DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 53     <-- 53 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI -REVIEWS Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 391-404


UDK 630* 902.1


FRAN ŽAVER KESTERČANEK, VELIKAN HRVATSKOG ŠUMARSTVA


A GREAT NAME IN THE HISTORY OF CROATIAN FORESTRY
Mladen SKOKO, dipl. inž. šum.*


SAŽETAK: O Franu Žaveru Kesterčaneku (11856-1915), neumornom šumarskom
radniku i profesoru šumarstva, do sada je objavljen veći broj biografskih
jedinica. Članci, koji su napisani u posebnom, žalobnom broju Šumarskog
lista "Slava F Z. Kesterčaneku " (1915.) svjedoče o značaju i veličini
njegova rada.


Svi ti prikazi života i rada F. Z. Kesterčaneka danas su teško dostupni, a
150-godišnjica Hrvatskoga šumarskog društva (1846-1996) i 100-godišnjica
Šumarske akademije u Zagrebu (1898-1998) nametnule su potrebu da se ponovno
prikaže njegov rad i značaj njegovog djelovanja u hrvatskom šumarstvu.


Fran Zaver Kesterčanek, nakon završenog studija šumarstva u Beču 1877,
bio je profesor šumarstva na Gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcima
(1878-1883, 1893-1899) i Šumarskoj akademiji u Zagrebu (1900-1915). U
Hrvatskom šumarskom društvu (dalje: šum društvo) djelovao je kao tajnik
(1880-1882, 1887-1892), urednik Šumarskog lista (1881-1886, 1905-1908) i
odbornik. U Hrvatskom društvu za gajenje lova i ribarstva bio je tajnik (1891-
1910) i urednik Lovačko-ribarskog viestnika (1982-1910). Radeći u šumarskoj
upravnoj službi u svojstvu županijskog nadšumara (1883-1893),
pokrenuo je pitanje šumarske nastave i reorganizacije šumarske uprave.
Objavio je oko 150 znanstvenih i stručnih radova i članaka iz šumarstva i
lovstva. Autor je, između ostalog, dendrometrije (1881) i lovstva (1896), prvih
stručnih knjiga i udžbenika te vrste na hrvatskom jeziku.


Ovim člankom ujedni je ispravljeno nekoliko pogrešnih podataka uočenih
u literaturi o F. Kesterčaneku.


Ključne riječi: profesor šumarstva, županijski nadšumar, tajnik, urednik,
znanstveni i stručni pisac.


UVOD


U drugoj polovici XIX. stoljeća hrvatsko šumarstvo
zabilježilo je nekoliko značajnih događaja (Klepac,
1997). Između ostalog osnovano je u Križevcima Gospodarsko
i šumarsko učilište (1860), obnovljeno je djelovanje
Hrvatskoga šumarskog društva (1876), a u Zagrebu
je otvorena šumarska akademija (1898).


Mladen Skoko, dipl. inž. šum.
Zagreb. B, Magovca 109


Fran Žaver Kesterčanek, nezaobilazna ličnost
hrvatskog šumarstva, svojim je ukupnim djelovanjem
utjecao na razvoj znanosti, struke i stručne literature na
području šumarstva i lovstva u Hrvatskoj krajem XIX. i
početkom XX. stoljeća. Radi preglednosti u ovom će se
članku opširan rad i značaj djelovanja F. Kesterčaneka
prikazati unekoliko zasebnih cjelina.


391