DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 8     <-- 8 -->        PDF

V Topic: UPOTREBLJIVOST AUTOHTONIH LISTAČA PRI POŠUMLJAVANJU KRŠA Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 343-352


Slika 1. Fraxinus ornus, starost 33 godine, pokusna ploha Klačine
Fig. 1. Fraxinus ornus, age 33 years, experimental plot Klačine


(Photo: V. Topic)


prosječni godišnji visinski prirast iznosio je 13,4 cm, u
razdoblju 1969-1976. godine 18,7 cm i u razdoblju
1976-1991. godine, kada značajno opada, iznosi 8,3 cm.


Rašeljka se na plohi Klačine, iako je po broju preživjelih
biljaka (63,6%) vodeća listača, vrlo slabo razvija
i raste (si. 3). Iz grafikona 2 vidljivo je da rašeljka u 18.
godini ima srednju visinu samo 1,67 m, a u 33. godini
2,95 m. Nadalje, iz grafikona 2 također se vidi da visinski
rast, koji je inače vrlo slab, od 1969. do 1976. godine
naglo opada. U tom razdoblju prosječni godišnji visinski
prirast iznosio je samo 4 cm. U razdoblju 1976-
1991. godine nešto je intenzivniji i iznosi 8,5 cm.


Crni grab je na ovoj plohi postigao najbolji uspjeh
od svih listača kojima se eksperimentiralo (si. 4). Imao
je vrlo lijep i ravnomjeran visinski prirast do 18. godine
da bi se od 18. godine do kraja istraživanja počeo smanjivati.
U 33. godini srednja visina iznosila je 5,74 m, a
maksimalna 9,0 m. U razdoblju od 1958. do 1969. godine
prosječni godišnji visinski prirast iznosio je 23,9
cm, u razdoblju 1969-1976. godine 21,0 cm i u razdo-


Fig. 2. Carpinus orientalis, age 33 years, experimental plot Klačine


(Photo: V. Topic)


biju 1976-1991. godine 10,9 cm. Iako je to vrsta hladnijeg
submediterana, postigao je na navedenoj plohi dobre
rezultate, najvjerojatnije zahvaljujući hladnijem
strujanju sa Svilaje i Dinare.


Pošumljavanje s košćelom potpuno je neuspjelo i
danas se na plohi nalazi samo nekoliko kržljavih primjeraka.
Košćela je postigla i najmanje visine (si. 5).
Prema zadnjim izmjerama u 1976. godini srednja visina
košćele iznosila je 65 cm, maksimalna 1,55 m i minimalna
20 cm. Kakav je bio visinski rast ove biljke do
1976. godine najbolje se vidi iz grafikona 2. Prosječni
godišnji prirast u razdoblju 1969-1976. godine iznosio
je samo 2,8 cm.


Maklen na plohi Klačine također vrlo slabo raste,
što se vidi iz fotografije (si. 6) i grafičkog prikaza. U
33. godini imao je srednju visinu samo 2,19 m. Prosječni
godišnji visinski prirast u istraživanom razdoblju
iznosio je 6,6 cm.


Hrast medunac kao najkorisnija i najvrijednija au-
toktona listača u ovom području, a koja se ranije vrlo


346