DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630* 232.1 (001)


To p i ć, V: Upotrebljivost autoktonih listača pri pošumljavanju krša


Usage of Native Decidous Plants for Karst Afforestation 343


UDK 630* 48 (001)
Kom leno vić, N., Matković, N., Moćan, D., Rastovski, P,: Unos onečišćenja iz zraka u


šumu bukve i jele (Abieti-fagetum "dinaricum ") u predjelu Lividrage u zapadnoj Hrvatskoj


Introduction of Pollutans from Air into the Beech and Fir Forest (Abieti-fagetum "dinaricum ")


in the Region of Lividraga in West tern Croatia 353


UDK 630* 232.1 +569(001)
Orlić, S., Kom leno vić, N., Rastovski, P., Ocvirek, M.: Uspijevanje šest vrsta četinjača


na lesiviranom tlu na području Bjelovara


Growth and Biomass Production of six Conifferous Species on Luvisol 361


UDK630* 369 + 379(001)
Bojanin,S.,Krpan,A. P. B. : Mogućnost tzv. visokoga i potpunog mchaniziranja sječe i


izrade te mehaniziranja privlačenja drva u šumama Hrvatske


Möglichkeit der hoch - und Vollmechanisierung der einschlag sarbeiten, und mechanisierung


des holzrückens in waldern Kroatiens 371


PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS
UDK630* 381+383
Pieman, D., Pentek, T.: Različite mogućnosti primjene geosintetika kao metode stabilizacije


tla pri gradnji šumskih cesta


Different Possibilities of Application of Geo-synthetics as a Method of Soil Stabilization in


Forest Road Construction 383


UDK 630* 902.1
Skoko, M.: Fran Zaver Kesterčanek, velikan hrvatskog šumarstva


A great name in the history of Croatian Forestry 391


STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 907.1 :231
Markotić,M.: Istraživanja obnove šuma hrasta crnike (Orno-Quercetum ilicis) na otočju Brijuni


Research on the Regeneration of the Evergreen Oak Forests on the Brijuni Islands 405


UDK 630* 469
P1 e š e, I. Lukeža : Ekološka problematika Gorskog kotara


The Ecological Issues of Gorski kotar 415


UDK 630* 431 +439
Š i m i ć, I. : Utjecaj fitocenoloških prilika na povećanje opožarene površine


The Impact of the Phytocoenological Conditions on the Extention of the Burnt Area 425


IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


Prof. dr. se. Kaštelan Macan, M.: Dopis iz Ministarstva razvitka i obnove 430


Sikora, J.: Dali šumarstvo i u kojoj mjeri prijeti očuvanju prirodnih resursa 432


Getz, D.: Zašto sam protiv nacionalnog parka 432


Matezić, M.: Prilog raspravi o organizaciji šumarske struke u Hrvatskoj 433


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


Frković, A.: 2. Seminar o metodologiji utvrđivanja šteta od krupnih zaštićenih predatora 434


Sikora, J.: U povodu 50-te obljetnice međunarodne komisije za topolu 437


KNJIGE I ČASOPISI - P i skori ć, O.: M. Matezić - Priče bez naslova 439


P i š k o r i ć, O.: ZBORNIK Pravnog fakulteta u Zagrebu god. 47 - br. 1 -2 Zagreb 1997. 440


Piškorić,0.: Šumarski članci u Wissenschaftliche Zeitschrift 1996. godine 441


Piškorić, O.: Musik und Wald 442


OBLJETNICE Jakovac, FL: 3o-ta obljetnica Velebitskog botaničkog vrta 442


Jakovac,H.: 3o-ta obljetnica postojanja i rada Šumarske škole u Karlovcu 446


Piškorić,0.: Dvije75-teobljetnice u Češkom šumarstvu 446


Piškorić, O.: 150 godina Hrvatskoga šumarskog društva 448
AKTUALNO Getz, D.: Započeo je proces mirne reintegracije lovno-šumskog područja Baranje


u ustavno-pravni sustav Republike Hrvatske 449


Piškorić,0.: U NEKOLIKO REDAKA 452
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Jakovac, FL: Vodstvo Njemačkoga šumarskog društva u posjeti Hrvatskoj 453


Tomek, R.: U posjeti Sloveniji 455


IN MEMORIAM - Piškorić, O.: Franjo Presečki dipl. inž. šum. (1908-1996) 457


- Pavelić,D.: Mr. sc. Ivica Vukić (1945-1997) 459


Kolege iz "H. Š."Herceg-Bosne Drago Blažević dipl. inž. šum. (1963-1997) 460


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora