DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 20     <-- 20 -->        PDF

N. Komlenović, N. Matković, D. Moćan, P. Rastovski: UNOS ONEČIŠĆENJA IZ ZRAKA U ŠUMU BUKVE I JELE .


Šumarski list br. 7-8. CXX1 (1997). 353-360


ZAKLJUČCI - Conclusions


- U jednogodišnjem razdoblju 1995/96 u predjelu
Lividrage u Gorskom kotaru utvrđene su sljedeće količine
istaloženih kemijskih sastojaka na otvorenom i u
šumi bukve i jele:


Sumpora 19.87 i 23.77 kg S ha-´ god"1,
Dušika 27.87 i24.22 kgNha-i god-1,
Klora 39.86 i 32.63 kg Cl ha´god´,


Kalcija 65.99 i 75.65 kg Ca ha´ god-´.


- U navedene vrijednosti nisu uračunate količine
sumpora i drugih sastojaka koje se unose u tlo vodom
što se cijedi niz debla stabala.


- Mala ili nepostojanje razlike u depozicijama istraživanih
sastojaka na otvorenom i u šumi objašnjava se


time stoje Lividraga zaštićena od izravnog utjecaja zapadnih
i jugozapadnih zračnih masa neprekidnim gorskim
lancem.


- Metodom mikrostaništa ovdje nije utvrđeno značajna
prisutnost imisijske acidifikacije tla.


- Stanje prehrane glavnih vrsta drveća nije bitnije
poremećeno izuzev povremeno povišenih koncentracija
sumpora i nižih koncentracija magnezija u asimilacijskim
organima. Koncentracije dušika u iglicama, odnosno
lišću, ne ukazuju na suvišak ovog elementa prehrane.


- Oštećenost jele 1996. godine u Lividragi bila je
značajno manja (48,9%) od prosječne oštećenosti jele u
Hrvatskoj (69,4%) godine.


Grafikon 1. Zbirno godišnje taloženje analiziranih elemenata (kg/ha god)
Grapg 1. Annual deposition of analused elements (kg/ha year)


80 -


70 -


60 -


50 -


es


xi


40 -
30 -


20 -


r—i


10 -
0 -


nna otvorenom -
open area


H sastojina -
stand


N | ci


Elemenat - Element


Ca


LITERATURA - References


Anić, J. 1973: Ishrana bilja, Zagreb.


Bosch, C. Pfannkuch, E., Baum, U., Rehfuess
1983: Über die Erkrankung der Fichte (Picea
abies Karst.) in den Hochlagen des Bayerischen
Waldes. Forstwissenschaftliches Centralblatt
102:167-181.


Brück, R.J. 1985: Boreal montane ecosystem decline
in the southern Appalachian Montains: potential


role of anthropogenic pollution. In Stubbs, H. S.
Air pollution effects on forest ecosystems. St.
Paul, Minnesota: 137-155.


Burton,K.W.Morgan E.,Roig,A. 1983:The influence
of heavy metals upon the growth of Sitka
spruce in South Wales forest. Plant and Soils 73:
327-336.


Evans, L. S. 1984: Botanical aspects of precipitation
Bot. Rev. 50:449-489.


358