DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 61     <-- 61 -->        PDF

M. Skoko: FRAN ZAVER KESTERČANEK, VELIKAN HRVATSKOG ŠUMARSTVA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 391-404


mjera stabala zvanim "klupa" prvi je nazvao "promjer-
ka", potpuno u duhu hrvatskog jezika, utirući put hrvatskoj
šumarskoj terminologiji.


A. Levakoviću svojoj "Dendrometrlji" (1922.,
str. 10-11) napominje da Kesterčanekova "Dendro-
metrija", jedina do tada napisana na hrvatskom jeziku,
ne govori o ustanovljivanju starosti i prirasta, kao stoje
Kesterčanek u uvodnom dijelu svoje knjige djelomično
obrazložio.


Kesterčanek 1882. objavljuje djelo "Osnovi nauke
računanja vrijednosti šuma" uglavnom napisano po
knjizi dr. Gustava Hey era "Die Waldwerthrech-
nung". Prema N e n a d i ć u28 "U ovoj knjizi stavio seje
Kesterčanek na stanovište Presslerovo, koji je počeo
učiti, da se rentabilitet ima prosuđivati po visini zemljišne
a ne šumske rente; nu to ispravno stanovište nije
kasnije svojim dubokim osvjedočenjem i naučnim
uvjerenjima zastupao. Najbolje se to vidi po tome, što


kao urednik "Šum. lista" donaša više članaka iz pera
zastupnika stare škole, od kojih ovdje istučemo članak
glavnog Presslerovog protivnika dr. Franza Baura "Bit
pitanja o rentabilitetu šumarstva", u kojem se Kesterčanek
prislanja mišljenju stare škole". Raspravu je
objavio u Šum. listu (1882., str. 80-107) pod istim naslovom
s podnaslovom "Po profesoru Bauru u Mona-
kovu", iskazujući svoje neslaganje s postavkama prof
Presslera u djelima iz 1858. i 1859. U članku "Uporaba
nauke o čistom prihodu" (Šum. list 1886.) je prikazao
Presslerovu nauku o najvećoj zemljišnoj renti uz napomenu
daje teško utvrditi pojedine ekonomske elemente
potrebne za računanje vrijednosti šuma zbog tržišnih
kolebanja, ali da se šumari ipak trebaju upoznati s tom
naukom. Knjige "Dendrometrija" i "Osnovi nauke
računanja vrijednosti šuma" bile su nagrađene od
Zemaljske vlade, a također i određene školskim knjigama
križevačkog zavoda.


K


DENDROMETRIJA


aauka, kako valja postupati kod procjenivauja


jedrine pojedinih stabalan kao i drvne gromade


čitavih šuman.


Fran Xav. Kesterčanek,
* Križevcih, član upravljajućeg odbora nrv.-slav. šumarskog druztva


. t. a.


5a 34 slike.


#4%


w


Äagreo 1881,


Nakladom dalm. hrv. slav. vlade.


0 V 8 T V 0.


FRERUCNIK ZA LOVCE


I POrČNIKZA NADZIRAÖE LOVA


U HKVAT8KO.I I SLAVONIJI.


NA l´OZIV OBl´F.O HRVATSKOG DRUZTVA ZA GO.IENJK LOVA I RIBARSTVA
U ZAtiKEBU


SASTA V1U
FRAN ŽAT. KESTERČANEK,


rKUI´KKUK KU. GOSP. I SFM. UČILIŠTA H KRIZF.VUJII.


UKRAŠENO SA I3."j SLIKA.


NAKLADOM KU. HliV.-SLAV.-DALM. ZEMAUSKL VLADE.


U ZAUKKBU


löac


Slika 3: Dendrometrija (1881.) i Lovstvo (1896.) F. Kesterčaneka prve su stručne knjige i udžbenici te vrste objavljeni na hrvatskom jeziku.


28 Kao pod 10, str. 24-25.


399