DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 64     <-- 64 -->        PDF

M. Skoko: FRAN ZAVER KESTERCANEK, VELIKAN HRVATSKOG ŠUMARSTVA


Šumarski listbr. 7-8, CXXI (1997), 391-404


Državno-šumarsko gospodarski sustavi (Šum. list
1880.), Dendrometrija (1881.), NadšumarFranjo Špo-
rer, utemeljitelj hrvatskog šumoznanstva (Šum. list
1881.), Osnov nauke računanja vrijednosti šuma
(1882.), Povijest i literatura šumarstva (1882.), Prilozi
za povijest šuma i šumskog gospodarstva kod Hrvata
(Šum. list 1882, 1883), Šumarsko-trgovačka razmatranja
(Šum. list 1885, 1886, 1888.), Šumarska obuka
spada na sveučilište (Šum. list 1886.), Uporaba nauke o
čistom prihodu (Šum. list 1886.), Šumski zakoni i zakoni
o lovu (1887), Zakon o lovu (1893). Lovstvo
(1896) i Šumski zakoni, propisi i naredbe za Hrvatsku i
Slavoniju (1898).


Pregled radova Frana Žavera Kesterčaneka (ukupno
139) objavljen je, uz njegov životopis, u Hrvatskom
šumarskom životopisnom leksikonu, knjiga 2 (G-K),
naklada Tutiz leksika, Zagreb 1997.", str. 280-289, pa
nema potrebe da ga ovdje donosimo. Kao izvori podataka
za taj pregled korištene su publikacije: Šumarska
bibliografija 1846-1946., Zagreb 1947.; Šumarska nastava
u Hrvatskoj 1860-1960., Zagreb 1963.; Šumarska
enciklopedija, svezak 2, Zagreb 1983., str. 242; A. Fr-
ković: Bibliografija lovačko-ribarskog vjesnika 1892-
1991, Zagreb 1993. i Kartoteka Leksikografskog zavoda
u Zagrebu.


NAGRADE, ZAHVALE I PRIZNANJA


Fran Ž. Kesterčanek zaslužan je za razvoj šumarske
struke, nastave i literature, kao i lovstva i ribarstva u
Hrvatskoj, te za promicanje šumarstva i lovstva u Hrvatskoj
i inozemstvu. To dokazuju i mnogobrojne nagrade,
zahvale i priznanja koja su mu dodijeljena za života
i poslije smrti. Navest ćemo znakovitija.


1886. Šum. društvo iskazuje mu pismenu zahvalu za
njegov rad na uređenju Šum. lista (1881 -1886) u kom je
razdoblju okupio "liepi broj dopisnika, dakle i dovoljan
broj originalnih članaka";


1881-1886. kao urednik proširuje suradnju u Šum.
listu i na srpske šumare, pa je 1883. izabran "začasnim
članom srpskog poljoprivrednog društva u Beogradu";


1888. u znak priznanja za rad na polju šumske trgovine
zagrebačka trgovačko-obrtnička komora izabire
ga članom dopisnikom, iskazavši mu tu čast i 1912.;


1891. za organizaciju šumarskog odjela na Jubilarnoj
gospodarsko-šumarskoj izložbi u Zagrebu odlikovanje
počasnom diplomom, a Šum. društvo, na sjednici
23. XI. 1891. iskazalo mu je zahvalu i zapisničko priznanje;


1892. Šum. društvo dodjeljuje F. Kesterčaneku pismenu
zahvalu i osobito priznanje za 15-godišnji rad u
interesu društva;


1897. za zasluge na polju ribarstva postao je prvi dopisni
član Zagrebačkog ribarskog društva;


1900. Lovačka udruga kotara Kostajnica imenuje ga
začasnim članom za zasluge oko promicanja i unapređenja
lovstva;


1896. na Milenijskoj izložbi u Budimpešti dodijeljena
mu je "velika izložbena kolajna", a 1900. na Svjetskoj
izložbi u Parizu nagrađen je "zlatnom kolajnom",


za zasluge oko unapređenja hrvatske šumarske i lovačke
literature;


1906. Šum. društvo "za njegov 25-godišnji neumorni
društveni rad i rad na polju hrvatske šumarske knjige"
daruje F. Kesterčaneku srebrnu spomen-tintamicu
sa zlatnim perom te ga izabire začasnim članom i I. dopredsjednikom
(1906-1908) (Vidi Šum. list 1906., str.
431-432).


1910. Obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva
iskazuje mu priznanje za njegov predani rad na
uređivanju Lovačko-ribarskog vjestnika (1892-1910)
čime je pokrenuta hrvatska lovačka književnost.


1915. u povodu smrti F. Kesterčaneka Šum. društvo
izdaje poseban (žalobni) broj Šum. lista "Slava F. Ž.
Kesterčaneku" u spomen "najzaslužnijeg hrvatskog šumarskog
pisca, profesora Šumarske akademije u Zagrebu
i društvenog odbornika". Žalobni broj uredili su u
znak poštovanja njegovi kolege profesori Šum. akademije
zagrebačke;


1936. u prigodi 60 obljetnice izlaženja Šum. lista i
obnavljanja Šum. društva na zgradi Šumarskog doma u
Zagrebu svečano su otkrivena spomen-poprsja profesoru
Franu Kesterčaneku i šumaru-književniku Josipu
Kozarcu. U prigodnom govoru prof. dr. A. Petračić i dekan
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu
prof. dr. M. Gračanin istakli su utjecaj plodnog i nesebičnog
rada F. Kesterčaneka na razvoj šumarske znanosti,
šumarske struke i literature u Hrvatskoj14. O tom su događaju
pisali "Jutarnji list" (1936, br. 8834, 8839, 8840)
i "Obzor" (1936, br. 191). Porodica F. Kesterčaneka, u
znak zahvalnosti, doznačila je Šum. udruženju božičnu
pripomoć dvojici studenata šumarstva. Potpora je
naknadno dodijeljena A. Sprečkiću sa zagrebačkog
fakulteta i S. Papiću, studentu šum. fakulteta u Zemunu.


33 Knjiga se može nabaviti kod nakladnika Tutiz leksika, Zagreb, Javorovac 9/II.


34 Vidi: Otkrivanje spomen poprsja (Šum. list 1936., br. 11-12, str. 678-685).


402