DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 84     <-- 84 -->        PDF

I. Plešc-Lukeža: KK0L0SKA PROBI.hMATIKA GORSKOG KOTARA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997). 41 5-424


Slika 2. Gospodarska jedinica Brloško Odjel 9


Slika 3. Gospodarska jedinica Brloško Odjel 11


Grafikon 6


Broj štete


Slika 4. Gospodarska jedinica Brloško Odjel 37


To je situacija za proglašenje elementarne nepogode u
goranskim šumama.


Napominjemo daje 1995. godine bilo zdravo 76,0%
bukovih stabala, a ukupna zdravost svih mjerenih stabala
iznisilaje 40%. Iste godine u gospodarskim jedinicama:
Delnice, Crni Lug, Široka Draga, Sungerski Lug,
Kobiljak-Bitoraj, Spićunak, Brloško nije bilo ni jednog
zdravog jelovog stabla.


Kako smo vidjeli, gospodarenje Hrvatskim šumama
kako tvrde šumarski stručnjaci dobro je u onom segmentu
na koji mogu utjecati. No, na onečišćenje zraka,
zakiseljavanje tla, umiranje tla, a time i sušenje šuma ne
možemo utjecati, bez pomoći zakonodavca i represije.
Možemo samo djelomično uljepšati situaciju sječom
sušaca. Iako godišnje pošumljavamo s oko 500.000
sadnica u državnim i 110.000 sadnica u privatnim
šumama, to je samo djelomično sanacija posljedica, što
je daleko od liječenja uzroka.


Gospodarska vrijednost Hrvatskih šuma nalazi se u
potrajnosti gospodarenja koja jamči prihod od godišnjih
etata a u približnoj visini prirasta šuma. Glede vrijednih
vrsta drveća, to pruža velike izglede za razvoj


prerade drva, jedne od ekološki najprihvatljivijih industrija.
Prema "ZOŠ" N.N. 52/90 godine za svaki trajni
gubitak šume (cesta, naftovod, plinovod, dalekovod,
urbani prostor) potrebno je osnovati novu šumsku površinu,
jer gubitak dijela fonda Hrvatskih šuma znači
smanjenje količine pitke vode, pojavu erozije, pojavu
poplava, nečistog zraka, nepoželjnih klimatskih ekstrema
(1995. godine u svijetu je bilo preko 800 katastrofalnih
vremenskih nepogoda), gubitak ekološke ravnoteže
šumovitoga prostora, smanjenje turističke privlačnosti,
gubitak biološke raznolikosti flore i faune i neraspoloženje
pučanstva zbog pogoršanja kvalitete življenja.
Prema profesoru Prpiću, da bi vratili makar i dio
izgubljenoga zbog uništenja šume, potrebno je pošu-
miti puno veću površinu od izgubljene, a u rasponu od 5
do 15 puta, budući da su u mladoj sastojini ekološke
funkcije značajno smanjene.


Troškove za osnivanje nove šume mora nadoknaditi
onaj koji je prouzročio gubitak šume iz postojećeg šumskog
fonda, bez obzira tko je on, privatnik, poduzeće ili


422