DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 79     <-- 79 -->        PDF

I. Pleše-Lukeža: EKOLOŠKA PROBLEMATIKA GORSKOG KOTARA


Šumarski list br. 7 8. CXX1 (1997). 41 5-424


Grafikon 1


30000000


25000000


20000000


15000000


10000000


50000000


Crnogorka D Bjelogorica Ukupno


c 2


OJ in


(U


c 2


C ON


C


sS <*


§ 2


>


ea


N


>N


»N-D


L OS


g >o


ON


L OS


L o\


ON


ea ON


ea Os


´—´


> —i


> —Q


Q


^ os
ea ON


´C


On


o


c


3 os


D 2


§ M


3 ON


5 2


o c


3 ON Ž2


Iz tablice je vidljivo daje drvna zaliha crnogorice u
1995. god. smanjena za 30.319 m3 lil 0,21% u odnosu
na 1994. godinu, a za 47.325 m3 ili 0,33% god. 1996. u
odnosu na 1994. godinu. Istovremeno imamo prirast
drvne zalihe bjelogorice za 556.370 m3 ili 4,2% u 1996.
god. u odnosu na 1994. god. Ukupna drvna zaliha 1996.


godine, u odnosu na god. 1994. veća je za 509.045 m3
ili 1,83%. Iztihjepodataka vidljivo da se dobro gospodari,
jer se drvna masa akumulira, osim kod jelovine
koja se jako suši.


U tablicama 2 i 3 (kao i grafikonima 2 i 3) prikazani
su godišnji prirast i godišnji etat.


Godišnji prirast u m3


Tablica 2


Crnogorica


Bjelogorica


Ukupno


1994. g.


Državne šume


279931


262061


541992


1995. g.


Državne šume


218722


262764


481486


1996. g.


Državne šume


218698


275856


494554


1994. g.


Privatne šume


17305


46897


64202


1995. g.


Privatne šume


16101


46492


62593


1996. g.


Privatne šume


17980


55286


73266


1994.g.


Ukupno


297236


308958


606194


1995. g.


Ukupno


234823


309256


544079


1996. g.


Ukupno


236678


331142


567820417