DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 19     <-- 19 -->        PDF

N. Komlenović, N. Matković. D. Moćan. P. Rastovski: UNOS ONEČIŠĆENJA IZ ZRAKA U ŠUMU BUKVE I JELE ... Šumarski list br. 7-8. CXX1 (1997). 353-360


podlozi koja je bogata kalcijskim karbonatom. Količina
unesenog dušika u sastojinu približno je jednaka količini
istaloženog sumpora, a na otvorenom je ona čak i
veća. Za približno 40-60% bilo je više dušika u amonij-
skom nego nitratnom obliku. Količine dušika koje su
utvrđene u oborinskoj vodi premašuju kritična opterećenja
dušikom najotpornijih šumskih ekosustava (Komlenović
iGračan 1989). Samo ta količina dušika,
bez dušika koji se oslobađa procesima mineralizacije iz
tla, zadovoljava i premašuje zahtjeve uzgajanih vrsta drveća
za ovim hranivom (Komlenović i Mart ino -
vić 1965,Komlenović 1978,Glavač 1997 i dr.).
To upućuje na zaključak kako suvišak dušika za
ovaj ekosustav pretstavlja veću opasnost od depozicija
sumpora. Pored toga što on utječe na zakiseljavanje tla,
kako smo već naveli, on dovodi do poremećaja u prehrani
i slabi otpornost drveća na utjecaj nepovoljnih
abiotičkih (suša, niske temperature, vjetrovi) i biotičkih
čimbenika (biljne bolesti, kukci). Kako je glavni izvor
dušičnih spojeva cestovni promet, problem suviška dušika
u Gorskom kotaru bit će sve prisutniji.


Zanimljiva je činjenica kako su od analiziranih anio-
na u oborinskoj vodi utvrđene najviše koncentracije klora.
To je vjerojatno posljedica blizine mora, pa se puno
klora u ove šume unosilo i ranije. Slično je i u sjeverozapadnoj
Italiji. Zapadni vjetrovi tamo oduvijek nose
čestice morske vode sve do Apenina. To kulturama pinije
nije smetalo dokje morska voda bila čista. Međutim,
u novije vrijeme, kada se vodama Arna u more unose deterdženti
koji kao tanki filmski sloj prekrivaju morsku
vodu u okolišu Livorna, došlo je do katastrofalnih sušenja
najljepših kultura pinije. Uzrok sušenja je morska
sol, čije ulaženje u iglice omogućuju deterdženti.


Unatoč obilnoj ponudi dušika, njegove koncentracije
u iglicama jele i smreke te lišću bukve ne indiciraju
suvišak ovog elementa prehrane. U slučaju smreke moglo
bi se prije govoriti o njegovom nedostatku nego su-
višku. Koncentracija dušika u iglicama smreke čak je
niža od one utvrđene prije trideset godina. Slično vrijedi
i za stanje prehrane dušikom kod jele. Ni u slučaju
bukve, koncentracija dušika u lišću ne ukazuje na prekomjernu
prehranu ovim hranivom.


Relativno niske koncetracije dušika u asimilacijskim
organima istraživanih vrsta drveća u odnosu na
njegovu ponudu, može se objasniti izuzetno visokom
količinom oborina, odnosno intenzivnim procesima
njegovog ispiranja iz tla. Unos dušika u šumske ekosustave
Gorskog kotara treba, međutim, motriti, jer bi
njegov suvišak na drugim lokacijama mogao predstavljati
veći problem.


Za prehranu drugim hranivima treba ponajprije ukazati
na nepovoljnu prehranu magnezijem kod smreke.
U iglicama jele koncetracije magnezija bile su niže od
onih utvrđenih prije petnaest godina na sličnim staništima
(Komlenović iCestar 1981).


Pored intenzivnog ispiranja aniona štetni utjecaj
sumpora, dušika i klora ovdje je neutraliziran velikim
količinama kalcija koji se unosi oborinskom vodom.


Stoga, a i zbog vapnenačke podloge tla, ovdje nismo
metodom mikrostaništa utvrdili značajniju nazočnost
imisijske acidifikacije tla. To je sigurno jedan od razloga
da je jela u predjelu Lividrage manje oštećena nego
na drugim područjima Hrvatske.


Tako je 1996. godine oštećenost jele na istraživanoj
plohi iznosila 48,9, dokje prosječna njena oštećenost u
Hrvatskoj bila 69,4%.


Tablica 4. Kretanje koncentracije hramva u iglicama i lišću
Table 4. Changes of nutrient concentrations in needles and leaves


Vrsta
drveća
Species


Godina
Year


N


P


K


Ca


Mg


S


Fe


Mn


Zn


Vrsta
drveća
Species


Godina
Year


°/


0


mg/kg


Picea


abies


1967-69.


1.37


0.150


0.54


0.59


0.150


Picea


abies


1994.


1.20


0.082


0.50


0.67


0.073


0.179


30


196


16


Picea


abies


1996.


1.09


0.147


0.66


0.34


0.060


0.105


18


154


19


Abies
alba


1994.


1.22


0.089


0.40


1.14


0.165


0.135


30


370


22


Abies
alba


1995.


1.29


0.098


0.53


1.13


0.120


0.177


60


272


22


Abies
alba


1996.


1.18


0.167


0.48


0.80


0.128


0.171


84


254


27


Fagus


sylvatica


1995.


2.09


0.112


0.53


1.22


0.242


0.186


66


84


20


Fagus


sylvatica


1996.


2.25


0.123


0.56


1.49


0.220


0.142


90


210


28357