DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 38     <-- 38 -->        PDF

S. Bojanin, i A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJFXE I


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 371-381


U tablici 4 prikazana je struktura prosječnih utro-
šaka vremena pojedinih radnih operacija u operativnom
vremenu, pri obaranju i izradi stabala motornom
pilom u sječno zrelim sastojinama hrasta te bukve i
ostalih listača, uz primjenu sortimentne metode.


U ovim sastojinama ne dolazi u obzir primjena strojeva
za obaranje i kresanje grana. Operacije koje se mogu
visoko mehanizirati, a to su sortimentna vremena ot-
piljivanja brade i trupljenja kod tehničke oblovine, a
kod prostornog drva trupljenje i cijepanje, u tablici 4
označene su oznakom "+".


U sječno zrelim hrastovim sastojinama radovi sječe
i izrade mogu se 33,3 %, a u sastojinama bukve i ostale
bjelogorice 41,2 % visoko mehanizirati. Uzimajući u
obzir udio navedenih vrsta drva u ukupnoj sječivoj količini
drva u ovim šumama, navedeni se radovi mogu
prosječno 39,3 % visoko mehanizirati (tablice 3 i 4).


Ako bi se prostorno drvo usitnjavalo, povećao bi se
stupanj mehaniziranosti u sječno zrelim listopadnim


sastojinama. U tome bi slučaju došlo do izmjene zbog
izostanka radnih operacija sortimentnog vremena prostornog
drva.


Kako je već ranije iznijeto, preborne su šume na visokom
kršu djelomično jelove šume s primjesom smreke,
a djelomično su mješovite šume s prosječnim udjelom
jele 58 % i bjelogorice 42 %, od čega na bukvu otpada
35 %. U ovim se šumama provodi stablimična
preborna sječa, u ophodnjicama od 10 godina; bruto količina
sječivoga drva kreće se od 60 do 120 m3/ha.
Uglavnom se provodi ljetna sječa.


Na slici 1 prikazana je debljinska struktura oborenih
stabala za bruto obujam posječenoga drva 90 mVha, u
ophodnjicama od 10 godina, u sastojini jele s primjesom
smreke. Ukupno su oborena 24 stabla po ha, prsnog
promjera 27,5 cm do 75,5 cm. Ovako malena sje-
čiva količina drva i broj stabala po ha, uz stablimičnu
sječu, nepovoljno se odražavaju na mehaniziranje radova
na sječi i izradi.


6 -


5 -


s


SS N


E 4 -


E


os


t*3


i 3 "


"ČŠ


L>


CS


tS 2 -


Broj


i


ft -


l l 1 1 1 l l l


i


27,5


l l l l i l l l


37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5


Debljina stabala - pr. prom., cm - Baumstarke - BHD in cm


l


77,5Slika 1. Struktura oborenih stabala u desetgodišnjoj ophodnjici, u sastojini jele s primjesom smreke


Abb. 1. Verteilung der gefällten Bäume im Plenterungsintervall von 10 Jahren in den Tannenwäldern mit beigemischter Fichte


U tablici 5 prikazana je u jelovim prebornim šuma- izrade, uz primjenu sortimentne metode. Postotak
ma struktura utroška operativnog vremena sječe i tehničkog oblog drva iznosi 95 %, a prostornoga 5 %.


376