DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 77     <-- 77 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7-8. CXXI (1997), 415-424


UDK 630* 469


EKOLOŠKA PROBLEMATIKA GORSKOG KOTARA


THE ECOLOGICAL ISSUES OF GORSKI KOTAR
Ivan PLEŠE - Lukeža*


SAŽETAK: Ovaj rad je rasprava o ekološkoj problematici Gorskog Kotara.
Rad upozorava na onečišćenost zraka, voda, tla, a to je posljedica ruže vjetrova
koja nam donosi onečišćenja, može se reći iz cijele Europe, kao i Kvar-
nersko-istarskog bazena. Industrijska revolucija pretvorila je "Hrvatsku Sviću"
(Hirepred stotinjak godina) u "kantu za smeće" (poprof. Prpiću), kako
europske, tako i domaće industrije.


Umiranjem staništa, katastrofalnim sušenjem šuma (osobito jele), narušena
je prirodna struktura našli šuma, prirodna ravnoteža, raznolikost vrsta.
Dolaze u pitanje kako gospodarske, tako i općekorisne funkcije šuma, kao npr.
pročišćavanje zraka, akumulacija pitke vode, zaštita tla od erozije.


Takoder dolazi u pitanje temeljno načelo zagrebačke (hrvatske) šumarske
škole a to su prirodne sastojine, potrajnost gospodarenja, raznolikost vrsta i
prirodno pomlađivanje.


Pojačanim naporima struke za sanacijom sušenja šuma, isključivom sječom
sušaca, pojačanim pošumljavanjma, djelujemo samo na estetski izgled
šume, a na uzroke onečišćenja, a time i sušenje šuma ne možemo djelovati bez
pomoći hrvatske vlade - (ekonomskepolitke).


Ključne riječi: Gorski Kotar, ruža vjetrova, prirodna šuma, potrajnost
gospodarenja, prirodno pomlađivanje, gospodarska vrijednost šume, općekorisna
funkcija šume, estetski izgled šume, sanacija posljedica, osutost
iglica, prozirnost krošnje


MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO


- pod tim motom nastala je knjiga "Sumrak goranskih
šuma", koja detaljno obrađuje ekološku problematiku
"Hrvatske Švice", ne bi li se pokrenulo javno mnijenje
u svrhu zaštite šuma, voda, tla, zraka, a time i zdravlja
preostalog stanovništva Gorskog kotara.


Globalni su problemi: onečišćenje zraka, tla i voda
koji su uzrokovani populacijskom eksplozijom, rastom
gradova, ljudskom potrebom za rastom životnog standarda,
koja traži sve više materijalnih dobara, energije i
hrane. Fizički lakši, a materijalno bogatiji život ljudima
omogućila su otkrića, u fizici parnog stroja, motora s
unutrašnjim sagorijevanjem, u kemiji pesticidi, mineral-


*Ivan Pleše - Lukeža, dipl. inž. šum., "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, Uprava
šuma Delnice


na gnojiva, lijekovi, ukratko kemijsko - industrijska revolucija.
No, ta ista otkrića uzrok su današnjim nevoljama
čovječanstva npr. globalna promjena klime, efekat
staklenika, pojava ozonskih rupa (freoni), propadanje
šuma (kisele kiše oko 80%), onečišćenje zraka, voda,
tla, a time i hrane, kao i širenje bolesti respiratornog sustava,
krvožilnog sustava, raka, a vjerojatno i multiplex
skleroze. Danas atmosferom kruži (prema prof. Schüt-
tu) do 5000 stranih kemijskih tvari antropogenog porijekla,
a njihovo nam je djelovanje uglavnom nepoznato.


- znamo za djelovanje tvari na bazi S, N, C, ozona i
freona, znamo da neki od njih djeluju sinergetički, da
štete ljudskom zdravlju, građevinama flori i fauni,
ukratko ljudskom okolišu;


415