DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 34     <-- 34 -->        PDF

S. Bojanin, 1 A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE


Šumarski lisl br. 7-8. CXXI (1997), 371-381


Od godišnje posječene količine drva 85 % otpada na
listače, a 15 % na četinjače (Krpan, 1992).


Motorne lančane pile za jednoga radnika počele su
se u Hrvatskoj rabiti iza 1960. godine, usporedo sa
znatnijom uporabom traktora za privlačenje drva. Prije


toga su se stabla obarala ručnim alatom, a oblo tehničko
drvo privlačilo konjskom vučom ili izvozilo kolima sa
konjskom zapregom. Prostorno je drvo iznošeno konjima
(samaricama) odnosno sanjkama ili izvoženo kolima
s konjskom zapregom.


2. SJEČA I IZRADBA DRVA - Fällung und Ausformung des Holzes


U jednodobnim se visokim šumama mijenja način
izrade sortimenata tijekom razvoja sastojine. U prebor-
nim šumama, gdje se u pravilu obaraju najdeblja stabla,
način je rada podložan manjim promjenama. U navedenim
se slučajevima sječe i izrađuje motornim pilama


Harvesteri i procesori ponajprije predviđeni su za
uporabu u šumama četinjača. Pored toga se primijenju-
ju i u bukovim sastojinama za stabla do prsnoga promjera
24 cm, (Farbrig i Enche, 1996). U šumskom se
gospodarstvu u Lautenbergu u Njemačkoj harvesteri


uspješno primijenjuju u bukovim sastojinama, za
obradbu stabala prsnoga promjera do uključivo 25 cm.


Stoga treba istražiti uporabnost višenamjenskih
strojeva u bjelogoričnim sastojinama listača u Hrvatskoj,
gdje se, prema dosadašnjim inozemnim iskustvima,
mogu očekivati pozitivni rezultati.


U tablici 1 prikazanje razvitak bjelogoričnih sasto-
jina s navedenim prsnim promjerima srednjih stabala u
prorednim sastojinama bukve i hrasta različite starosti.


Tablica 1. Razvoj sastojina hrasta i bukve i ostalih listača


Tabelle 1. Entwicklung der Bestände der Eiche sowie der Buche und übriger Laubhölzer


Starost sastojina


Srednje stablo


- Mittelstamm


Za sječu po ha-


Hiebsanfall je ha


Starost sastojina


Pr


pr., cm


Obujam, irr


Obujam drva, m-´


Broj stabala


Bestandesalter


BHDcm


Inhalt fm


Holzmasse fm


Stammzahl


Bestandesalter


Hrast
Eiche


Bukva i dr.
Buche u. ü. LH


Hrast
Eiche


Bukva i dr.
Buche u. ü. LH.


Hrast
Eiche


Bukva i dr.
Buche u. ü. LH.


Hrast
Eiche


Bukva i dr.
Buche u. ü. LH.


Godina - Jahr


Hrast
Eiche


Bukva i dr.
Buche u. ü. LH


Hrast
Eiche


Bukva i dr.
Buche u. ü. LH.


Hrast
Eiche


Bukva i dr.
Buche u. ü. LH.


Hrast
Eiche


Bukva i dr.
Buche u. ü. LH.


20


-


5,5


-


0,02


-


5,8


-


290


30


11,5


10,1


0,06


0,04


27,1


21,4


452


535


40


16,5


14,5


0,20


0,11


36,0


35,6


180


324


50


21,5


18,5


0,37


0,24


43,5


46,1


118


192


60


26,5


22,0


0,67


0,41


51,0


55,1


76


134


70


31,5


25,5


1,06


0,61


58,5


72,8


55


119


80


36,0


29,0


1,50


65,0


43


90


40,5


32,5


2,05


70,5


34


100


45,0


36,0


2,65


64,0


24


110


49,0


3,25


59,5


18S obzirom na debljinu stabala, u bukovim se prorednim
sastojinama harvesteri mogu primijeniti za sječu i
izradu 74 % sječivoga drva. Prema podacima u tablici
harvesteri se mogu primijeniti i u 60-godišnjim sastojinama
hrasta lužnjaka. Ostale su listače glede primjene
harvestera slične bukvi, pa će se ubuduće razmatrati zajedno.


U prorednim sastojinama u Hrvatskoj primijenjuje
se isključivo stablimična sječa. Kako se vidi iz tablice


1, u najmlađim se prorednim sastojinama obara veliki
broj stabala od kojih se stanoviti dio odnosi na pred-
komercijalnu proredu. Ova se stabla moraju obarati
motornom pilom.


U mladim se prorednim sastojinama harvesteri
kreću po vlakama, odnosno traktorskim putevima,
odakle mogu sječi stabla u dohvatu hidrauličnoga kraka.
Kako sastojine postaju sa starošću prohodne, harvesteri
ulaze i kreću se po sastojini.


372