DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 81     <-- 81 -->        PDF

[. Plcšc-Lukeža: EKOLOŠKA PROBLEMATIKA GORSKOG KOTARA


Šumarski list br. 7-8, CXX1 (1997). 41 5-424


Grafikon 3


Iz tablice 3, vidljivo je da nam se smanjuju i etati iz
čega proizlazi da se dobro gospodari, da se nastoji akumulirati
drvna masa, da se sijeku uglavnom samo šušci
kod jelovine. Prema prof. Prpiću sušenje jele u Gorskom
kotaru uzrokuje daljinski transport sulfata iz zapadne
Europe i riječke industrije, potpomognut klimatskim
ekscesima.


Prvo veće sušenje jele u Gorskom kotaru zabilježeno
je krajem šezdesetih godina. Praćenje sušenja jele,
počelo je 1987. godine mjerenjem osutosti iglica jele
(prozirnost krošnje), kao najznačajniji parametar oštećenja.
Te su godine postavljene pokusne točke na pre-


sjecištimaGaus-Kriigerovog koordinatnog sustava
u mreži 4x4 km. Svaka točka koja padne u šumu
mjesto je skupljanja podataka o propadanju šumskog
drveća. Iste godine izvršeno je aero-foto snimanje
goranskih šuma. Tako je 1988. godine bilo samo 9%
zdravih jelovih stabala.


Daljnje praćenje stupnja oštećenosti jele vidljivo je
iz tablice 4 i grafikona 4. (prema poslovnom izvješću
Uprave šuma Delnice). U Upravi šuma Delnice redovito
se provodi anketa zdravstvenog stanja šuma na bio-
indikacijskim točkama 16 x 16 km.


Stupanj oštećenosti jele u %


Tablica 4


0


1


2a


2b


3a


3b


Godina


(0-10)


(11-25)


(26- 40)


(41 - 60)


(61- 80)


(81- 99)


1990


6


26


36


17


12


3


1992


4


18


34


24


12


8


1993


3


14


35


30


15


3


1994


3


16


40


24


14


3


1995


3


10


36


33


15


3


1996


3


10


33


34


16


4419