DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 33     <-- 33 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 371 -381


UDK 630* 369 + 379 (001)


MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE I IZRADE TE
MEHANIZIRANJA PRIVLAČENJA DRVA U ŠUMAMA HRVATSKE


MÖGLICHKEIT DER HOCH - UND VOLLMECHANISIERUNG DER EINSCHLAGSARBEITEN, UND
MECHANISIERUNG DES HOLZRÜCKENS IN WÄLDERN KROATIENS


Stevan BOJANIN * i Ante P. B. KRPAN**


SAŽETAK: Primjena motornih lančanih pila za jednog radnika u Hrvatskoj
iza 1960. godine predstavljala je prvu, ručno-strojnu fazu mehanizacije
radova sječe i izrade. Iza toga javili su se u Europi višenamjenski strojevi za
radove na sječi i izradi. Primjena se harvestera na sječi i izradi katkada smatra
potpunom mehanizacijom ovih radova, dok se primjena procesora, kojima
se drvo izrađuje bez obaranja stabala, smatra tek visokom mehanizacijom.


Pored navedenih strojeva uvađani su i strojevi za guljenje kore obloga
drva.


Harvesteri i procesori namijenjeni su ponajprije za rad u prirodnim šumama
i kulturama četinjača te u plantažama topola.


U novije se vrijeme harvesteri primijenjuju u Njemačkoj u bukovim prore-
dnim sastojinama za obradbu stabala do uključivo 25 cm prsnog promjera.


U svezi s primjenom harvestera i procesora, treba uzeti u obzir da je u
Hrvatskoj postotak drva četinjača u obujmu sječivoga drva približno 15 %.


Svrha je ovoga rada istražiti mogućnost tzv. potpune i visoke mehanizacije
pri sječi i izradi u mlađim, te visoke mehanizacije u kasnijim prorednim, te
sječno zrelim sastojinama.


U svezi s mehanizacijom privlačenja pri sortimentnoj i deblovnoj metodi
izrade, želim objasniti mogućnosti primjene zglobnih traktora, gusjeničnih
traktora i forvardera. Zatim se raspravlja primjena tzv. clam-bunk i grapple-
traktora. Raspravlja se i problem odvajanja sakupljanja drva od samog privlačenja
te spajanja sakupljanja drva s obaranjem i izradom. Prikazuju se rezultati
istraživanja sakupljanja drva vitlima montiranima na traktor te prijenosnim
vitlima.


Ključne riječi: sječa i izrada, harvesteri i procesori, razina meha-
niziranosti, sakupljanje drva, privlačenje, prijenosna vitla, traktori.


1. UVOD I PROBLEMATIKA -


Mehaniziranje radova eksploatacije šuma u Hrvat- Važne su gospodarske šume u Hrvatskoj jed-


skoj ovisi osim o drugim čimbenicima, o tipovima šu- nodobne visoke šume s oplodnom sječom koje obuhva-


ma, vrsti drva, načinu gospodarenja te o terenskim i čaju 44 %, te visoke preborne šume s 18 % šumske


klimatskim uvjetima. površine. U kontinentalnom području (u ravnici, prigorju
i brdskom području) nalazi se 91 % visokih


jednodobnih šuma. Visoke se preborne šume nalaze u


*h-of.dr. se. Stevan Bojanin|,Pančićeva 1 planinskom području, gdje se uz njih rasprostire i 9 %


**Prof. dr. se. Ante P. B. Krpan, Šumarski fakultet Zagreb , j . , , . * _


F & jednodobnih visokih suma.


371