DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 31     <-- 31 -->        PDF

S. Orlić, N. Komlenović, P. Rastovski, M. Ocvirek: USPIJEVANJE ŠEST VRSTA ČETINJAČA ...


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 361 -370


Što se tiče djelotvornosti usvojenog dušika glede
proizvedene drvne tvari deblovine (Hansen iBaker
1979, Simon et. al. 1990, Komlenović i Krs-
tinić 1994), ona je bila najveća kod europskog ariša


Tablica 9: Kemizam biljnog materijala


Table 9: Chemical composition of plant material


(3,28 g N/ 1 kg deblovine ili 1 g N/305 g deblovine), a
najmanja kod obične smreke (5,28 g N/ 1 kg deblovine
ili lg N/l 89 g deblovine).


Vrsta
Species


Dijelovi stabla
Tree parts


Sadržaj hraniva u % - Contents of minerals %


Vrsta
Species


Dijelovi stabla
Tree parts


N


P


K


Ca


Mg


Obični
bor


Scots
pine


Deblo


Stem


Drvo - Wood
Kora - Bark


0,08
0,45


0,011
0,043


0,58
0,15


0,10
0,81


0,032
0,063


Obični
bor


Scots
pine


Grane
Branches


Suho drvo - Dry wood
Sviježe drvo - Fresh wood
Kora - Bark


Iglice -Needles


0,25
0,24
1,04
1,71


0,011
0,028
0,112
0,173


0,02
0,15
0,46
0,51


0,38
0,15
1,19
0,72


0,040
0,062
0,133
0,078


Obični
bor


Scots
pine


Korijen
Root


Drvo - Wood
Kora - Bark


0,20
0,76


0,018
0,115


0,06
0,76


0,07
0,18


0,021
0,144Iz svega iznesenog proizlazi kako na istraživanoj
stojbini proučavane četinjače različito uspijevaju. Bez
obzira na ove razlike ovdje se može uspješno proizvoditi
drvo četinjača u kratkim ophodnjama. Nakon četinjača
moguć je i uzgoj autoktonih listača. Ove i slične


površine ipak su ponajprije predodređene za poljoprivrednu
proizvodnju. Slične rezultate s četinjačama moguće
je postići na području bujadnica i vriština koje nije
pogodno za intenzivan uzgoj ratarskih kultura (Komlenović
et. al. 1995).


4. ZAKLJUČCI - Conclusions


1. U pokusu sa šest vrsta četinjača osnovanom na le-
siviranom tlu visok postotak preživljenja imali su obični
i crni borte smreka. Kod europskog ariša utvrđenje
nizak, a zelene duglazije izrazito nizak postotak preživljenja.


2. Američki boro vac, europski ariš i zelena duglazi-
ja bile su vodeće vrste glede visinskog rasta. Kod ovih
su vrsta utvrđeni i najveći prsni promjeri. Daleko najveća
drvna zaliha utvrđena je kod američkog borovca.


Zbog malog postotka preživljenja duglazija je imala
najmanju drvnu zalihu.


3. Američki borovac proizveo je i najveću, a zelena
duglazija najmanju biomasu.


4. Iglice i kora sadržavali su relativno najviše, a drvo
najmanje analiziranih hraniva. Od analiziranih hraniva
biomasa obične smreke nakupila je najviše kalcija, a
svih ostalih istraživanih vrsta drveća najviše dušika.


LITERATURA - References


Assmann, E., 1970.: The Principles of Forest Yield
Study, Pergament Press, London.


Dokuš, A., Orlić, S., 1986.: Šumske kulture i plantaže,
Monografija, Šumarski institut, Jastrebar-
sko, str. 87-91, Jastrebarsko


Hamilton, G.J., 1975.: Forest Mensuration Handbook,
Her Majesty´s Stationary Office, London.


Hansen, E.A.J.B. Baker, 1979.: Biomass and nutrient
removal in short rotation intensively cultured
plantations. In Proceedings of Symposium
on Impact of Intensive Harvesting of Forest Nutrient
Cycling, 13-16 Aug. 1979., State University
of New York, College of Environment Science
and Forestry, Syracuse: 130-150.


Komlenović, N., 1978.: Utjecaj mineralnih gnojiva
na ishranu i rast obične smreke (Picea abies
Karst.) na lesiviranom akričnom (vrištinskom)
tlu. Annales Forestales 8/5: 91 -122.


Komlenović, N., 1983.: Ishrana bilja. Šumarska en-
ciklopedija, Zagreb, Knjiga 2: 139-143.


Komlenović, N., Dokuš, A., Orlić, S., Mayer,
B. 1975.: Proučavanje metoda podizanja i uzgoja
intenzivnih nasada četinjača brzog rasta. Osnovne
ekološke značajke objekata istraživanja, Šumarski
institut, Jastrebarsko.


Komlenović,N.,Krstinić,A., 1994.: Neka fiziološka
svojstva pojedinih klonova topola iz sekcije
Aigiros i Tacamahaca. Šumarski list, 118,5-6:
147-152.


Komlenović, N., Orlić, S., Rastovski, P,
1995.: Uspijevanje šest vrsta četinjača u području
bujadnica i vriština, Šum. list 5-6, 169-178,
Zagreb.


Komlenović,N.,Orlić,S.,Rastovski,P, 1995.;
Uspijevanje šest vrsta četinjača u području bujadnica
i vriština, Šumarski list, 119, 5-6: 169-178.


369