DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 42     <-- 42 -->        PDF

S. Bojanin, i A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE I ...


Šumarski list br. 7-8. CXX1 (1997), 371-381


U sječno zrelim sastojinama kod primjene deblovne
metode, zajedno s tehničkim privlači se i prostorno drvo
koje je sadržano u deblu. Prostorno drvo, izrađeno
pored panja u duljinama od 1 m, pakirano ili složeno po
približno 1 prm (pov.), privlači se lakim traktorima koji
se mogu kretati po sastojini. Granjevina bi se mogla
duž vlake sakupiti vitlima s radioupravljanjem i potom
bi se tamo moglo izraditi prostorno drvo u duljinama od


Pri radovima na sječi i izradi u hrvatskim šumama
primijenjuju se isključivo motorne pile.


U prorednim sastojinama hrasta mogu se radovi na
sječi i izradi, kod 22,1 % sječivoga drva potpuno ili visoko
mehanizirati, a kod 77,9 % sječivoga drva mogu
se ovi radovi 20,6 % visoko mehanizirati. Prosječan
mogući stupanj mehaniziranosti iznosi 38,1 %.


U prorednim sastojinama bukve i ostalih listača,
mogu se radovi na sječi i izradi kod 73,8 % sječivoga
drva 100 % visoko, odnosno potpuno mehanizirati, a
kod 26,2 % sječivoga drva mogu se 47,3 % visoko
mehanizirati. Prosječan stupanj visoke, odnosno potpune
mehaniziranosti iznosi 86,2 %.


Za ukupnu sječivu količinu drva u prorednim sastojinama
prosječan je stupanj visoke, odnosno pune mehaniziranosti
71,4 %.


U sječno zrelim sastojinama hrasta, mogu se radovi
sječe i izrade 33,3 %, a u sastojinama bukve i ostalih
listača 41,2 % visoko mehanizirati. Prosječan stupanj
mehaniziranosti je 39,3 %.


U prebornim sastojinama jele s primjesom bukve
stupanj visoke mehaniziranosti je 77,5 %.


Abegg, B., 1975: Untersuchungen über das Rücken
auf Machinenwegen. Eidg. Anstalt für das forstliche
Versuchswesen CH-8903 Birmensdorf, Berichte Nr.
148, S. 1-70.


Anonymus, 1985: Tagungsführer zur 9 KWF-
Tagung 1985. KWF, Gross-Umstadt, Teil B, 1-201.


Boj anin, S., 1978: Odnos utroška vremena i donje
granice izrade sortimenata kod jelovih stabala. Šumarski
list, 11-12, 439-457.


Bojanin, S., 1982: Sakupljanje trupaca vitlom.
Mehanizacija šumarstva, 7-8, 297-317


1 m ili u utovarnim duljinama. Ako se granjevina usitnjava,
a strojevi ne mogu ući u sastojinu, sakupljanje se
duž vlake može izvesti na gore spomenuti način.


U kasnijim se proredama može postupiti slično kao i
u sječno zrelim sastojinama.


U planinskim i brdskim te nizinskim šumama žičare
se primijenjuju malo, iako se preporuča ovaj način
finog otvaranja iz ekoloških i estetskih razloga.


Prosječan stupanj visoke, odnosno pune mehaniziranosti
za ukupnu sječivu drvnu količinu je 53,9 %.


Privlačenje tehničkoga oblog drva gotovo je potpuno
mehanizirano, a obavlja se adaptiranim poljoprivrednim
i zglobnim traktorima, te forvarderima. Prije
su se primjenjivali i traktori gusjeničari.


Područje primjene gore navedenih sredstava privlačenja
kao i primjena Clam-bunk i Grapple-traktora,
treba se ispitati sa šumskogospodarskoga, tehničkoga i
šumskozaštitnog stajališta.


Mehanizacija privlačenja prostornoga drva može se
u znatnoj mjeri riješiti i prijelazom na izradu utovarnih
duljina, a u mladim neotvorenim prorednim sastojinama
finim otvaranjem. Fino otvaranje općenito omogućuje
racionalizaciju privlačenja kako tehničkoga tako i
prostornog drva.


Uvođenje radioupravljanih vitala za sakupljanje drva,
pri čemu se sakupljanje odvaja od privlačenja a spaja
s obaranjem i eventualno izradom, omogućuje pored
ostalog i racionalizaciju te humanizaciju rada.


Bojanin, S.& A. P.B. Krpan, J. Beber, 1987:
Privlačnje tehničke oblovine pomoću forvardera uz različite
uvjete rada. Studija, Šumarski fakultet Zagreb,
1-31.


Bojanin, S. & A. P. B. Krpan, 1996: Mechanisierung
der Holzerntearbeiten in Kroatien - Zustand
und Entwicklung. Materijalji XXX. Meždunarodnogo
simposiuma "Mehanizacija ljesnih rabot" (31. avgusta
- 7. sentjabrja 1996. goda), Moskva- 1996., 54-75.


F orb rig, A., B. G. En eke, 1996: Tagungsführer
zur 12 KWF-Tagung 1996. Oberhof-Thüringen, KWF,
Gross-Umstadt, 1-136.


4. ZAKLJUČCI - Folgerungen


5. LITERATURA - Literaturverzeichnis


380