DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 109     <-- 109 -->        PDF

IN MEMORIAM
Prof. dr. ĐURO RAUS - šumarski stručnjak (31. 3. 1930. - 10. 9. 1997.)


Premda smo svi bili upoznati s
teškim zdravstvenim stanjem profesora
Rauša i s njegovom obitelji
suosjećali gotovo dvije godine njegov
je odlazak doista teško pao svima
nama koji smo ga poznavali, koji
smo bili na bilo koji način vezani uz
njega i njegovo djelo. Njegovo je
djelo kao oca, supruga i djeda, kao
šumarskoga stručnjaka, kao fitocenologa
teoretičara i praktičara, kao
pedagoga i učitelja, kao suradnika i
prijatelja - veličanstveno. U njemu
je uvijek imao jasno zacrtan put, bez
ostatka je davao sebe, nesebično i s
velikom ljubavlju. U njemu je izgarao
do krajnjega cilja uz golemu
snagu i energiju svojstvenu samo
velikim ljudima. Zbog toga je imao
jednu blistavu sveučilišnu karijeru,
okrunjenu brojnim radnim i drugim
uspjesima, u kojoj je stekao ugled
jednoga od najzaslužnijih hrvatskih
šumarskih stručnjaka na kraju ovoga
stoljeća.


A njegov životni put bio je iznimno
trnovit. Počeo je 31. 3.1930.
godine na, za hrvatski narod beskrajno
nesretnoj Ovčari kod Vukovara, u
težačkoj obitelji i u tegobnim okolnostima
koje su ne samo u nas nosile
tridesete godine ovoga stoljeća. Vrlo


je mlad ostao bez oca i već je u drugom
svjetskom ratu preuzeo brigu o
obitelji, svojstvenu samo svjesnim i
odgovornim sinovima.


Iz toga najranijega doba nosi nevjerojatno
jake dojmove o Dunavu,
poplavama, ritskim šumama i mnogim
detaljima kojih se u miru vučedolskih
večeri znao prisjećati. Gledao
je nastajanje dunavskih sprudova,
potom ada, uočavao da polagano
na mjesta na kojima je danas vrba
sutra dolazi topola i tako redom.
Nakon završetka srednje šumarske
škole od 1956. radi u vukovarskoj
šumariji, zatim odlazi na studije na
Šumarski fakultet u Zagrebu i od
studenoga 1965. radi kao asistent
na Katedri za uzgajanje šuma na
predmetu Šumarska fitocenologija.
U međuvremenu obitelj Rauš prelazi
u Zagreb, a profesor Rauš magistrira
1968. i doktorira 1973. godine.
Oba su rada posvećena fitocenološkim
značajkama šuma istočne
Slavonije. U njima daje velik doprinos
poznavanju nizinske šumske
vegetacije u Hrvatskoj. Taj tematski
krug zaokružuje 1974. godine briljantnom
habilitacijom u kojoj opisuje
sukcesiju ritskih šuma od Aljmaša
do Iloka, stoje dosada najcjelovitiji
rad o toj problematici koji se
u europskoj fitocenološkoj literaturi
može pronaći.


I nitko nakon Josipa Kozarca nije
tako dobro poznavao dušu i život
slavonske šume kao naš učitelj, profesor
Rauš. Nitko nije tako dobro
razumio ulogu i mjesto i lužnjaka i
jasena, i šaša i rode u nastajanju i opstanku
takva prirodnog sustava. Ta
je istraživanja kasnije profesor Rauš
u suradnji sa znanstvenicima Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta u
Zagrebu zaokružio i taj je dio Hrvatske
danas u vegetacijskom smislu
najbolje istražen.


Istodobno je velika društvena i


stručna djelatnost profesora Rauša.


Glavni je osnivač i prvi upravitelj
Nastavno-pokusnoga šumskoga objekta
na Rabu od 1974. godine, jedan
od utemeljitelja i prvi predsjednik
Hrvatskoga ekološkoga društva
od 1975. godine predsjednik Saveza
ekoloških društava tadašnje države
Jugoslavije od 1978. godine, prodekan
Šumarskoga odjela Šumarskoga
fakulteta također od 1978. godine,
glavni urednik Glasnika za šumske
pokuse od 1980. To su i godine iznimno
plodnoga znanstvenoga rada u
kojemu se poglavito ističe kartiranje
šumske vegetacije Hrvatske. Profesor
Rauš kartirao je šume Spačve,
Pokuplja, Česme, Medvednice, Zagrebačkoga
područja, velik dio Posavine,
sekcije Vinkovci, Slatina,
Osijek, Slavonski Brod i Samobor
za vegetacijsku kartu Hrvatske, Turopoljski
lug, Repaš i još mnogo,
mnogo drugih predjela i gospodarskih
jedinica hrvatskih šuma. Dakle,
više nego itko prije i nakon njega.


Osamdesetih godina istražuje
dinarsku i sredozemnu šumsku vegetaciju,
oduševivši se tim prostorom
jednako kao i svojom Slavonijom
i shvativši bit njegovih promjena
i razvojnih procesa. Osobito
su značajni radovi posvećeni šumama
hrasta crnike iz Istre, s Raba i
Mljeta. Za cijelo je to vrijeme neprestano
usavršavao svoj pedagoški
i nastavni rad, pa je 1976. objavio
prva, 1979. druga skripta iz šumarske
fitocenologije, a 1987. godine
sveučilišni udžbenik. Istodobno se
posvećuje zaštiti prirode i čovjekova
okoliša. Predavanja zaštite prirode
započinje u šk. god.1984/85.,
odmah potom 1986. objavio je skripta,
a 1991. sveučilišni udžbenik iz
tog predmeta, jedan od najpotpunijih
u Hrvatskoj do danas. I inače
profesor je Rauš najzaslužniji za zaštitu
pojedinih prirodnih predjela,
kao što su Vukovarske dunavske
ade, Radiševo, Lože, Česma, Novakuša,
Varoški lug i drugi.