DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 98     <-- 98 -->        PDF

tornjak, dvjema obiteljima koje se namjeravaju intenzivno
baviti stočarenjem. To je, pojasnio je poznati kinolog
Sandor Horvath iz Zagreba, izvorna pastirska
pasmina pasa visinskih pašnjačkih predjela zapadne i
srednje Bosne i Hercegovine, koja služi upravo za zaštitu
stada od zvjeradi.


Na temelju izvješća predstavnika pojedinih županija,
lovačkih udruga i uprava šuma o veličini i vrsti šteta,
teškoćama pri njihovu utvrđivanju, čuvanosti stoke,
procjeni brojnosti i trendu populacije zaštićenih krupnih
predatora, njihovu mortalitetu i dr. posljednjeg dana
rada 2. seminara o metodologiji utvrđivanja šteta od
krupnih zaštićenih predatora u lovačkoj kući LD "Prepelica"
Unešić doneseni su sljedeći


Zaključci:


1. Skup je okupio većinu stručnjaka iz Hrvatske koji
se bave ovom ili sličnom problematikom (Ministarstvo
kulture, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine,
Veterinarski fakultet, PMF, JP "Hrvatske šume" i dr.),


2. Na temelju dosadašnjih iskustava poboljšanje i
ujednačen način postupanja prilikom utvrđivanja naknade
štete i očevida na mjestu događanja (napad na domaće
životinje), u kojem smislu će se dotjerati i postojeći
Naputak o postupku utvrđivanja štete i obrazac Zapisnika
o očevidu,


3. Na temelju raspoloživih pokazatelja i izvješća nazočnih,
kao što su nesumnjivo utvrđene štete od vuka i
risa, zabilježeni otpad (od nezakonitog odstrijela, prometa,
bjesnoće i si.) u visini od oko 27-43 kod vuka, odnosno
11-15 kod risa, te analize cjelokupnog stanja, o-
cjenjuje se da bi se broj vukova u Hrvatskoj mogao kretati
od 70-105, a risova od 50-60 jedinki´,


4. Sudionici zaključuju da zaštitu vuka i risa u njihovim
prirodnim staništima treba nastaviti te pratiti stanje
kao i do sada. Izražena je zabrinutost zbog velikog broja
nezakonito ubijenih predstavnika tih vrsta i traže od
nadležnog ministarstva poduzimanje zakonskih mjera,


5. Sudionici podržavaju namjeru Ministarstva kulture
da unese izmjene i dopune u Zakon o zaštiti prirode,
o mogućnosti intervencije u brojno stanje predatora
u njihovom prirodnom staništu, ukoliko uzrokuju gospodarski
značajne štete,


6. Budući da zaštićeni predatori imaju i značajan
utjecaj na divljač, sudionici preporučuju da ugovorene
zakupnine za lovišta u kojima obitavaju ove vrste predatora
budu usklađene s tim utjecajima,


7. Sudionici naglašavaju potrebu dovršenja plana
gospodarenja (Management plan) vukom, kao osnove
za sve buduće akcije u svezi sa budućom zaštitom vuka
i modelom za izradu srodnih planova za druge vrste s
popisa "Crvene knjige",


8. Nabavom i podjelom štenadi autoktone pasmine
pastirskih pasa tornjaka postići će se dva cilja: utjecaj u
smislu smanjenja štete od vukova na stoci i obnavljanje
(osnivanje) matičnog fonda ovih već gotovo nestalih
(izumrlih) pasa,


9. Prilikom izrade različitih radnji (studija, predavanja
i si.) i njihovih izlaganja na domaćim i stranim skupovima,
voditelji očevida (vještaci) koji ih (analitički)
obavljaju u ime Ministarstva kulture, bit će navedeni
kao koautori. Isto uključuje i autorska prava na snimljeni
materijal,


10. Organizator i sudionici pozdravljaju nazočne g.
Janeza Čopa, dipl. biologa iz Ljubljane (R. Slovenija) i
g. Jozu Jurčevića, dipl. vet. iz Tomislavgrada (Fed.
Bosne i Hercegovine), čime je ovo savjetovanje dobilo
međunarodni karakter,


11. Zadužuje se djelatnik Ministarstva kulture g. Že-
limir Stahan da razmotri mogućnost posjeta nacionalnom
parku "Mercantour" u južnoj Francuskoj, čija se
uprava istovremeno susreće sa štetama od novostajuće
populacije vukova na domaćim životinjama i utjecaja
na divljač razvijajući, neovisno o nama, vrlo sličnu metodologiju
identificiranja uzročnika šteta i isplaćivanja
naknada,


12. Ministarstvo kulture i g. Želimir Štahan kao inicijator
savjetovanja zahvaljuje svim sudionicima skupa,
a posebno stručnimm suradnicima na očevidu, za
odaziv na poziv na ovaj skup i aktivno sudjelovanje,


13. O održanom skupu biti će, uz domaću stručnu
javnost, izvještena i međunaropdna tijela, kao stoje Europski
savjet, Međunarodna unija za zaštitu prirode
(UICN), International Wolf Center i dr.,


14. Zbog očite korisnosti susreta ovakove vrste preporučuje
se njihovo redovito održavanje.


Alojzije Frković


´ Godine 1992/93., kad je pokrenuta akcija zaštite vuka, bilo je procijenjeno
da broj vukova u Hrvatskoj ne prelazi 50 jedinki, a posljednja dokazana
šteta od vuka bila je 1984. godine.


436