Tisak Zavod za katastar i geodetske
poslove grada Zagreba, Zagreb.


170. Rauš, Đ., N. Šegulja & J. Topić, 1994: Vegetacijska
karta Republike Hrvatske, Osijek
1:100000. Tisak Zavod za katastar i geodetske
poslove grada Zagreba, Zagreb.
171. Rauš, Đ., 1994: Nizinske šume Hrvatske. Fotomonografija
"SILVAE NOSTRAE CROATICAE".
Grafička djelatnost "IMPRIME" d.o.o.,
str. 31-41, Zagreb.
172. Rauš, Đ., & S. Matić, 1994: Mediteranske šume
Hrvatske. Fotomonografija "SILVAE NOSTRAE
CROATICAE". Grafička djelatnost "IMPRIME"
d.o.o., str. 239-252, Zagreb.
173. Rauš, Đ., 1995: Kartiranje šumske vegetacije.
Šum. list, 4: 125-132, Zagreb.
174. Rauš, Đ., & Ž. Španjol, 1995: Dendroflora i
valorizacija park-šume Sijana kod Pule. Glas.
šum. pokuse br. 32: 107-128, Zagreb.
175. Rauš, Đ., 1995: Sto trajnih ploha Republike Hrvatske
(Ekološka istraživanja). Glas. šum. pokuse
br. 32: 225-376, Zagreb.
176. R a u š, Đ. & I. Đ u r i č i ć, 1996: Poučna staza na
Kalniku. Vodić, Križevci.
177. Rauš, Đ. & I. Đuričić, 1996: Poučna staza na
Kalniku. Šum. list 1-2: 35-46, Zagreb.
178. Rauš, Đ., 1996: Nizinske šume Pokupskog bazena.
Radovi 31: 17-36, Jastrebarsko.
179. Rauš, Đ., & Ž. Španjol & D. Baričević,
1996: Ekološko-biološka istraživanja i sukcesija
na trajnim plohama u bukovo-jelovoj šumi u Hrvatskoj.
Glas. šum. pokuse 33: 1-52, Zagreb.