DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 85     <-- 85 -->        PDF

I. Pleše-Lukeža: EKOLOŠKA PROBLEMATIKA GORSKOG KOTARA


Šumarski list br. 7 8. CXX1 (1997), 415-424


država. Jer, prirodni okoliš predstavlja nacionalnu vrijednost
koju ne smijemo gubiti.


Na sušenje šuma nemaju šumarski stručnjaci nikakvog
utjecaja! Mogu samo sjeći suha stabla, dakle sanirati
posljedice, koliko toliko zadržavajući estetski izgled
šume, a nikakvog utjecaja nemaju na uzroke sušenja
šuma.


Uzroci sušenja šuma su različiti, ali prevladavaju kisele
kiše, koje postaju kisele ispiranjem onečišćenog
zraka. Inače depozicija imisija, bilo suha, bilo mokra
stalno je prisutna. Viši su predjeli ugroženiji radi iščeš-
ljavanja oblaka. Onečišćenje zraka, voda i tla radi ruže
vjetrova najizrazitije je u Gorskom kotaru. Dok nije bilo
imisija (čisti zrak) bili smo Hrvatska Švica, a sada smo
(prema prof. Prpiću), kanta za smeće cijele Europe.


Sirovinska vrijednost goranskih šuma (vrijednost
drveta na panju) iznosi: 5.939.966.570 kuna ili
1.650.026.713 DEM.


Prema načelima održivog razvoja, (CBA - metoda -
cost benefit metodama), uzevši u obzir faktore za općekorisne
ili ekološke funkcije šuma dobivamo sljedeće
vrijednosti:


5.939.966.570 kn *3= 17.819.901.000 kn ili 4.950.000.000 DEM
*I0= 59.399.670.000 kn ili 16.500.000.000 DEM
*37=219.778.763.000 kn ili 61.050.000.000 DEM


Faktor 3 općekorisnih funkcija šuma priznale su
nam Hrvatske ceste, ali ga nisu plaćale, za faktor 10 zalaže
se Šumarski fakultet iz Zagreba radi siromaštva
domovine, faktor 37 vrijedi u Švicarskoj, a Gorski kotar
je Hrvatska Švica.


Prema podacima g. Jelavića iz "Ekonerga" suhom i
mokrom depozicijom na Gorski kotar padalo je 4,8
t/km2 sumpora godišnje, mjereno na stacionarnoj točki
u Ogulinu. Dakle stvarne depozicije za južni izloženiji
dio, a osobito viših planinskih vrhova Gorskog kotara,
bile su još više, pa je tu i izraženije sušenje šuma.


Granične vrijednosti za:


- šumska tla 1,01 S/km2 godišnje,


- poljoprivredna tla 0,2 - 0,5 t S/km2 godišnje.
Prekogranični daljinski donos sumpora iznosio je


64,6%, a za istarsko-riječko područje donos je bio
35,4% sumpora.


"HEP" je sudjelovao sa 15,8%, od toga:


TE"PlominI"sal3,3%
TE "Rijeka" sa 2,5%;


INA - rafinerija nafte Rijeka sa 7,2%;


koksara Bakar sa 1,8%;


ostali izvori emisija Istarsko - Kvarnerskog
područja sa 10,6%


(Izvor: HEP-studija TE "Plomin 2" na okoliš).


Zatvaranjem koksare Bakar, upotrebom uvoznog u-
gljena s niskim sadržajem sumpora situacija se prema
g. Jelaviću mijenja.


Depozicija S02 danas:


- 85% izvana


- 15% domaća industrija, od toga na HEP
otpada 40%.


Depozicija NOx danas:


- 77% izvana


- 23% domaća industrija, od čega na HEP
otpada 13%.


Apsolutno taloženje S02 iznosi 1,91 S/km2 godišnje,
jer se po europskoj zajednici preračunava na plošni podatak
150 x 150 km, a više se ne uzima stacionarna stanica.


Dakle smanjenjem depozicije, s postojećim zagađivačima
još se uvijek deponira dvostruko više S02 nego
što to dopuštaju granične vrijednosti. Dodajmo tome
utjecaj prometa, fotooksidanata, ozona, taloženje teških
metala, pesticide i mineralna gnojiva u poljoprivredi,
situacija je i nadalje zabrinjavajuća. Kada se uzme u
obzir vrijednost Plomina II od 800 milijuna maraka,
prema naprijed navedenim vrijednostima, odnosno štetama
u Hrvatskim šumama, više se ništa ne bi smjelo
graditi na ugljen, a na postojeće pogone treba staviti filtere.
Najbolje je rješenje u plinifikaciji regije, kako novih
tako i starih Termoelektrana i ostalih industrijskih
pogona, jer je plin najčišći i ekonomski najisplativiji
energent (ugljen, nafta, nuklearka- skupo i nesigurno).


Kada bi svi oni koji atakiraju na šumsko, odnosno
poljoprivredno zemljište, plaćali njegovu ekološku
vrijednost, ceste bi se gradile samo - viadukt,
tunel kao u zapadnoj Europi. Da HEP i ostali zagađivači
prema učešću emitiranja štetnih otpadnih tvari, odnosno
učinjenih šteta, plaćaju njihovu punu ekološku
vrijednost (puta 37) ne bi razmišljali o lancu termoelektrana
na ugljen. No, na žalost, slična je situacija u svim
siromašnim zemljama, primjerice u Amazoniji svake
minute posiječe se 4 ha šume. Prema prof Prpiću,
dužnost je šumarske struke da upozori na poznate uzroke
propadanja šuma, te o sadašnjim ili budućim štetama
uzrokovanim sušenjem šuma, i s ostalim strukturama
utjecati na promjenu današnjeg stanja. Na primjer samo
Uprava šuma Delnice godišnje gubi 11 milijuna DEM
sječom sušaca jelovih stabala (skuplja eksploatacija).


Prešućivanje spoznaje o ekološkim katastrofama
koje prijete čovjekovu okolišu znači, ili bi trebalo značiti,
krivično djelo.


Sljedeća nevolja Gorskog kotara je vapnenačka
propusnost tla. Svi pesticidi, mineralna gnojiva, deter-
genti, otpadne industrijske vode, fekalne i kanalizaci-
jske vode iz domaćinstva (uglavnom nema kanalizacije,
a gdje je ima nema kolektora ili nikad nije pušten u
pogon kao npr. u Delnicama), motorna ulja, sol s prometnica
završavaju u podzemnim vodama, koje onda
većina stanovništva pije, kao npr. vodovod iz izvorišta
Kupice.


423