DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 39     <-- 39 -->        PDF

S. Bojanin, i A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE I


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 371-381


Tablica 5. Struktura operativnog vremena kod obaranje


i izrade motornom pilom u prebornim šumama


jele s primjesom
Tabelle 5. Zeitaufwandsstruktur bei der Fallung und


Ausformung mit EMS in Tannenplenterwal-


dern


Tek. br.
Lfd. Nr.


Radna operacija
Ablaufabschnitt


Operativno vrijeme, %
% der RAZ


1


Hod do stabla
Baum aufsuchen


1,8


2


Obaranje
Fällen 15,0


3


Otpiljivanje brade
Waldhieb abschneiden


0,5


4


Kresanje grana
Entastung


57,7


5


Krojenje


Messen5,7


6


Trup ljenje
Ablängen


8,4


7


Okretanje
Wenden5,9


8


Sakupljanje grana
Äste häufen


5,0


9


Ukupno
Insgesamt


100,0Obujam srednjega stabla iznosi 3,38 m\ a prsni je
promjer je 61 cm. U strukturi tehničkoga obloga drva
93 % su trupci i 7 % rudničko drvo.


Sječa i izrada provode se u ljeto za vrijeme mezgre.
Prije su se trupci izrađivali u duljinama od 4 m, rudničko
drvo od 1,5 m do 7 m, a prostorno drvo 1 m. U
novije su se vrijeme trupci izrađivali na sječini u
dvostrukim duljinama, a konačno prikrajanje i strojno


guljenje kore obavljalo se na stovarištu pored pilane.
Time se utrošak vremena trupljenja skraćuje za 50 %.


Debljina se grana se uglavnom kreće do 7 cm s korom,
pa se može primijeniti strojno kresanje grana.


Kod primjene stablimične preborne sječe, harvesteri
se ne mogu kretati po sječini. Kretanje stroja po sastoji-
ni je nepoželjno radi njezine zaštite, a u sastojinama s
većim nagibima j e i nemoguće (Pröll, 1995).


U prebornim bi šumama trebalo primijeniti grupi-
mičnu sječu, te istražiti primjenljivost procesora na pomoćnim
stovarištima uz šumsku cestu. Kada bi se uz
obaranje stabala motornom pilom za izradu primijenili
procesori, bilo bi moguće 77,5 % operativnoga vremena
radova na sječi i izradi visoko mehanizirati; sve osim
radnih operacija, potražiti stablo, oboriti i eventualno
pri krojiti.


Na temelju strukture vrsta drva i načina sječe
određen je prosječni stupanj mehaniziranosti za ukupnu
sječivu količinu drva, koji iznosi 53,9 % (tablica 3).


Racionalizacija radova na sječi i izradi može se ostvariti
i pri primjeni motorne pile, stoje pomoću studija
vremena po sekcijama provedeno u prebornim šumama
jele (Bojanin, 1978). Jelova su debla podijeljena u
sekcije duljine od 2 m, osim vršne sekcije koja je mogla
biti kraća ili dulja. Prosječna duljina vršne sekcije bila
je 2,3 m. Kod izrade je uzeta u obzir samo deblovina,
jer su grane s korom bile tanje od 7 cm.


Kako se iz tablice 5 vidi, utrošak vremena kresanja
grana iznosi 57,7 % operativnog vremena. Ovdje je
pokazana analiza utroška vremena kresanja grana. Kod
izostavljanja vršne sekcije od 2,3 m duljine smanjuje se
obujam izrađenoga drva 1,2 %, a utrošak vremena kresanja
grana 9,6 %. Izostavljanjem daljnjih dviju gornjih
sekcija debla, koje s vršnom sekcijom imaju ukupnu
duljine 6,3 m, gore spomenuta smanjenja iznose 5,1 %,
odnosno 28,8 % (slika 2). Ispušteni dijelovi stabla
mogu se strojno usitniti.


. inačica
1. Variante


2. inačica
2. Variante


Duljina izostavljenoga gornjega dijela
debla, m - Lange der ausgeschlossen
Zopflange, m


Obujam izostavljenoga gornjega dijela
debla, % - Vermindertes Zopflange. %


Postotno smanjenje utroška vremena
kresanja grana kod izostavljanja
(odbacivanja) gornjega dijela debla. °/
- Verminderter Zeitaufwand
der Entastung, %


Slika 2. Smanjenje obujma izrađenoga
drva jelovih stabala, te smanjenje
utroška vremena kresanja
grana kod izostavljanja gornjega
(vršnog) dijela debala


Abb. 2. Verminderung der ausgeformten
Holzmasse der Tannenstämme,
sowie des Zeitaufwands der Entastung,
beim Ausschliessen der
Zopflängen


377