DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 86     <-- 86 -->        PDF

I. Pleše-Luktva: HKOLOSKA PROBLHMATIKA GORSKOG KOTARA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 415-424


Divlja odlagališta smeća, kao i službena npr. u Sović
Lazu, bez uporabne dozvole, u dvije vrtače bez vodone-
propusnog sloja (sve su vrtače zakonski prva vodoza-
štitna zona), sva onečišćenja procjeđivanjem završavaju
u podzemnim vodama, a potom u vodovodnoj mreži.
Samo se u Sović Laz legalno odveze 7.800 m3 smeća
godišnje, dakle sama općinsko-komunalna uprava krši
propise o vodozaštitnim zonama Hrvatske države. Do
kad tako?


Uništavaju se, odnosno devastiraju sporedni šumski
proizvodi, borovice se beru češljevima, čak se kose,
gljive se nekontrolirano beru s micelijem za talijansko
tržište, arnika (brđanka) u par je godina nestala sa goranskih
lokaliteta i to za slovensku farmaceutsku industriju,
a za nju se sabire i ostalo ljekovito bilje. Kopa se
zakonom zaštićena lincura itd. Žabe i puževi su također
gotovo nestali.


Članak 69 Hrvatskog ustava glasi:


"Svatko ima pravo na zdravi život. Republika
osigurava pravo građanima na zdrav okoliš. Građa


ni, državna, javna i gospodarska tijela i udruge dužni
su, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu
skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog
okoliša."


Dakle, okoliš može i mora štititi država i državni
službenici kojima je to jedna od ustavnih obaveza i plaćenih
zadaća.


Glavni interesent za zdravi okoliš, za vlastiti zdravi
život smo Mi, sami građani. Potrebno je znati da prave
istine o stanju u okolišu u masovnim medijima nema.
Zato su ovdje predočeni glavni problemi onečišćenja
Gorskog kotara.


Naše je ustavno pravo i dužnost sudjelovati u zaštiti
okoliša. Mi, braneći svoje interese, moramo vršiti pritisak
na lokalne vlasti i zakonodavca, kako bi mnogo više
i učinkovitije radili na zaštiti okoliša u kojem svi mi
živimo.


Dakle, pitanje lokalne zaštite kvalitete okoliša itekako
je razvojno aktualno. Od toga, globalno, ovisi i naš
opstanak na ovoj planeti - ZEMLJI!


LITERATURA


Kauzlarić, K., (1985) S.L. str. 363-371: Štetno djelovanje
zagađujućih tvari na šume s posebnim osvrtom
na TE Plomin


Kauzlarić, K., (1988) Š.L.str. 231-245. Utjecaj štetnih
polutanata na propadanje šuma u Gorskom kotaru


Klepac, D„ Š.L. br.l 1-12, 1995 str.39-360: Dinamika
kretanja drvne zalihe na panju u šumama Gorskog
kotara (1950-1990)


Matić, S., Oršanić, M., Anić, I. 1996: Š.L. br. 3-4,
str.91-99: Neke karakteristike i problemi prebornih
šuma obične jele (Abies alba Mill) u Hrvatskoj


Prpić, B. 1996, Š.L. 1-2: Riječ glavnog urednika: Da li
šumarstvo prodaje pitku vodu, čist zrak. Estetski
ugođaj ekološke funkcije koje stvara šuma?


Prpić, B. 1996, Š.L. 3-4 Riječ glavnog urednika:


Smijemo li obnovu sastojina oštećenih propadanjem
šume zanemariti


Prpić, B. 1992, Š.l. 11-12, Odabiranje oštećenih stabala
za sječu i obnovu sastojina opustošenih propadanjem


Prpić, B., Seletković,Z.,Ivkov,M. (1991), Š.L. 3-
5: Propadanje šuma u Hrvatskoj i odnos pojave prema
biotskim i abiotskim činiteljima danas i u prošlosti
Šumarski fakultet: H.Š.: Šume u Hrvatskoj


H.Š., Uprava šuma Delnice: Poslovno izvješće 1994.,
1995. i 1996., te Pregled osnovnih taksacijskih elemenata


Pleše I. Lukeža 1993.: Sumrak goranskih šuma.


SUMMARY: A dispute on the ecological issues of Gorski Kotar, this study focuses
at the pollution of air, water, and soil coming through the vHndrose of pollution
from the Kvarner-Istria basin and all Europe. The Industrial Revolution
turned the "Croatian Switzerland" (Hire, about a hundred years ago) into the
"dustbin " (Prof Prpić, today) of both European and home industry.


The recession of the habitats, and the catastrophic dieback of the forests, particularly
of the Fir, have disturbed the natural structure of our forests, and the natural
balance and diversity of the species. The economic and other functions of the
forests, such as air purification, accumulation of drinking water, and the protection
of the soil against erosion, have been put at stake.


The basic principles of the Croatian forestry school, natural stands, sustained
management, the diversity of species, and natural regeneration have now been
threatened.


The rising efforts to save the forests from dying - by cutting dead trees only, and
by afforestation - we can just contribute to the outer image of the forests, without
getting into the causes of pollution. What we need is the help from the government
- the right economic policies.


424