DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 66     <-- 66 -->        PDF

M. Skoko: FRAN ZAVER KESTERČANEK, VELIKAN HRVATSKOG ŠUMARSTVA


Šumarski list br. 7 8, CXXI (1997), 391-404


LITERATURA


Bertović, S., Biskup, J., Frković,A. i Skoko,
M. (urednici) 1997: Kesterčanek, Fran, Zaver
(Xaver). Hrvatski šumarski životopisni leksikon,
Tutiz leksika Zagreb, knjiga 2 (G-K), str. 280-289,
s potpunom biografijom.


Frković, A. 1993: Bibliografija Lovačko-ribarskog
vjesnika 1892-1991, Zagreb.


Frković, A. 1996: Izričaj poštovanja Franu Žaveru
Kesterčaneku. Šum listbr. 11-12, str. 534-535.


Grubešić, M. 1996: 140. godišnjica rođenja Frana
ŽaveraKesterčaneka. Šum listbr. 1-2, str. 68-69.


Husinec, R. i Delić, P. 1995: Gospodarsko i šumarsko
učilište u Križevcima. Ogranak Matice hrvatske,
Križevci.


Kauders, A. 1947: Šumarska bibliografija (1846-
1946). Šumska sekcija Društva inženjera i tehničara
N. R. Hrvatske, Zagreb.


Klepac, D. 1997: Hrvatsko šumarstvo u drugoj polovici
XIX. stoljeća. Šum. list br. 3-4, str. 115-126


Kolesar, T. 1973: Križevačko razdoblje inž. Kesterčaneka.
Lovački vjesnik br. 11, str. 313, Zagreb.


Neidhart,N. iAndroić,M. (urednici) 1963: Šumarska
nastava u Hrvatskoj 1860-1960. Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.


Otkrivanje spomen poprsja. Šum list 1936, br. 11-12, str.
678-685.


Petračić, A. 1956: O stotoj godišnjici rođenja Frana


Kesterčaneka. Šum listbr. 11-12, str. 413-414.
Piškorić, O. 1992: Jubilarna gospodarsko-šumarska
izložba 1891. godine u Zagrebu. Šum list br. 1-2,
str. 77-86.


Prpić, B., Antoljak, R. i Piškorić, O. (urednici)
1976: Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976
kroz stranice Šumarskog lista. Savez inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
Zagreb.


Prpić, B., Piškorić, O., Matić, S., Stojković,
M., M a r i č e v i ć, I. i J a k o v a c, H. 1996: Hrvatsko
šumarsko društvo 1846-1996. Hrvatsko šumarsko
društvo, Zagreb.


Rössler,E. 1915: Fran Zaver Kesterčanek. In memori-
am. Lovačko-ribarski vjesnik br. 9-12, str. 66-71,
Zagreb.


Šumarska enciklopedija 1983, Jugoslavenski leksikografski
zavod "M. Krleža", svezak 2, str. 242,
Zagreb.


Ugrenović,A., Lenarčić,A., Petračić, A., Ne-
nadić,Đ.,Rossler,E. iBenak,V. 1915: Slava
F. Ž. Kesterčaneku. Šum list (žalobni broj),
Zagreb.


Ugrenović,A. 1926: Fran Kesterčanek (1856-1915).
Pola stoljeća šumarstva, str. 130-134, Zagreb.


(Uredništvo) 1977: Fran Zaver Kesterčanek. Lovački
vjesnik br. 11, str. 313, Zagreb.


Summary: Fran Zaver Kesterčanek (1856-1915) had a great impact on the development
of science and specialist literature in the field of forestry and hunting in
Croatia at the turn of the century. He is one of those to be thanked for the opening of the
Forestry Academy within the Law Faculty of Zagreb University, an event that crowned
the efforts of the Croatian Forestry Society in organizing high education for Croatian
forestry.


The 150th anniversary of the Croatian Forestry society (founded in 1846), and the
100th anniversary of the Forestry Academy in Zagreb were two occasions that deserved
written presentation of Fran Kesterčanek ´s work and significance.


Born in 1856 in Zagreb, where he finished the grammar school in 1874, Kesterčanek
took degree from the High School of Soil Culture in Vienna in 1877. He worked
as a forestry professor at the Križevci Forestry school (1878-1883; 1893-1899), and
the Zagreb Forestry Academy (1900-1915). He in turns worked as the secretary of the
Croatian Forestry Society (1880-1882 and 1887-1892); member of the Board (1880-
1893; 1900-1908, and 1911-1914), and the editor of Šumarski list (1881-1886 and
1905-1908). One of the founders and the secretary of the Croatian Society for hunting
and fishing (1891), Kesterčanek initiated the publishing of the paper Lovačko-ribarski
viestnik (1892-1910). With the Forestry management (1883-1893), he insisted on the
issues of forestry education and the reorganization of the forest management. He published
about 150 scientific papers in the field of forestry and hunting. He was the author
of Dendrometry (1881) and Hunting (1896), the first specialist handbooks in the
Croatian language, and organized a number of forestry and hunting exhibitions both
at home and abroad. His busts can be seen on the front of the Croatian Forestry Hall
(1936) and in the entrance hall of the Zagreb Forestry Faculty. This biography will
correct the inaccurate data published in the to date literature about Fran Kesterčanek.


404