DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 28     <-- 28 -->        PDF

S. Orlić. N. Komlcnović, P Rastovski, M. Ocvirck: USPIJEVANJE ŠEST VRSTA ČETINJAČA .


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 361-370


Starost sadnica korištenog sadnog materijala kretala
se od 2 godine (1 + 1 europski ariš) do 5 godina (zelena
duglazija). Od osnivanja pokusa proteklo je 26 godina,
to znači da se ukupna starost stabala kod posljednje izmjere
kretala u rasponu od 28 godina kod europskog
ariša do 31 godine kod zelene duglazije (tablica 1).


Preživljenje biljaka u pokusu bilo je zadovoljavajuće
kod običnog bora (81,8%), crnog bora (80,1 %) i obične
smreke (79,9%), znatno slabije kod američkog bo-
rovca (60,9%) i vrlo slabo kod europskog ariša(39,l%)
i zelene duglazije (17,4%). Razlog slabog uspjeha pojedinih
vrsta glede preživljenja treba tražiti ujakom napadu
grčice u 3. godini iza osnivanja pokusa.


U pogledu debljinskog i visinskog rasta u ovoj
razvojnoj fazi vodeće su aloktone vrste, zelena duglazija
(23,8 cm i 18,1 m), američki borovac (21,5 cm i
19,2 m) i europski ariš (18,9 cm i 18,71 m). Naše domaće
vrste imale su u prosjeku sporiji rast za oko 25%,
najbolji je običan bor (17,0 cm i 16,1 m), zatim crni bor
(15,8 cm i 13,4 m) i najslabija obična smreka (14,7 cm i
13,7 m). Provedena analiza varijance pokazuje da su
utvrđene razlike među vrstama visokosignifikantne (razina
l%Frač. 18,46" za promjer i 23,91" za visinu, tablica
5 i 6 ). Visinske krivulje (graf. 1) i debljinska
struktura stabala u plohama (graf. 2) dobro ilustriraju
visinski i debljinski rast pojedinih vrsta u pokusu.


Grafikon 1: Visinske krivulje
Graph 1: Height curves


li. ni


24 --


22 --


20 --


18 --


16 -


14 --


12 --


10 --


8 -


6 --


4 --


2 -


o --


LA


AB


7D


OB


CB


Legenda:


OS - Obična smreka - Norway spruce (Picea abiesKarst.)


OB - Obični bor - Scots pine (Pinus sylvestris L.)


CB - Crni bor - Austrian pine (Pinus nigra Arn.)


EA - Europski ariš - European larch (Larix enropea L.)


AB - Američki borovac - Eastern white pine (Pinus strobus L.)


ZD - Zelena duglazija - Douglas - fir (Pseudotsuga mensiesii Franco)


H—I—I—I—I—I—I—I—h


H—I—I—I—I—h


H—I—I—I—I—I—h


-I—I 1 1 1—I 1 r—I


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


d, cm


Temeljnica po ha najviša je kod američkog borovea
(55,14 m2) i zatim kod običnog bora (46,39 m2), a slijede
crni bor (39,52 m2) i obična smreka ( 34,03 m2).
Zbog niskog postotka preživljenja osjetnije zaostaju
europski ariš (27,45 m2) i zelena duglazija (19,40 m2).


Glede proizvedene drvne mase po ha odnosi medu
vrstama su istovjetni kao po temeljnici, vodeći su
američki borovac (549,12 m3) i običan bor (336,72
m3),a slijede crni bor (269,72 m3), obična smreka
(233,23 m3), europski ariš (250,00 m3) i zelena duglazija
(169,08 m3).


Prosječni dobni prirast kretao se u rasponu od 5,45
m3/ha kod zelene duglazije do čak 18,30 m3/ha kod
američkog borovca.


Podaci o rastu i prirastu u istovjetnom pokusu navedenih
vrsta u području bujadnica i vriština, područje
Šumarije Duga Resa - pilot objekt "Lokve", niži su za
oko 10% kod obične smreke , običnog bora, crnog bora,
europskog ariša i zelene duglazije, a veći za oko 10%
kod američkog borovca u odnosu na one u "Slatkom
potoku" (Komlenović, Orlić, Rastovski,
1995.). Istraživanja koja su provedena na širem području
Uprave šumarije Bjelovar tijekom 1980.i 1981. godine
u mladim kulturama četinjača pokazala su približno
isti odnos medu vrstama u pogledu intanziteta rasta,
a rezultati u 15. godini starosti iznose oko 50% vrijednosti
registrirane na pilot objektu "Slatki potok"
(Orlić, 1981.).


366