DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 7     <-- 7 -->        PDF

V Topic: UPOTREBLJIVOST AUTOHTONIH LISTAĆA PRI POŠUMLJAVANJU KRŠA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997). 343-352


CJ -


crni jasen {Fraxinus ornus L.)


BG -


bijeli grab (Carpinus orientalis Mili.)


R -


rašeljka {Prunus mahaleb L.)


CG -


crni grab (Ostrya carpinifolia Scop.)


K


košćela {Celtis australis L.)


M -


maklen (Acer monspessulanum L.)


HM


hrast medunac {Quercus pubescens Willd.)U 33. godini podaci o preživljenju znatno se razlikuju
od onih iz prve godine i kreću se od 19.7% kod bijelog
graba, ne računajući košćelu koja se potpuno osušila,
do 63,6% kod rašeljke. Dakle, i dalje najveći broj


Podaci o visinskom rastu istraživanih listača prikazani
su u tablici 2 i grafikonu 2.


Crni jasen je na plohi Klačine u 33. godini imao
srednju visinu 4,3 m (si. 1). Maksimalna visina u tom
razdoblju iznosila je 7.0 m, a minimalna 2,5 m. U razdoblju
od 1958. do 1969. godine prosječni godišnji visinski
prirast iznosio je 16,9 cm, u razdoblju 1969-


Iz navedenih podataka vidljivo je da su tijekom prve
godine iza sadnje propadanja biljaka bila mala, a kasnije
su znatno intenzivirana. Na kraju prve godine preživljavanje
se kretalo u rasponu od 97,3% do 48,1%.
Najbolji rezultati registrirani su kod rašeljke (97,3%),
zatim crnog jasena (93,8%), košćele (92,5%), crnog
graba (89,1%) i maklena(81.6%), nešto slabiji hod hrasta
medunca (64,6%), a najslabiji kod bijelog graba
(48,1%).


1991


preživjelih biljaka nalazimo u prugi rašeljke i pored velikih
sušenja. Najveće sušenje nalazi se, uz potpuno
propalu košćelu, kod bijelog graba, nešto manje kod
hrasta medunca, crnog jasena i maklena.


1976. godine 14,8 cm i u razdoblju 1976-1991. godine
9,2 cm. Dakle u posljednjem istraživanom razdoblju
došlo je do povijanja linije prema x-osi, što ukazuje na
opadanje intenziteta rasta u visinu.


Bijeli grab je u 33. godini imao srednju visinu 4,0 m
(si. 2). Maksimalna visina u tom razdoblju iznosila je
6,5 m, a minimalna 2,0 m. U razdoblju od 1958-1969.


Grafikon 1. - Graph 1


Preživljenje - mortalitet biljaka - Survival - mortality of plants


100


80


60


40


20


Fraxinus ornus L.


Carpinus orientalis Mill.


Prunus mahaleb L.


Ostrya carpinifolia Scop.


Celtis australis L.


Acer monspessulanum L


Quercus pubescens Wilk


20


1958


1969 1976


Godina - Year


Visinski rast - Height growth


Acer monspessulanum L.


Quercus pubescens Willd.


345