DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 57     <-- 57 -->        PDF

M. Skoko: FRAN ZAVER KESTERCANEK. VELIKAN HRVATSKOG ŠUMARSTVA


Šumarski list br. 7 8, CXX1 (1997), 391 -404


Prof. Kesterčanek je od 1911. do 1913. obnašao
dužnost upravitelja Šumarskog muzeja (osnovanog
1896., svečano otvorenog 1898.), nastavnog objekta
Šum. akademije, u kojemu su bili smješteni i predlošci
iz lovstva. Iz dopisa Zemaljske vlade, Odio za bogoštovlje
i nastavu, br. 13.422 od 30. VI. 1911., dekanu Mu-
droslovnog fakulteta u Zagrebu o predaji Šumarskog
muzeja prof. F. Kesterčaneku na upravljanje, saznajemo
daje prijelaz muzeja iz uprave Šum. društva "prešao
u upravu visokog zemaljskog erara" 1909. (što potvrđuje
i zapisnik XXXIV. skupštine Šum. društva,
Šum. list 1910., str. 381).


Zabilježena je aktivnost Frana Kesterčaneka i izvan
domovine. Hrvatsku je zastupao na Šumarskom kongresu
u Beču 1881.", gdje se vodila i rasprava o reformi
državnog ispita za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.
Na Svjetskom šumarskom kongresu u Beču
1890. predstavnik je Šum. društva. Kongres se bavio
pitanjima uređenja i pošumljavanja bujičnih područja i
nomenklature u entomoligiji i botanici. Kao profesor
Šumarske akademije sudjeluje na Međunarodnom šumarskom
i gospodarskom kongresu u Beču 1907. Kesterčanek
je (uz Ecksteina i Henrya) bio referent za pitanje
"koje bi mjere bile potrebne da se predusretne
većim štetama insekata u šumi i da se spriječi njihovo
rasprostranjivanje". Tom je prilikom izabran I. potpredsjednikom
šumarskog odsijeka. 1913. zastupao je
zagrebačko Sveučilište na proslavi Visoke škole za kulturu
tla u Beču u povodu 100-godišnjice njenog osnutka
kao Šumarske akademije u Mariabrunnu (prijenos
šumarske nastave iz Mariabrunna u Beč obavljen je
1875. godine).


1913. Kesterčanek počinje jače pobolijevati, zbog
čagaje bio prisiljen koristiti dopuste. Tijekom 1914/15.


Slika 1: Grob Frana Kesterčaneka na zagrebačkom groblju Mirogoj


Foto: M. Skoko


liječi se u Topuskom i Rogaškoj Slatini, na žalost bezuspješno.
Profesor Šum. akademije i odbornik Šum.
društva Fran Kesterčanek umro je u Zagrebu 21. kolovoza
1915. Sahranjen je na zagrebačkom groblju Mirogoj´
4. Pred velikim brojem društvenih članova nadgrobno
slovo održao je prof. Šumarske akademije i
odbornik Šum. društva dr. Andrija Pet račić, koji je
istakao neprolazne zasluge F. Kesterčaneka za hrvatsku
šumarsku nastavu i Šum. društvo.


DRUŠTVENI RAD FRANA KESTERČANEKA


a) Hrvatsko šumarsko društvo


Kesterčanek je pristupio kao član Šumarskom društvu
(tada Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo) 1878.
i od početka se ističe društvenim radom. Već na skupštini
Šum. društva u Vinkovcima (1880.) sudjeluje u
strukovnoj "razpravi" s referatom "Koja su najglavni-
ja tehnička obilježja hrvatsko-slavonske hrastovi-
ne, osobitim obzirom na uporabivost iste u bačvar-
skoj obrti" (Šum. list 1880., str. 180-190). Na toj skupštini
izabran je za tajnika Šum. društva, a na prijedlog
V Račkog i za urednika društvenog glasila "Šumar


ski list". Uredništvo preuzima 1881.1 kao urednik i kao
tajnik radi na okupljanju šumara u Šum. društvu. U prvom
broju Šum. lista 1881. poziva članove Šum. društva
da ga radom i savjetom podrže kao urednika "da tako
zajedničkim djelovanjem omoguće procvat društva i
lista", a time i razvoj hrvatskog šumarstva. Kako su tada
većina šumara bili stranci, smatrao je da je nužno
utirati put domaćim sinovima do upravljanja vlastitim
šumama. Okuplja vrsne šumarske stručnjake i prijatelje
šumarstva kao suradnike, i za kratko vrijeme Šum. list i
sadržajem i aktualnošću dostiže slične strane časopise´5


Prvi Kongres na kome je sudjelovao i stručnjak iz Hrvatske održanje u Beču 1849. Na kongresu je sudjelovao i D. Kos.


Zajednički tihi dom Frana Kesterčaneka (1856-1915), njegove supruge Marije r. pl. Maravić (1862-1911) i kćerke Sidonije (1886-1977)


pronašli smo na Mirogoju zahvaljujući gospođi Lasić Jasni, unuci F. Kesterčaneka.


O sadržaju Šum. lista pohvalno se izrazio ugledni šumarski stručnjak J. Wessely u austrijskom stručnom listu "Centralblatt für das gesam-


mte Forstwessen".


395