DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 94     <-- 94 -->        PDF

ma" od 1991-2025. godine predviđeno i gospodarenje
plantažama i kulturama topola i to upravo na području
istočne Hrvatske, na za to pogodnim dijelovima dravskog
i dunavskog aluvija.


Vezano za podizanje plantaža i kultura topola i vrba
selekcioniranim klonovima treba reći da postoji pri
FAO Međunarodna komisija za topolu (osnovana 1947.
godine u Parizu), da je Hrvatska članica ove ugledne
organizacije od 1992. godine (primljena na Zasjedanju
Komisije u Zaragozi).


Hrvatska ima svoju nacionalnu komisiju za topolu,
koja uključuje znanstvenike i stručnjake, a aktivno je
sudjelovala na 20-tom Zasjedanju Međunarodne komisije
za topolu u Budimpešti 1996. godine (pored redovnih
izvješća podnesena su dva znanstvena referata).


Preko Međunarodne komisije za topolu, Hrvatska je
također aktivno uključena u EUFORGEN (Program za
očuvanje genofonda europskih šuma) i to na osnivanju
mreže zaštićenih sastojina i očuvanja genofonda europske
crne topole.


Kad je pak riječ o nekim vrijednostima koje se mogu
postići podizanjem plantaža i kultura topola i vrba, da
se ne bi ponavljali, upućujemo čitatelja na odnosni dio
izvješća Hrvatskoga povjerenstva za topolu (Vidi rubriku
Znanstveni i stručni skupovi) upućenog Međunarodnoj
Komisiji za topolu u povodu njezine 50-te
obljetnice, koja će biti obilježena prigodnim zasjedanjem
na Svjetskom šumarskom kongresu u listopadu
ove godine u Turskoj.


Mišljenje o opravdanosti osnivanja nacionalnog
parka na području sadašnjeg Parka prirode i Posebnog
zoološkog rezervata "Kopački rit"


Eventualnim osnivanjem nacionalnog parka na području
sadašnjeg Parka prirode i Posebnog zoološkog
rezervata "Kopački rit" u Baranji, koji je viši stupanj
zakonske zaštite prirode, uz prednosti koje takva kategorija
zaštite ima, želimo upozoriti i na moguće posljedice,
koje, po našem mišljenju, ne bi bile od interesa za
Županiju i Republiku Hrvatsku:


1. Na osnovi Zakona o zaštiti prirode (NN 30/94),
51, 4. st. 4., - "u nacionalnom parku je zabranjena gospodarska
upotreba prirodnih dobara" - čime se dokida
dosadašnji prihod od 6 milijuna DEM. U svezi s time,
dolazi u pitanje i zaposlenje 200 zaposlenika Uprave
šuma Osijek;


2. Lovište "Belje" (u čijem se sastavu nalaze spomenuti
zaštićeni objekti prirode) je lovački dragulj i specifična
ekskluziva vrhunskog lovnog turizma koju nije
moguće uspostaviti i osnovati na nekom drugom mje-


Kako su i šume vrijedniji prirodni resursi na području
Baranje, a također i na području Kopačkog rita, prirodno
je da i šumarstvu kao struci treba dati značenje
koje mu pripada, upravo da bi se spriječilo devastiranje
šume kao prirodnog resursa.


Kada je riječ o ugrožavanju preostalih prirodnih resursa,
onda u prvom redu treba obratiti pozornost na
razvijenu poljoprivredu, posebno stočarstvo (svinjogojstvo),
zatim industriju, a također i na činjenicu da se
na desnoj obali Drave, svega koji kilometar od zaštićenog
područja nalazi deponij grada Osijeka, čije se otpadne
vode sijevaju prema Dravi, posebno u vrijeme
visokog vodostaja.


Gospodarenje šumama, uslijed dugoročnog biološkog
i gospodarskog ciklusa vrlo je složen proces. Ovo
se posebice odnosi na šume koje su zaštićene, i gdje se
u gospodarenju prije svega poštuju odredbe Zakona o
zaštiti prirode (51. 5).


Sva složenost i značenje šumarstva na lijep su način
opisani u rečenici, koju je u jednom prilikom napisao
naš uvaženi šumarski stručnjak inž. Tomislav Starčević:


"Šumarstvo je znanost, struka i umijeće gospodarenja
i očuvanja šuma i šumskih zemljišta, odnosno cijelog
šumskog ekosustava, za trajnu dobit čovjeka, društva,
okoliša i gospodarstva".


I upravo stoga, brigu o šumama zaštićenog područja
Kopačkog rita (i ne samo Kopačkog rita) treba prepustiti
šumarskoj struci.


Josip Sikora


stu u Hrvatskoj i Europi. Ono što predstavlja, slavonski
hrast kao pojam kvalitete i osobite vrijednosti među dr-
voprerađivačima, je beljski jelen, pojam divljači i trofeja
u svjetskim lovačkim krugovima;


3. Upravo zbog te ekskluzivnosti, lovište "Belje"
ima tradiciju lova staru 290 godina. Tu su boravili, lovili
i uživali, poznati ljudi svjetske povijesti, politike i
znanosti;


4. Broj visoke divljači bio je, zahvaljujući znanstvenim
istraživanjima i tradiciji lovstva, u određenoj ravnoteži
prema postojećem ekosustavu - koji bi se mogao
znatno poremetiti uspostavljanjem nekog drugog
načina upravljanja i korištenja ovog područja (npr. veliki
broj manje kontrolirane jelenske divljači, zbog potrebe
za velikom količinom biljne hrane mogao bi nepovoljno
utjecati na postojeću vegetaciju, ali i ugroziti poljodjelske
oranice okolnih gospodarstava; godišnja šteta
od divljači iznosila je 3,5 mil. kuna);


5. Očuvanje ekskluzivnog lovstva u "Belju" sukladno
je opredjeljenju Vlade Republike Hrvatske i razvo-


Zasto sam protiv nacionalnog parka


432