DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 75     <-- 75 -->        PDF

M. Markotić: ISTRAŽIVANJA OBNOVE ŠUMA HRASTA CRNIKE (Orno-Qucrcetum Weis) NA OTOČJU BRIJUNI Šumarski list br. 7-8. CXXI (1997). 405-414


Ploha


Pon i k


Odraslebiljke


Ploha


crnika


c.jasen


lovor


zelenika


mirta


tetivika


crnika


c.jasen


lovor


planika


zelenika


lemprika


maslina


tršja


tršljika


prim.kleka


vel.vrijes


komada


9


3


4


32


i


10


3


11


39


10


18


6


8


12


2


8


3


6


2


1


30


2


i


4Tablica 7: Prikaz ponika i odraslih biljaka po pokusnim plohama i vrstama drveća
Stanje 1996. godine


Ploha


Ponik


Odraslebiljke


Ploha


crnika


c.jasen


lovor


zelenika


mirta


tetivika


crnika


c.jasen


lovor


planika


zelenika


lemprika


maslina


tršja


trsljika


prim.kleka


vel.vrijes


Ploha


komada


1


5


16


2


17


16


3


1


59


4


5


15


5


1


2


6


12


2


i


6


1


4


22


i


7


14


4


4


8


i


8


2


22


i


9


3


4


32


i


10


3


11


39


10


18


6


8


12


8


3


6


2


1


30


2


1


4ZAKLJUČAK - Summary


Temaljem obrađenih podataka na svim pokusnim
plohama iskazao sam početno stanje 1993. godine prema
kojemu će se uspoređivati promjene kroz daljnje
praćenje razvojnih stadija crnikove šume na Brijunima.


Za plohe 1-12 izvršio sam mjerenja u tri uzastopne
godine, to znači 1994., 1995. i 1996. te utvrdio na tim
plohama:


broj odraslih biljaka tj. onih iznad 4 cm prsnog
promjera je ostao isti i nije se promijenio;


broj ponika je već druge godine drastično smanjen
i od ukupnoga broja svih vrsta na svih 12 ploha pao od
2931 na 86, (crnike od 34 na 3) da bi u 1995. godini ili


poslije dvije godine bilo samo 8 stabalaca a 1996. godine
nijedno.


Glavni uzrok negativne tendancije kod prirodnog
pomlađivanja sastojina su štete od postojeće divljači
koja ne dozvoljava napredovanje ponika i njegov
razvoj u pomladak.


Tijekom narednog razdoblja potrebno je pratiti
novonastale promjene i uspoređivati novo stanje s
početnim - evidentiranim, kako bi se pronašla rješenja u
nastojanju zaustavljanja negativnih kretanja, odnosno
regresije vegetacije u crnikovoj šumi na Brijunima.


LITERATURA - References


Matić, S., 1993.: Brojnost pomlatka glavne vrste drveća
kao temeljni preduvjet kvalitetne obnove, podizanja
i njege šuma, Glasnik za šumske pokuse
posebno izdanje br. 4, str. 365.-380., Zagreb.


Meštrović, Š., 1986.: Šume Mediteranskoga područja:
Simpozij na Rabu 1985., Glasnik za šumske
pokuse posebno izdanje br. 2, str. 161.-168., Zagreb.


413