DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 40     <-- 40 -->        PDF

S. Bojanin, i A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE 1 ... Šumarski list br. 7 8, CXXI (1997), 371-381


3. PRIVLAČENJE DRVA - Rückung des Holzes


Mehanizacija privlačenja obloga drva u šumama
Hrvatske skoro je potpuno provedena, dok se prostorno
drvo još uvijek djelomično iznosi konjima.


U prorednim se sastojinama tehničko oblo drvo privlači
po tlu adaptiranim poljoprivrednim i srednje teškim
zglobnim traktorima. Većina je traktora opremljena
dvobubanjskimvitlima (Krpan i Ivanović, 1995).


U sječno zrelim sastojinama listača s oplodnom sječom
i u prebornim šumama, privlačenje vučom po tlu
obavlja se zglobnim traktorima, uz primjenu deblovne i
poludeblovne metode.


U ravnici, u šumama na močvarnom razblaćenom
tlu, uspješno se mogu primijeniti traktori gusjeničari. U
ovim šumama bilo bi najbolje privlačenje drva obaviti
traktorima zimi na smrznutom i više puta snijegom pokrivenom
tlu.


Svi gore spomenuti traktori opremljeni su vitlom, pa
sakupljanje i samo privlačenje teče u jednom, neprekinutome
tijeku rada.


Traktori se kreću po vlakama, odnosno traktorskim
putevima i iznimno, radi sakupljanja, ulaze u sastojinu.
Udaljenost ulaska u sastojinu iznosi oko 20 % ukupne
udaljenosti privlačenja.


Tzv. Clam-bunk i Grapple-traktori kod nas se gotovo
neprimijenjuju.


U dijelu zrelih bjelogoričnih sastojina s oplodnom
sječom, u ravnici i prigorju, primijenjuje se izvoženje
drvnih sortimenata forvarderima. Pri tome je načinu
privlačenja obvezna sortimentna metoda izrade. Izvoženje
drva forvarderima primijenjuje se i u prorednim
sastojinama gdje se sortimenti tehničke oblovine izrađuju
u duljinama od 4 do 5 m.


U jednoj prorednoj sječini, po kojoj se zbog gustoće
sastojine forvarderi nisu mogli kretati, drvo je izvoženo
forvarderom uz ranije sakupljanje lakim traktorom
opremljenim dvobubanjskim vitlom.


U jednoj sječno zreloj bjelogoričnoj sastojini, po
kojoj su se mogli kretati zglobni traktori i forvarderi, izvoz
sortimenata tehničkoga oblog drva proveden je u
dvije inačice (Bojanin, Krpan, Beber 1987),ito:


1. Forvarder se pri praznoj i punoj vožnji kretao po
vlaci, a prilikom sakupljanja i po sastojini. Sortimenti
izrađeni iz pojedinih stabala ležali su pored panja. U
ovom je slučaju svako oboreno stablo određivalo mjesto
utovara, a forvarder se pri sakupljanja kretao od jednoga
do drugoga oborenog stabla.


2. Kod druge je inačice izrađene Sortimente zglobni
traktor sakupio na hrpe, a forvarder se pri utovaru kretao
od hrpe do hrpe sječinom ili vlakom ovisno o tome
gdje su se hrpe nalazile.


Na osnovi količine izrađenoga drva po hektaru, troškova
rada zglobnoga traktora i forvardera, kao i gustoće
mreže sekundarnog otvaranja, može se izabrati najpovoljniji
način sakupljanja drva.


Ako je sječina, tj. sastojina neprohodna za forvarde-
re, sakupljanje drva se mora odvojiti od privlačenja (izvoza)
i obaviti drugim sredstvom rada.


U prikazanom slučaju bili su ukupni troškovi sakupljanja
i izvoza kod drugog načina 22 % veći nego kod
prvog.


Kod kratkih udaljenosti privlačenja nije svrsishodno
obavljanje sakupljanja i privlačenja s dva različita
vozila.


Određivanjem utroška vremena te troškova rada pojedinih
radnih operacija zglobnog traktora i forvardera,
može se odrediti najmanja udaljenost privlačenja za
svrsishodnu primjenu forvardera.


Na sličan je način moguće problem sakupljanja i privlačenja
(izvoženja) riješiti i u prorednim sastojinama.


Odvajanje sakupljanja od samog privlačenja i spajanje
obaranja i sakupljanja može u izvjesnim slučajevima,
posebno u prorednim sastojinama, biti svrsishodno.


Kako prema Ab egg u (1975) učinak pri sakupljanju
ne ovisi toliko o tipu traktora i vučnoj sili vitla prihvatljivo
je za sakupljanje, pogotovo u tankim sastojinama,
upotrijebiti jeftinije motorno vitlo.


Primjena vitla s radioupravljanjem posebno je učinkovita
ako se obaranje stabala i sakupljanje povezu, a
privlačenje se obavlja odvojeno. Time se može i radna
operacija izvođenje pada stabla mehanizirati (G u g 1 -
hör i Plettenberg, 1975).


Radni postupak obaranja i prevršivanja motornom
pilom uz sakupljanje i privlačenje šumskim traktorom s
dvobubanjskim radioupravljanim vitlom uspješno je
izveden u mladoj prorednoj čistoj sastojini smreke. Di-
zalični procesor primijenjen je na šumskoj cesti (Anonymus,
1985).


Radioupravljana vitla mogu se u našim prorednim
sastojinama uspješno primijeniti za sakupljanje drva.


Pri obaranju i izradi motornom pilom ili harveste-
rom, mogu se navedenim vitlima sakupiti debla, industrijsko
drvo, dugo drvo ili drvo utovarnih duljina, te
sortimenti tehničkoga oblog drva. Privlačenje vučom
po tlu može se obaviti Clam-bunk i Grapple-traktorima,
a izvoženje forvarderima.


Pri primjeni procesora na vlaci ili šumskoj cesti mogu
se cijela stabla sakupiti duž vlake radioupravljanim
vitlom


U našim prorednim bjelogoričnim sastojinama sakupljalo
se drvo pomoću vitla montiranoga na traktor
(Bojanin, 1982). Rezultati su ovih istraživanja uspo-


378