DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 35     <-- 35 -->        PDF

S. Bojanin, i A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE I ...


Šumarski list br. 7-8, CXXI( 1997), 371-381


U tablici 2 prikazana je struktura operativnoga vremena
pojedinih radnih operacija sječe i izrade u prored-
nim sastojinama listača (hrasta te bukve s ostalim
listačama), uz primjenu sortimentne metode. Indu-


Radovi na sječi i izradi u prorednim sastojinama
listača sa stablima do uključivo 25 cm prsnog promjera,
mogu se 100 % visoko (rad procesorom), odnosno potpuno
(rad harvesterom) mehanizirati. U sastojinama sa
stablima iznad 25 cm prsnog promjera mogu se djelomično
visoko mehanizirati samo radovi na izradi.


S obzirom na debljinu stabala, mogu se radovi sječe
i izrade u hrastovim prorednim sastojinama kod 22,1 %
sječivog drva potpuno mehanizirati, a kod 77,9 %
sječivog drva ovi se radovi mogu 20,6 % visoko meha-


strijsko je drvo izrađeno u utovarnim duljinama. Na
osnovi podataka u tablicama 1 i 2, u prorednim se sastojinama
može odrediti mogući stupanj uporabnosti
višenamjenskih strojeva pri sječi i izradi.


nizirati (tablica 3). Prema debljini stabala u prorednim
sastojinama bukve i ostalih listača, radovi na sječi i
izradi mogu se za 73,8 % sječivoga drvnog obujma
potpuno mehanizirati, a kod 26,2 % posječenoga drva
moguće je 47,3 % visoko mehanizirati.


Tablica 2. Struktura operativnoga vremena po stablu pri obaranju stabala i izradi sortimenata u prorednim
sastojinama listača


Tabelle 2. Verteilung der RAZ je Baum bei der Fällung und Ausformung in Durchforstungsbeständen
der Laubhölzer


Vrsta drva
Holzart


Hrast
Eiche


Bukva i ostale listače
Buche u. ü. Laubhölzer


Prsni promjer stabla, cm
BHD des Stammes, cm


15


20


25


30


40


10


15


20


25


30


Udio operativnog vremena, % - % der RAZ


Stab-


lovno


vrijeme


Baum-


zeit


Radna
operacija
Ablaufabschnitt


Hod do stabla
Baum aufsuchen


15,5


10,5


8,5


7,0


5,0


15,0


12,4


12,0


7,6


5,4


Stab-


lovno


vrijeme


Baum-


zeit


Radna
operacija
Ablaufabschnitt


Obaranje - Fällen


11,9


15,7


24,3


29,7


34,6


14,2


12,2


12,3


17,2


16,9


Stab-


lovno


vrijeme


Baum-


zeit


Radna
operacija
Ablaufabschnitt


Dolazak do stabla
i obaranje - Baum
aufs, und Fällen


27,4


26,2


32,8


36,7


39,6


29,2


24,6


24,3


24,8


22,3


Stab-


lovno


vrijeme


Baum-


zeit


Radna
operacija
Ablaufabschnitt


Kresanje grana
Entasten


28,9


21,9


19,5


17,5


14,6


11,0


11,2


15,4


15,0


13,6


Stab-


lovno


vrijeme


Baum-


zeit


Radna
operacija
Ablaufabschnitt


Sakupljanje grana
Äste häufen


18,2


17,2


19,2


18,0


21,0


12,4


9,3


11,6


11,0


11,2


Stab-


lovno


vrijeme


Baum-


zeit


Ukupno po stablu
Insgesamt je Baum


74,5


65,3


71,5


72,2


75,2


52,6


45,1


51,3


50,8


47,1


Sortimentno vrijeme tehničkog drva
Sortenzeit des Rundnutzholzes


5,3


15,1


18,5


21,9


18,6


10,9


20,7


Sortiment, vrijeme industrijskog drva
Sortenzeit des Industrieholzes


20,3


19,6


10,0


5,9


6,2


47,4


54,9


48,7


38,3


32,2


Operati vn
RAZ je BE


o vrijeme p
lum


o stablu


100,0


100,0


100,0


100,0


100,0


100,0


100,0


100,0


100,0


100,0373