DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 92     <-- 92 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


O DALJNJIM PRIJEDLOZIMA PROŠIRENJA NACIONALNIH PARKOVA


U više navrata pisali smo o stavu šumarske struke u
svezi proširenja nacionalnih parkova. Iznosili smo
mišljenja i upozoravali Sabor i Vladu, kako nema razloga
proširivati nacionalne parkove na štetu šumskih
površina kojima gospodare "Hrvatske šume", p. o.
Zagreb (to je zaključak i 101. skupštine HSD-a). Na taj
se način iz jednog državnog poduzeća koje upravlja i
gospodari stručno uz potpunu zaštitu ekosustava, izuzimaju
površine i daju u nadležnost opet državnom poduzeću
koje nema stručnog kadra ni iskustva, pa ni
tradicije u radu na očuvanju prostora.


U novije vrijeme ponovno se vode rasprave o
proširenju nacionalnih parkova (Velebit, Kopački rit...)


U prilog tome ide i dopis iz Ministarstva razvitka i
obnove upućen na više adresa, a kojeg je potpisala pomoćnica
ministra prof. dr. sc. Marija Kaštelan-Macan
podržavajući prijedlog prof. dr. sc. Jozsefa Mikuške
zagovornika (uz neke članove HAZU) nacionalnog
parka Kopački rit.


Stoga u cjelosti donosimo dopis Ministarstva razvitka
i obnove i stručnu repliku dvojice šumarskih stručnjaka
dugogodišnjih djelatnika na tom području, čija
mišljenja podržavamo.


Uredništvo


Republika Hrvatska
Ministarstvo razvitka i obnove
Klasa: 612-07/97-01/2
Ur. broj: 516-02-02-97-1
U Zagrebu, 28. svibnja 1997.


Vlada Republike Hrvatske


Ministarstvo kulture


Uprava za zaštitu prirodne i kulturne baštine


Ministarstvo znanosti i tehnologije


Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva


Ministarstvo prosvjete i športa


Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva


i stanovanja


Ministarstvo turizma


Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti


Državna uprava za zaštitu okoliša


Državna uprava za vode


JP Hrvatske vode


JP Hrvatske šume


Poštovani,


Dostavljamo Vam mišljenje o potrebi državne skrbi nad Kopačevskim ritom, koji je tijekom Domovinskog rata
bio izvan ingerencije hrvatskog zakonodavstva.


Uže područje Kopačevskog rita ima status specijalnog zoološkog rezervata, a šire parka prirode. Vlasnik i korisnik
cijelog područja do početka Domovinskog rata bile su Hrvatske šume, a u međuvremenu, bez znanja RH.
područje Kopačevskog rita proglašeno je nacionalnim parkom od strane okupatora.


Do danas su najkvalitetnije šume uglavnom posječene pa šumare očekuje pošumljavanje s velikim materijalnim
ulaganjima. Usprkos tomu, na svaki način treba spriječiti sađenje brzorastućih stranih vrsta, stoje u skladu
s modernim šumskim gospodarenjem. Lov ni do rata nije bio ekonomski posve isplativ, a danas je neophodno spriječiti
uvoz stranih vrsta lovne divljači i njihovo križanje s našim autoktonim populacijama. Stavljanjem lova i


430