DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


BARANJSKE ŠUME I KOPAČKI RIT


Dvojbe oko zaštite prirodne baštine nisu prestale. Sada su glavni predmet rasprave
baranjske šume i Kopački rit, odnosno prijedlog da se "Kopački rit" proglasi
nacionalnim parkom. Nekadašnje Šumsko-lovno gazdinstvo "Jelen", s direkcijom
u Beogradu, koje već više od 50 godina loše gospodari baranjskim nizinskim šumama,
izborilo je neposredno prije mirne reintegracije Hrvatskoga Podunavlja
proglašenje pogručja kojim je "gazdovalo" nacionalnim parkom. Naslućuje se što
ta smicalica znači za "Jelenovo" daljnje djelovanje i nastavak "gazdovanja" hrvatskim
prostorom. Pretpostavljamo daje u okvirima nekakve srpske autonomije i
dalje, na poznati način, trebalo "štititi" hrvatsku prirodnu baštinu.


Taj beogradski prijedlog je prihvaćen, očito dobronamjerno, od grupe osječkih
biologa te od Razreda za prirodne znanosti HAZU.


Prijedlog "Jelena", s kojim sam osobno imao gorka iskustva na ondašnjem
Ustavnom sudu (1986), najvjerojatnije je odobren zbog zataškavanja današnjeg
stanja baranjskih nizinskih šuma, koje su dobrim dijelom posječene i neobnovljene,
a mlade sastojine gotovo nenjegovane, što je zapravo u stručnom smislu
katastrofa i odstupanje od hrvatskoga načina gospodarenja šumama, u smislu potraj
nog održavanja prirodne šume.


Nisam, doduše, potpuno upoznat s današnjim stanjem preuzimanja baranjskih
šuma koje je preuzelo Javno poduzeće "Hrvatske šume" p.o., ali se dobro zna kako
je na nevjerojatno lukav i smišljen način, u proljeće ove godine, spriječena posjeta
predstavnika Hrvatskoga šumarskog društva i Pokreta prijatelja prirode "Lijepa
naša" baranjskim šumama, a čiji je posjet na naše upozorenje o devastiranju šuma,
odobrio general Klein. Više puta se putovalo, i svaki puta je posjeta odgođena. Nije
bilo pratnje, ili oni koji su nas trebali dočekati bili su spriječeni i si.


Očita je, međutim, potreba ulaganja golemih sredstava u neobnovljene i zapuštene
mlade sastojine. U baranjska šumska zemljišta potrebno je vratiti prirodnu i
stabilnu nizinsku šumu, koja će značiti jedinu pravu zaštitu prirodne baštine. Ovaj
posao zahtijeva veliki kadrovski potencijal i puno sredstava, što su danas u stanju
obaviti samo "Hrvatske šume".


Osnivanje nacionalnoga parka ili neke druge uprave umjesto "Hrvatskih šuma"
u tome prostoru nije prihvatljivo ni iz ekoloških, ni iz gospodarskih razloga, već
dapače, obnova i njega baranjskih šuma, uključivši i uništene šumske sastojine u
Parku prirode "Kopački rit", jedino su pravo rješenje za očuvanje prirodne baštine
toga prostora. Pri tome mislim na čitav šumski ekosustav tj. stanište, biljnu i životinjsku
zajednicu, a što upornim radom mogu postići samo šumarski stručnjaci.


Prof. dr. sc. B. Prpić


Naslovna stranica - Front page:


Velebitski botanički vrt


The Velebit Botanical Garden


(Foto:A. Frković)


Naklada 1600 primjeraka