DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UDK 630* (05):»54-02«/061.2


ISSN 0373-1332
CODEN SULIAB


S UM ARS Kl LIST


Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva


Journal of the Forestry Society of Croatia - Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins - Revue de la Societe forestiere croate


Uređivački savjet:


1. Mr. sc. Darko Beuk 9.


2. Prof. dr. sc.Mladen Figurić 10.


3. Dr. sc. Joso Gračan 11.


4. Tomislav Lešković, dipl. inž. 12.


5. Božidar Longin, dipl. inž. 13.


6. Prof. dr. sc. Slavko Matić, predsjednik 14.


7. Adam Pavlović, dipl. inž. 15.


8. Mr. sc. Ivan Pentek


Željko Perković, dipl. inž.
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
Zvonko Rožić, dipl. inž.
Tomislav Starčević, dipl. inž.
Nadan Sirotić, dipl. inž.
Mr. sc. Ivan Volf
Izv. prof. dr. sc. Joso Vukelić


Uređivački odbor po znanstveno-stručnim područjima:


/. Šumski ekosustavi
Izv. prof. dr. sc. Joso Vukelić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:


Prof. dr. sc. Zvonko Seletković, ekologija i biologija
šuma


Dr. se. Petar Rastovski, fiziologija i prehrana šumskog
drveća


Prof. dr. sc. Ante Krstinić, genetika i oplemenjivanje
šumskog drveća


Dr. se. Nikola Pernar, šumarska pedologija
Izv. prof. dr. sc. Dominik Raguž, lovstvo


2. Uzgajanje šuma i hortikultura


Prof. dr. sc. Slavko Matić, urednik područja


Urednici znanstvenih grana:


Dr. se. Stevo Orlić, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo


Izv. prof. dr. sc. Ante Tomašević, kraške šume


Dr. sc. Željko Španjol, zaštićeni objekti prirode


3. Iskorišćivanje šuma


Izv. prof. dr. sc. Ante B. P. Krpan, urednik područja


Urednici znanstvenih grana:


Dr. se. Dragutin Pičman, šumske prometnice


Dr. se. Dubravko Horvat, mahanizacija šumarstva


Dr. se. Slavko Govorčin, nauka o drvu i pilanska prerada drva


4. Zaštita šuma


Dr. se. Miroslav Harapin, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. sc.Milan Glavaš, šumarska fitopatologija
Mr. sc.Boris Hrašovec, šumarska entomologija
Mr. sc. Petar Jurjević, šumski požari


5. Izmjera šuma


Prof. dr. sc. Ankica Pranjić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:


Izv. prof. dr. sc. Nikola Lukić, šumarska biometrika
Zvonimir Kalafadžić, dipl. inž. šum. i geod., geodezija


6. Uređivanje šuma


Mr. sc. Gašpar Fabijanić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:


Dr. se. Ivan Martinić, organizacija rada i šumarska ekonomika
Branko Meštrić, dipl. inž. šum., informatika u šumarstvu


7. Šumarska politika


Oskar Piškorić, dipl. inž. šum., povijest šumarstva i bibliografija


Hranislav Jakovac, dipl. inž. šum., staleške vijesti
Prof. dr. se. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika,
općekorisne funkcije šuma


Glavni i odgovorni urednik prof. dr. sc. Branimir Prpić
Tehnički urednik-Hranislav Jakovac, dipl. inž. šum.
Lektor-Dijana Sekulić-Blažina


Znanstveni članci podliježu međunarodnoj recenziji.
Recenzenti su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj,
Slovačkoj i Sloveniji, a prema potrebi i u drugim zemljama
zavisno o odluci uredništva.


Časopis je referiran u (Indexed in): Forestry abstracts, Cab abstracts, Agricola, Pascal, Geobase (IM) i dr.


Na osnovi mišljenja Ministarstva informiranja Republike Hrvatske


br. 523-91-2 od06. 03. 1991. časopis »Šumarski list« smatraše
proizvodom iz točke 1 tar. broja 8 Tarife osnovog poreza na promet.