DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 104     <-- 104 -->        PDF

drvne mase iz državnih šuma SAD procijenjena je na


3.5 milijardi US $, (po jedinici površine približno prihodu
HŠ). Prihod od rekreacije u šumi očekuje se u
2000 godini u iznosu od 100 (sto) milijardi US $.
Hrvatske šume imaju bar isti, ako ne i veći rekreativni
potencijal, a prema navedenom uzoru prihod bi mogao
biti u budućnosti - više nego danas priželjkivani sveukupni
prihod od turizma. A to bi bila velika nada opstanku
većine hrvatskih općina.
Ta činjenica postavlja pitanja, čiji bi odgovori trebali
otrijezniti zaostalu dogmatsku svijest industrijalizma,
preispitati sklonosti novim dogmama tržišta pa čak i
dogmama o zaštiti okoliša bez zaštite zavičajne obitelji
i zajednice. Sve dogme hrane se na dogmatskoj svijesti
koja je odgojem desetljećima usadivana, a oslanja se
samo na industrijske sirovine kao resurs razvoja, kao
stoje gospodarska korist od šume. To postavlja i šira pitanja
zaštite i prostornog planiranja u drugu perspektivu,
ali i odnos prema gospodarenju zemljištem do naobrazbe
na lokalnoj razini. (Znamo daje naobrazba slijedila
tu dogmu - u nekim krajevima nisu se školovali
svestrano obučavani srednjoškolci već uglavnom usko
specijalizirani šumari i drvopreradivači). To je posebno
važno danas, u neovisnoj državi, ako se ima na umu i u
srcu nacionalni interes, to jest opstanak i zavičajne populacije
na vlastitim resursima, stoje i smisao održiva
razvoja. Neupitna nužnost opredjeljenja za održivi razvoj
pokazuje dosadašnji vrijednosni sustav u pravoj slici,
kao piramidu postavljenu naglavce. To čak zadire i u
takva područja kao stoje planiranje šumskih puteva, da
bi mogli poslužiti i kao turističke europske pješačke
magistrale, imajući u vidu da su posve zanemareni vidikovci,
turističke atrakcije i destinacije, čak i na glavnim
prometnicama, kao što su zapušteni i nekadašnji
seoski putovi do privatnih posjeda. Moguća mjesta turističkih
lokacija ili naseljavanja zabranjena su na šum


NOVI DOKTORI ZNANOSTI


skom zemljištu, čak i onda kada bi se jedino naseljavanjem
gmajne, šikara i krš mogli kultivirati i pretvarati
u vrtove i park. Po nasljeđenom sustavu vrednovanja, te
površine zaštićene kao šumsko zemljište, a vrtovi i parkovi,
ljepše mjesto boravka obitelji i lokalne zajednice,
zakonom se ubrajaju u nekorisno građevinsko zemljište,
po dogmatskom kriteriju manje vrijednosti obitelji i
njenih malograđanskih sklonosti ili manje vrijednosti
malog, obiteljskog gospodarstva, pogodnog za nerentabilna
gorsko-planinska područja, koje komplementarno
objedinjuje bilo koju glavnu djelatnost na mjestu
stalnog boravka, vrtlarstvo i turizam. Ljepota i privlačnost
krajolika, bilo očuvanog prirodnog okoliša i ljudskim
radom uljepšanog, a nezagađenog prostora je i
mjesto više kvalitete življenja i najveći razvojni resurs
većine hrvatskih, danas siromašnih općina, mjesto zarade,
naseljavanja, rekreacije i ostanka.


Bez integralnog pristupa i planiranja ni šumsko zemljište
nije moguće bolje koristiti kao resurs razvoja.
Ali to nije moguće bez edukacije. Autor se prisjeća jedne
diskusije s poznatim lovcem. Riječ je bila o mogućnostima
foto safarija. Odgovor je bio: pokušajte to reći
lovočuvaru. Lovočuvar je bio navikao na društvo i pratnju
izabrane nomenklature u prošlom sustavu i očito je
daje nova bogata vlasnička klijentela bolja zamjena od
grupa domaćih i stranih turista željnih gorsko-planinskih
ugođaja. Ali ako gorsko-planinska populacija želi
opstati morat će se razmisliti na koji su način drugi
uspjeli bolje koristiti svoja prirodna bogatstva i svoj
prostor, i potražiti nova znanja i nove putokaze da bi
se došlo do veće kvalitete življenja u vlastitom zavičaju,
za opću dobrobit pa i za opstanak gradova čiji
se rast bazirao na doseljavanju školovane populacije
iz lokalnih zajednica koje su danas u izumiranju.


Drago Muvrin, dipl. arh. EUR-GORANIN


OLEG ANTONIC


Životopis jediplomski studij prirodnih znava
razreda Trifolio-Geranietea na


OlegAntonić rođenje 1966. nosti - smjer biomatematika završio dinarskom kršu. Doktorirao je
u Osijeku, gdje je pohađao osnovnu je 1993. godine na Prirodoslovno-1996. na Biološkom odsjeku Priroi
srednju školu. Šumarski fakultet matematičkom fakultetu Sveučilidoslovno-
matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu upisao je šta u Zagrebu, obranivši magistarSveučilišta
u Zagrebu s disertaci1987.
godine. Diplomirao je 1991. ski rad pod naslovom Numerička jom pod naslovom "Modeli utjecana
Katedri za dendrometriju. Poslianaliza
vegetacije šumskih ruboja
topoklime na vegetaciju krša".