DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 97     <-- 97 -->        PDF

U ime pomoćnika ministra mr. Maria K e z i ć a, seminar
je, pozdravivši nazočne, otvorio Vinko Mladine
o, dip], iur. Imajući u vidu zakonsku odredbu o odgovornosti
Republike Hrvatske da naknadi štetu koju
nanese zaštićena životinja, u ovom slučaju vuk ili ris, te
da Zakon o zaštiti prirode ne uređuje ova pitanja i ne
upućuje na provedbeni propis, Mladineo je u svom istupu
potanje objasnio ovu materiju, olakšavši tako rad
vještacima pri postupku utvrđivanja šteta.


Slika 1: Slapovi Krke u istoimenom nacionalnom parku, kojeg su
drugog dana rada razgledali sudionici seminara.


Foto: A. Frković


Prema prijedlogu voditelja seminara i najzaslužnije
osobe za njegovo održavanje, državnog inspektora zaštite
prirode Zelimira St ah ana, dipl. inž., rad seminara
odvijao se po ovom dnevnom redu:


-A. Frković, D. Kovačić i J. Kusak: Zaštita
risa i vuka u Hrvatskoj i problemi koji iz tog proizlaze,


-V. Mladineo: Vođenje upravnog postupka u pogledu
odgovornosti za štetu napravljenu od vuka i risa i
provođenje postupka očevida i sastavljanje zapisnika,


- J. Č o p: Zaštita vuka i risa u Sloveniji,


- Đ. H u b e r: Vukovi u svijetu,


- Ž. Stahan: Prikaz i analiza šteta od vuka i risa u
Republici Hrvatskoj,


Slika 2: Ukupan prikaz i analizu šteta od vuka i risa u Republici Hrvatskoj
podnio je u Upravi NP "Krka" u Šibeniku Želimir
Štahan. Foto: A. Frković


+++: Razrada metodologije obavljanja očevida za
prijavljenu štetu te ocjena brojnosti i trenda populacije
vuka i risa, rad kroz raspravu,


+++: Razgovor o strategiji zaštite vuka i risa te donošenje
Management plana.


Posljednjeg trećeg dana rada seminar je bio obogaćen
obilaskom terena Općine Unešić, gdje se provodi
poluintenzivno sitno stočarenje i gdje su štete od vukova
najveće. Tu je, na netom prijavljenoj šteti na ovcama,
zorno demonstriran postupak utvrđivanja počinitelja
štete na temelju ostataka žrtvi.


U suradnji s Hrvatskim kinološkim savezom, Uprava
za zaštitu kulturne i prirodne baštine Ministarstva
kulture predala je dvoje, od ukupno 10, štenadi pasmine


Slika 3: Trenutak s predaje prva dva štenca autoktone pasmine
pastirskih pasa tornjaka naprednim stočarima unešičkog
kraja. Foto: A. Frković


435