DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 9     <-- 9 -->        PDF

V Topic: UPOTREBLJIVOST AUTOKTONIH LISTAČA PRI POŠUMLJAVANJU KRŠA


Šumarski iistbr. 7- 8, CXXI (1997), 343-352


često preporučivala za pošumljavanje ovih terena, slabo
raste na plohi Klačine, što se vidi iz fotografije (si. 7)
i grafičkog prikaza. Iz grafikona 2 vidljivo je daje uli.
godini srednja visina bila samo 59 cm. Istina, od 11. godine
neštoje počeo intenzivnije rasti, ali to je još uvijek


slabo. U 33. godini kada su obavljena i zadnja mjerenja,
medunac je imao srednju visinu 3,1 m. Prosječni godišnji
visinski prirast u razdoblju 1958-1969. godine
iznosio je 5,36 cm, urazdoblju 1969-1976. godine 13,0
cm i u razdoblju 1976-1991. godine 10,7 cm.


Tablica 2-Table 2


Visine i promjeri istraživanih listača u 11., 18. i 33. godini


Heights and diameters of investigated deciduous plants in the 11., 18. and 33. year


11. god. (1969.)
years


18. god. (1976.)
years


33. god. (1991.)
years


Vrsta drveća
Tree species


Srednja


visina


Average


height


(m)


Srednji


promjer


Average


diameter


(cm)


Srednja


visina


Average


height


(m)


Srednji


promjer


Average


diameter


(cm)


Srednja
visina


Average


height


(m)


Srednji


promjer


Average


diameter


(cm)


Fraxinus ornus L.


1.86


2.60


2.90


3.30


4.28


7.11


Carpinus orientalis Mill.


1.48


2.10


2.79


3.50


4.03


6.68


Prunus mahaleb L.


1.39


2.10


1.67


2.10


2.95


4.39


Ostrya carpinifolia Scop.


2.63


2.60


4.10


4.80


5.74


8.46


Celtis australis L.


0.45


1.00


0.65


1.20


-


-


Acer monspessulanum L.


0.69


1.50


1.12


1.50


2.19


2.88


Quercus pubescens Willd.


0.59


1.60


1.50


2.20


3.11


6.57Grafikon 2. - Graph 2


Visina biljaka - Heigh of plants


Fraxinus ornus L.


Carpinus orientalis Mill.


Prunus mahaleb L.


Ostrya carpinifolia Scop.


Celtis australis L.


Acer monspessulanum L.


Quercus pubescens Willd.


Godina - Year


347