DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 65     <-- 65 -->        PDF

M. Skoko: FRAN ZAVER KESTERČANEK, VELIKAN HRVATSKOG ŠUMARSTVA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 391 -404


.-;.* * ******´t, ´*´


i&3 fw


Zlatna kolajna dodijeljena F. Kesterčaneku na Svjetskoj izložbi u Parizu 1900. za zasluge
oko unapređenja hrvatske šumarske i lovačke literature.


Poprsja F. Kesterčaneka i J. Kozarca danas su postavljena
u stubištu zgrade Hrvatskog šumarskog doma
u Zagrebu.


1960. Prigodom proslave 100. obljetnice šumarske
(i poljoprivredne) nastave u Hrvatskoj (Križevci 1860.
-Zagreb 1960.) u predvorju Šumarskog fakulteta u Zagrebu
otkriveno je, između ostalih, i spomen-poprsje F.
Kesterčaneka, rad akademskog kipara Emila Bohutin-
skog, koji je autor i poprsja iz 1936.;


Grad Zagreb prozvao je jednu od svojih ulica imenom
Frana Kesterčaneka (kraći odvojak Kišpatićeve
ulice u blizini Bukovačke ceste);


1976. prilikom proslave 130. obljetnice Šum. društva
i 100 godina izlaženja Šum. lista na zagrebačkom su
groblju Mirogoj položeni na grobove 13-orice "zaslužnih
društvenih i stručnih velikana" lovorovi vijenci s
vrpcom i natpisom "Hvala i slava! - Savez IT šumar


stva i drvne industrije Hrvatske", medu njima i "osnivaču
i profesoru Šum. akademije, tajniku Šum. društva
i uredniku Šum. lista Franu Kesterčaneku" (Šum. list
1976., str. 405-406);


1995. osnovano je u Križevcima Lovačko društvo
"Fran Žaver Kesterčanek" zbog njegovih zasluga za
razvoj lovstva i lovačke književnosti, posebno na križe-
vačkom području (tu je napisao Lovstvo i uređivao od
1894-1899. Lovačko-ribarski viestnik);


1996. djelatnici i suradnici Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu osnovali su nestranačku udrugu "Fran
Ž. Kesterčanek". Osnovni sadržaj djelatnosti Udruge je
promidžba lovstva, lovačke etike, zaštite prirode i čovjekova
okoliša, educiranje članova o najnovijim domaćim
i stranim iskustvima iz područja lovstva, organiziranje
seminara te razmjena iskustava iz područja lovnog
gospodarenja domaćih i stranih stručnjaka i dr.35


ZAKLJUČNO SLOVO


U okviru ovog životopisa prikazani su, prema dostupnoj
literaturi, životni put i djelovanje Frana Ža-
vera Kesterčaneka, kako bi se današnjoj generaciji
predočio plodan rad i zasluge ovog velikana hrvatskog
šumarstva. O njegovom 10-godišnjem radu u šumarskoj
upravnoj službi trebalo bi reći nešto više, o čemu
vjerojatno postoje podaci u Hrvatskom državnom arhivu
i Povijesnom arhivu u Zagrebu.


Unatoč traganju, nije se mogao dobiti odgovor na
pitanje da li se Fran Kesterčanek bavio lovom. Iz pisma
Kesterčanekove unuke Jasne Lasić saznajemo da je
"bio veliki ljubitelj prirode, ali nije poznato da lije bio
aktivan lovac".


Iduće godine (1998) je 100-ta obljetnica osnutka
Šumarske akademije u Zagrebu i prigoda da se prikaže
znanstveni rad profesora Frana Žavera Kesterčaneka.


Životopis su posebno upotpunila priopćenja unuke
Frana Kesterčaneka gospođe Jasne Lasić i njenog supruga
gospodina Srđana Lasica o poučnom putovanju
1897. godine prilikom posjeta F. Kesterčaneka Dubrovniku,
grobu na Mirogoju i rodoslovlju obitelji Kesterčanek,
kao i fotografije F. Kesterčaneka i zlatne kolajne
za Svjetske izložbe u Parizu 1900. godine.


Obitelji Lasić zahvaljujemo na suradnji.


Podaci prema dokumentaciji tajnika Udruge dr. se. Marijana
Grubešića.


403