DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 107     <-- 107 -->        PDF

dvorac i imanje nalazilo gotovo u šumi, zbog čega se izvan
dvorca nije osjećala sigurnost."


Dvorac je građen u obliku četverokuta. S lijeve strane
od ulaza nalazila se administracija, a s desne su bile
zatvorske prostorije i soba jednoga tamničara i uznika.
Na prostranom tavanu spremala se ljetina. Veliki pomični
most koji se podizao čekrkom na lancima bio je
uklonjen krajem 18. stoljeća, a nasip je bio preobražen
u vrt i park. Pod čitavim dvorcem je podrum, koji je
mogao primiti 6 - 7000 akova (39 tisuća litara) vina.
Bio je opkoljen šljivikom i parkom površine 94,8 kat.
jutara. Kroz šljivik su prolazile lijepo uređene staze
ukrašene prikladnim objektima i ukrasnim grmovima,
čime je još više istaknuta ljepota dvorca.


U dvorcu se nalazila i manja kapelica za vjerske
obrede. Postoji zapis (matrikula) daje 27. rujna 1731.
godine u kapelici kršteno prvo dijete. Dvorac je imao i
groblje koje se nalazilo nedaleko dvorca u sjeverozapadnom
dijelu šljivika. Na četiri preostala nadgrobna
spomenika mogla su se još 1967. godine pročitati imena
pokojnika (vidi prilog).


Dvorac u selu Bilje nedaleko Osijeka. Izgrađen po princu i vojskovođi
Eugenu Franji Savojskom.


(Foto D. Getz)


Dvorac u Bilju je relativno dobro očuvana građevina.
Nalazi se u parku koji je 23. prosinca 1975. godine
(pod br. 708) proglašen zaštićenim objektom prirode,
kao pejsažni perivoj iz 19. stoljeća. U samom
dvorištu nalazilo se lijepo stablo platane i lipe i četiri
stabla bijeloga bora, te više ukrasnih grmova. Do rata
je na izlazu iz dvorca bila i prastara lipa (pp 1,50 m,
starost 170 godina), koja je posječena 1985. godine. U
trulim granama gnijezdile su brojne čavke (Coloeus
moneduld). Prema istraživanjima prof. Rauša i
Gucunskog , u parku je postojalo stotinjak stabala od
62 (9 četinjača, 53 listača) vrsta drveća. Zimi su na stabla
parkovskih kostela (Celtis australis) slijetala jata
drozdova bravenjaka {Turdus pilaris). Znalo se, čim su
se pojavili bravenjaci pristigli sa sjevera Europe, zima
stiže i u naše krajeve.


Iznad izlaznih vratiju u zidu je ugrađen dobro očuvani
grb E. S a v o j s k o g. Iz znakovlja grba doznajemo
daje E. Savojski bio princ, veleposjednik, kršćanin, ratnik,
nositelj malteškog križa i podanik austrijske krune.


Uz ovaj dvorac vezuju se imena poznatih ličnosti
političkog, kulturnog i znanstvenog etablissementa ondašnje
srednje Europe. Zaslugom šumara Josipa P f e n nigbergera
, u prostorijama dvorca bila je postavljena
zbirka ptica (22 preparata) koja je rasformirana i
izgubljena nakon poznate lovačke izložbe u Budimpešti
1900. godine. Od 1941 - 1944. godine u okviru
Narodnog mađarskog muzeja, djelovala je i prva znanstvena
stanica "Albertina". Desetak znanstvenih radova
objavljenih u istoimenom časopisu još su i danas izvorište
dragocjenih podataka i poticaj sadašnjim i budućim
istraživačima.


Osim E. Savojskog, korisnici dvorca bili su Dvorska
komora (1737 - 1783.), obitelj Habsbur g (Sasko Teschen;
1784 - 1918.), Kraljevina Jugoslavija (Karađorđević;
1918- 1940.), Albrecht Habsbur g -Kraljevina
Mađarska (1941 - 1944.), Državno dobro "Belje"
(1945 - 1951.) u SR Jugoslaviji i Lovno-šumsko
gazdinstvo "Jelen" ( 1952 - 1990.).


LŠG "Jelen" imao je svoj institut (operativno-naučni)
i pokretnu lovačko-zoološku zbirku životinja, koja
je 1971. godine premještena u Zoološki muzej Baranje
u selo Kopačeve


Od 1. siječnja 1991. godine na temelju Zakona o šumama,
biljski dvorac postaje vlasništvo "Hrvatskih šuma"
iz Zagreba. Potpisivanjem Pisma sporazuma u
1997. godini između "Hrvatskih šuma" i (fantomskog)
Nacionalnog parka "Jelen" - "Srijemske šume", dvorac
i "de facto" ulazi u posjed "Hrvatskih šuma".


Tijekom Domovinskoga rata dvorac nije znatnije
oštećen. Osim vrijednoga inventara koji je netragom
nestao (filmoteka, audio-vizuelna oprema, kinoprojektori)
u dvorcu se nalazi ostatak knjižnice i inventar administracije.
Preostalo je još i nekoliko skupocjenih jelenskih
trofeja.


Nesumnjivo da će ovaj objekt i dalje biti okupljalište
šumara, lovnih stručnjaka, zaštitnika prirode i
brojnih znanstvenika - istraživača koji će dolaziti u
Baranju i Kopački rit. Dokazuje to i odluka Vlade
Republike Hrvatske, koja Javnu ustanovu "Park prirode
"Kopački rit" (člankom 1. Uredbe o osnivanju Javne
ustanove "Park prirode Kopački rit") locira u mjesto
Bilje i dvorac. Zaželimo joj uspješan rad i nastavak svih
korisnih aktivnosti na unapređenju i zaštiti dunavskodravskoga
podunavlja i njegovog zanimljivog biljnog i
životinjskog svijeta.


D. Getz