DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 23     <-- 23 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXI(1997), 361-370


UDK 630* 232.1 + 569 (001)


USPIJEVANJE ŠEST VRSTA ČETINJAČA
NA LESIVIRANOM TLU NA PODRUČJU BJELOVARA


GROWTH AND BIOMASS PRODUCTION OF
SIX CONIFEROUS SPECIES ON LUVISOL


Stevo ORLIĆ*, Nikola KOMLENOVIC**, Petar RASTOVSKI***, Marijan OCVIREK****


SAŽETAK: Istraživanja su provedena na području Uprave šuma Bjelovar,
u komparativnom pokusu šest vrsta četinjača. Pokus je osnovan u proljeće
1969. godine, a istražuju se sljedeće vrste četinjača: Obična smreka (P. abies
Karst.), Obični bor (P. sylvestris L.), Crni bor (P. nigra Arn.), Europski ariš
( L. europea L.), Američki borovac (P. strobus L.) i Zelena duglazija (P men-
ziesii Franco).


U 26. godini nakon osnivanja u pokusu su registrirani sljedeći rezultati: Visok
postotak preživljenja imali su obični bor (81.8%), crni bor (80.1%) i obična
smreka (79.9%), a izrazito nizak europski ariš (39.1%) i naročito zelena
duglazija (17.4%)); Američki borovac, europski ariš i zelena duglazija vodeće
su vrste glede visinskog i debljinskog rasta. Daleko najveća drvna zaliha
utvrđena je kod američkog borovca. a zbog niskog postotka preživljenja najniža
kod zelene duglazije. Takav odnos utvrđen je i glede proizvedene suhe
tvari. Iza američkog borovca (242.324 kg/ha) po proizvedenoj biomasi dolazi
obični bor (218. 081 kg/ha), zatim sa značajnim zaostatkom obična smreka
(175.921 kg/ha), crni bor (168.228 kg/ha) i europski ariš (158.231 kg/ha) tena
kraju zelena duglazija (127.616 kg/ha).


Hranivima je relativno najsiromašnije drvo, a najbogatije iglice i kora.
Kod većine istraživanih vrsta biomasa je sadržavala najviše dušika, a zatim
kalcija. Smreka je u ovom pokusu, kao i u više drugih pokusa, usvojila najviše
kalcija.


Ključne riječi: četinjače, uspijevanje, produkcija biomase, akumulacija
hraniva u biomasi


1. UVOD - Introduction


U Hrvatskoj ima oko 75.000 ha kultura četinjača
(prema podacima J.P. "Hrvatske šume"). Najviše je na
području uprava šuma Karlovac, Bjelovar, Gospić i
Koprivnica. Ocjenjuje se da u Hrvatskoj ima još gotovo
400.000 ha slobodnih šumskih i vanšumskih površina
koje treba privesti šumskoj proizvodnji.


*dr. se. Stevo Orlić, **dr. se. Nikola Komlenović, ***dr. se. Petar Rastovski,
****mr. se. Marijan Ocvirek, Šumarski institut Jastrebarsko


Najveće površine za osnivanje novih kultura četinjača
nalaze se na području mediterana, submediterana i
u unutrašnjosti u području bujadnica i vriština (M at i ć,
Dokuš,Orlić, 1992.).


Radi postizanja što boljih rezultata u gospodarenju
kulturama četinjača, potrebno je neprekidno raditi na
izboru vrsta i njihovih provenijencija, te sistematski
pratiti uspijevanje (rast i prirast, te produkciju biomase)
pojedinih vrsta u karakterističnim stojbinskim uvjetima


361