DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 24     <-- 24 -->        PDF

S. Orlić. N. Komlenović. P. Raslovski. M. Ocvirck: USPI.lhVAN.lh SKST VRSTA ChTlNJACA


Šumarski list br. 7-8. CXX1 (1997). 361-370


Hrvatske. U suglasju s tim, u postojećim kulturama
provode se intenzivna istraživanja tijekom posljednja
tri desetljeća. O tome je objavljen i veći broj radova
(Martinović, Komlenović, 1967., Komlenović,
Dokuš, Mayer, Orlić, 1975.,Kom leno v ić
1976., 1987., Orlić, 1979., 1993., Dokuš, Orlić,


1986., Matić, 1986., Ori i ć, Komlenović, 1988.,
Komlenović, Orlić, Rastovski, 1995. i dr).


U ovom radu prikazat ćemo rezultate istraživanja o
uspijevanju i produkciji biomase glavnih vrsta četinjača
u komparativnom pokusu na području uprave šuma
Bjelovar.


2. OBJEKT ISTRAŽIVANJA I METODA RADA - The Object and Methods of the Work


Istraživanja se provode na pilot objektu "Slatki potok",
području šumarije Veliki Grđevac u komparativnom
pokusu šest vrsta četinjača. Pilot objekt "Slatki
potok" nalazi se u području brežuljkastog bjelovarskog


Tablica 1: Istraživane vrste i starost sadnica
Table 1: Investigated species with seedling age


bazena. Zemljopisni položaj lokaliteta je: 45° 46´ sjeverne
širine, 17° 03´ istočne dužine i 140-145 m nadmorske
visine.


Oznaka


vrste
Symbol


Vrsta drveća - Species


Starost sadnica,


godina Seedling


age, years


OS
OB
CB
EA
AB
ZD


Obična smreka - Norway spruce (Picea abies Karst.)


Obični bor - Scots pine (Pinus sylvestris L.)


Crni bor - Austrian pine (Pinus nigra Arn.)


Europski ariš - European larch (Larix europea L.)


Američki boro vac - Eastern white pine (Pinus strobus L.)


Zelena duglazija - Douglas - fir (Pseudotsuga mensiesii Franco)


2+2
1+2
1+2
1 + 1
1+3
2+3Slika 1: Plan pokusa


Figure 1: Experiment designe


OS


AB


ZD


OB


AB


EA


EA


ZD


OB


CB


I Rep.


GB


OS


AB


EA


II Rep.


ZD


OB


CB


OS


III Rep.


Vrste - Species:


OS - Obična smreka - Norway spruce (Picea abies Karst.)


OB - Obični bor - Scots pine (Pinus sylvestris L.)


CB - Crni bor-Austrian pine (Pinus nigra Arn.)


EA - Europski ariš - European larch (Larix europea L.)


AB - Američki borovac - Eastern white pine (Pinus strobus L.)


ZD - Zelena duglazija - Douglas - fir (Pseudotsuga mensiesii Franco)


362