DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 29     <-- 29 -->        PDF

S. Orlić. N. Komlcnović, P. Rastovski, M. Ocvirek: USPIJEVANJE ŠEST VRSTA ČETINJAČA .


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 361-370


3.3 Produkcija suhe tvari i sadržaj elemenata
prehrane - Dry matter production, the analysis of the
nutrition


Podaci o proizvedenoj biomasi i njenoj strukturi prikazani
su u tablici 5.


Slično kao i u pogledu drvne zalihe američki boro-
vac je proizveo najveću, a zelena duglazija najmanju
količinu suhe biljne tvari. Iza američkog borovca po
produkciji biomase najprije dolazi obični bor, zatim sa
značajnim zaostatkom tri podjednake vrste; obična
smreka, crni bor i europski ariš, te na kraju zelena duglazija.
Zanimljiva je činjenica kako u pogledu produkcije
suhe biljne tvari nismo utvrdili tako veliku razliku
između američkog borovca i običnog bora, kao kod
drvnih zaliha. Osnovni je razlog tome što obični bor
ima najrazvijenije krošnje, pa prema tome i najveće
učešće suhe tvari grana u ukupnoj suhoj tvari u odnosu
na druge istraživane vrste. Biomasa iglica običnog bora
također je bila značajno veća nego kod američkog
borovca. Inače daleko najveća količina iglica utvrđena
je kod obične smreke. U odnosu na bujadnice i vrištine
( K o m 1 e n o v i ć et. al. 1995 ) ovdje smo bolji učinak
postigli sa crnim borom, ali daleko slabiji s europskim
arišem. Osnovni je tome razlog razlike u preživljenju
ovih vrsta u ova dva pokusa. Izrazito nizak postotak
preživljenja imala je u ovom pokusu zelena duglazija.


Tablica 7: Produkcija suhe tvari (kg/ha)
Table 7: Dry matter production (kg/ha)


Grafikon 2: Deblji usku struktura stabala u plohama
Graph 2: Dianieterdistribution of stems in plots


I i JJ


N/ha


250


d, cm


38 ZD


Vrste - Species


Mali broj stabala po jedinici površine osnovni je razlog
niske drvne zalihe i male količine suhe biljne tvari koju
je proizvela ova vrsta drveća. I ovaj pokus pokazuje kako
zelena duglazija nije pionirska vrsta.


Vrsta drveća
Species


Nadzemni dio - Above ground


Podzemni


dio


Under ground


Ukupno
Total


Vrsta drveća
Species


Deblo
Stem


Grane
Branches


Iglice


Needles


Ukupno
Total


Podzemni


dio


Under ground


Ukupno
Total


Obična smreka
Norway spruce


98.388,19
55,92


27.136,17
15,43


24.708,60
14,05


150.232,96
85,40


25.687,62
14,60


175.920,58
100%


Obični bor
Scots pine


126.993,72
58,23


52.776,08
24,20


11.650,16
5,34


191.419,96


87,77


26.660,91


12,23


218.080,87
100%


Crni bor
Austrian pine


112.828,96
67,07


31.026,47
18,44


7.384,39
4,39


151.239,82
89,90


16.968,54
10,10


168.228,36
100%


Europski ariš
Europian larch


112.890,54


71,35


20.407,60
12,90


2.960.08
1,87


136.258,22
86,12


21.972,40
13,88


158.230,62
100%


Američki borovac
Eastern white pine


163.031,91
67,28


33.033,87
13,63


7.254,56
2,99


203.320,34
83,10


39.004,03
16,10


242.324,37
100%


Zelena duglazija
Douglas - fir


78.872,27
61,80


20.199,81
15,83


10.019,61


7,85


109.091,69


85,48


18.524,57
14,52


127.616,26
100%Udjel biomase deblovine u ukupnoj biomasi bio je
najmanji kod smreke (57%), a najveći kod europskog
ariša (1,2%). Europski ariš imao je, međutim, relativno
najmanju biomasu grana (12,9%) i iglica (1,9%), a kako
smo već naveli kod običnog bora biomasa grana bila
je najveća (24,2%). Kod smreke je utvrđeno najveće
učešće biomase iglica (14,3%).


Udjel biomase podzemnog dijela kretao se u ovom
pokusu između 10,1% (crni bor) i 16,2% (američki
borovac), što je daleko manje nego u pokusu na podru-


čju Duga Rese (Kom leno vić et. al. 1995). To se može
djelomično pripisati većoj starosti ove kulture (Ko-
mlenović 1978, Mälkönen 1974, Young i Carpenter
1967), ali još više povoljnim biljno-hranid-
benim svojstvima lesiviranog tla. Dobro je poznato kako
šumsko drveće na supstratu slabo opskrbljenom biljnim
hranivima nastoji što više razviti korijenski sustav i
na taj način obuhvatiti što veću njegovu masu (Ko-
mlenović 1983).


367