DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 101     <-- 101 -->        PDF

STRUČNA ŠKOLA SZÖCZNYPUSZTA


Stručna škola u Szöcznypuszti nalazi se u blizini
Balatona, a smještena je u vrlo ukusno obnovljenom
dvorcu. Osim obrazovanja šumarskih tehničara, u školi
se obrazuju i polaznici 23 različita zanata. Škola gospodari
s oko 3000 ha šume, a u dobro očuvanom podrumu
održavaju se i izložbe čuvenih mađarskih vina.


Slika 5.: Sudionici stručne ekskurzije u Mađarskoj
(Foto: Đ. Kauzlarić)


LITERATURA


Balsay, M. ,1997: VADEX, Mezöföldi, Szekesfe-Roth, Gy.,1958: Erdeszettudomanyi Közlemenyek


hervar, Tolnai U.l. Organisation of Educational No 1.: 46-63.


Forestry Company 1997, Sopron, Hanved u. 1. Vondra, V., Blaszev, Z.,1996: Preustrojstvo u maKoloszar,
J., Takacs, L.,1996: A Select - Cutting đarskom šumarstvu poslije društvenih promjena


Forest in the Hidegvizvölgy Valley, University 1990. godine, Šumarski listbr.1-2, CXX (1996):


of Forestry and Wood Sciences, School of Fores55-
67.


try, Department of Silviculture, Sopron, pp. 11.


Dr. se. Joso Gračan


IZASLANSTVO VOLCANIC CENTRA IZ IZRAELA U HRVATSKOJ


Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
održani su razgovori o mogućnosti suradnje između
znanstveno-nastavnih i znanstveno-istraživačkih ustanova
iz oblasti šumarstva Republike Hrvatske i izaslanstva
Volcanic centra, Bet-Dagan iz Izraela. Razgovori
su održani 16. rujna 1997. godine od 10 do 11 sati.
Na razgovorima su iz Hrvatske bili nazočni:


1.
Prof. dr. sc. Joso Vukelić, prodekan Šumarskog
fakulteta, Zagreb
2.
Dr. se. Hrvoje Turku 1 in, Šumarski fakultet,
Zagreb
3.
Dr. se. Joso Gračan, ravnatelj, Šumarski institut,
Jastrebarsko
Izraelsko izaslanstvo zastupali su:


1.
Prof. Žohara Yan i v, Direktor za međunarodnu
suradnju, Volcanic Centar, polje istraživanja:
Genetika
2.
Prof. Gideon Ilulata, Predsjednik akademskog
odbora, polje istraživanja: Ribarstvo i veterinarske
znanosti
3.
Dr. David Levy, Ravnatelj agronomskog instituta,
polje istraživanja: vinogradarstvo i prirodni
resursi
4.
Mr. RaziDotan, Izvršni direktor BD&C Ltd
Prof. dr. sc. Joso Vukelić, prodekan, pozdravio je
izraelsko izaslanstvo u ime hrvatske šumarske znano


sti, obrazovanja i prakse, istakavši važnost obrazovanja
i znanosti u razvoju ne samo šumarstva nego i zemlje u
cjelini. Šume i šumska zemljišta u Hrvatskoj zauzimaju
površinu od 43,5% od ukupne površine, te predstavljaju
jedan od najznačajnijih i najvrednijih resursa. Svojom
biološkom raznolikošću i bogatstvom flore i faune,
kao i prirodnom obnovom i potrajnim gospodarenjem,
spadaju u jedne od najočuvanijih šuma u Europi.


U izlaganjima su (dr. se. Joso Gračan i dr. se. Hrvoje
Turkulin) istakli važnost znanstveno-istraživačkog rada
kako za šumarstvo, tako i za drvnu tehnologiju.


Iako se u Izraelu šumarstvu ne pridaje velika važnost
kao poljoprivredi, a i znanstveno-istraživači rad je
ustrojen u Volcanic centru, no kako je Izrael mediteranska
zemlja, izražena je obostrana spremnost za suradnjom
nastavnih i znanstvenih institucija, te "Hrvatskih
šuma" p. o., Zagreb. Moguća područja međunarodne
suradnje su:


razmjena znanstvenih i stručnih djelatnika kao i
periodike (Šumarski list, Glasnik za šumske pokuse,
RADOVI, Mehanizacija u šumarstvu)


izrada zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata
(zaštita šuma od požara, "agroforestry",
obnova i zaštita obalnih šuma) i njihovo predlaganje
Europskoj zajednici, Europskoj uniji,
Svjetskoj banci i drugim izvorima financiranja,