DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 82     <-- 82 -->        PDF

[. PIcšc-Lukeža: EKOLOŠKA PROBLEMATIKA GORSKOG KOTARA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997)^415-424


Grafikon 4


40


35


30


25


20 -


15


´I ´ ,rl ´ ´ I ^ 1 1


0(0-10) 1(26-25) 2a (26-40) 2b (41-60) 3a (61-80) 3b (81-99)


Iz tablice i grafikona vidljivo je katastrofalno sušenje jele.


Stanje drvne zalihe u pojedinim stupnjevima oštećenosti u m3


Tablica 5


Stupanj oštećenja


1994.g.


1995. g.


1996. g


0(0-10)


434159


433249


432739


1(11-25)


2315514


1444164


1442464


2a (26-40)


5788784


5198992


4760130


2b (41-60)


3473271


4765742


4904376


3a (61-80)


2026074


2166246


2307942


3b (81-99)


434159


433249


576985


0+ 1 +2a


8538457


7076405


6635333


2b + 3a + 3b


5933504


7365237


7789303