DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 26     <-- 26 -->        PDF

S. Orlić, N. Komlenović, P. Rastovski, M. Ocvirek: USPIJEVANJE ŠEST VRSTA ČETINJAČA.


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997). 361 -370


Tlo na istraživanom lokalitetu prema M ay e r-u de- 1975.). U tablici 2 prikazani su podaci o osnovnim
fmirano je kao rigolano lesivirano do slabo pseudo- kemijskim svojstvima tla, a u tablici 3 podaci o sadrža-
glejno (Komlenović, Dokuš, Mayer, Orlić, ju ukupnih hrani va.


Tablica 2: Mehanički sastav tla


Table 2: Mechanical composition of the soil


Dubina, cm


% čestica promjera u mm


Teksturna oznaka


Depth, cm


% particees diameter in mm


Texture


2-0.2


0.2-0.02 0.02-0.002


< 0.002


Glinasta ilovača
Dry loam


0-20


0,1


59,3 23,4


17,2


Glinasta ilovača
Dry loam


20-45


0,5


58,3 25,3


15,4


80-100


0,1


55,2 26,0


18,7Tablica 3: Kemijska svojstva tla
Table 3: Chemical soil properties


Dubina, cm
Depth, cm


pH


AL


Ukupni N
Total N


Humus
Humus


C:N


Dubina, cm
Depth, cm


H20


N-KC1


P2O5


K20


Ukupni N
Total N


Humus
Humus


C:N


Dubina, cm
Depth, cm


H20


N-KC1


mg/100g


%


C:N


0-20
20-45
80-100


4,9


4,7
5,1


4,0
4,0
4,1


27,1
21,8
17,0


13,5
11,9


7,1


0,08
0,07


1,5
0,9


10,5


7,7Površina na lokalitetu Slatki potok prije osnivanja
pokusa korištena je nekoliko godina u poljoprivredne
svrhe (uzgoj pšenice i kukuruza), a prije toga je tu bila
grabova panjača kojaje posječena i tlo iskrčeno. Temeljem
provedenih terenskih i laboratorijskih istraživanja
površina je ocijenjena kao vrlo povoljna za podizanje
nasada četinjača.


3.2. Osnovni strukturni elementi kulture


Structurals features of the culture


Osnovni podaci o strukturi sastojine u mjernim plohama
u komparativnom pokusu vrsta prikazani su u tablici
4.


Tablica 4: Osnovni strukturni elementi kulture
Table 4: Structural features of the culture


Red.


broj


Num.


Vrsta drveća
Tree species


Starost
godina


Age
years


Preživljenje
Survival


Sradnje stablo
Average tree


Temeljnica


Basal area


m2/ha


Drvna
zaliha
Growing
stock
m3/ha


Prosječni
prirast
Average
increment
m-Vha


Red.


broj


Num.


Vrsta drveća
Tree species


Starost
godina


Age
years


N/ha


%


h,m


d,cm


Temeljnica


Basal area


m2/ha


Drvna
zaliha
Growing
stock
m3/ha


Prosječni
prirast
Average
increment
m-Vha


1


Obična smreka - Norway spruce (Picea abies Karst.)


30


1998


79,9


13,7


14,7


34,03


233,23


7,77


2


Obični bor - Scots pine (Pinus sylvestris L.)


29


2044


81,8


16,1


17,0


46,39


336,72


11,61


3


Crni bor - Austrian pine (Pinus nigra Arn.)


29


2003


80,1


13,4


15,8


39,52


269,72


9,30


4


Europski ariš - European larch (Larix europea L.)


28


978


39,1


18,7


18,9


27,45


250,00


8,93


5


Američki borovac - Eastern white pine (Pinus strobus L.)


30


1523


60,9


19,2


21,5


55,14


549,12


18,30


6


Zel. duglazija - Douglas - fir (Pseudots. mensiesii Franco)


31


434


17,4


18,1


23,8


19,40


169,08


5,45364