DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 18     <-- 18 -->        PDF

N. Komlcnović, N. Matković, D. Moćan, P. Raslovski: UNOS ONEČIŠĆENJA IZ ZRAKA U ŠUMU BUKVE I JELE ... Šumarski list br. 7-8. CXX1 (1997), 353-360


Iz podataka prikazanih u tablci 2. proizlazi, kako su
količine oborina u sastojini manje od onih na otvorenom
za oko 23 %. Za ukupnu godišnju količinu oborina
mora se međutim reći daje ona izuzetno velika, najveća
koja je izmjerena u Hrvatskoj. Dok je ovdje ranijih godina
postojala meteorološka postaja, i ona je također
bilježila najveće količine oborina.


Na temelju podataka u tablici 2., mogu se lako izračunati
zbirne količine pojedinih sastojaka koje su se
istaložile u istraživanom razdoblju po jedinici površine
(Tablica 3.).


Tablica 3. Zbirno godišnje taloženje analiziranih elemenata


Table 3. Annual depositions of analysed elements


Položaj
Position


S-S04


N-N03


N-NH4


CI


Ca


Položaj
Position


kg/ha


Na otvorenom
Open area


19.87


11.54


16.33


39.86


65.99


Sastojina
Stand


23.77


9.24


14.98


32.63


75.65Ovo su prve depozicije analiziranih oborinskih sastojaka
koje su utvrđene u šumi na području Gorskog
kotara. Da li su one više ili niže od očekivanih, za raspravu
je. Uglavnom su se do sada navodile više vrijednosti
sumpora(Kauzlarić iKomlenović 1993).
Treba, međutim, napomenuti da je područje Lividrage
zbog svog položaja vjerojatno jedno od manje opterećenih
područja u Gorskom kotaru. Međutim, i ove količine
sumpora nisu male, jer dosežu kritična opterećenja
i za najotpornije šumske ekosustave. Pri tome se mora
naglasiti da ovdje atmosfera nije opterećena samo sumporom,
već i drugim štetnim tvarima. Stoga i najmanja
količina bilo kojeg zagađivača može imati štetne posljedice
glede jele i ostalih vrsta drveća.


Količinama sumpora i drugih sastojaka koji se unose
u istraživanu sastojinu trebalo bi dodati one količine
koje se unose u tlo vodom koja se cijedi niz debla stabala.
Takve sakupljače oborinske vode nismo za sada postavili,
jer je učešće bukovih satabla uz čiji se pridanak
unosi u tlo najviše vode, malo.


Depozicije sumpora sigurno su se ovdje smanjile
zbog smanjenja emisija S02 s područja Kvarnerskog
zaljeva. Zbog zatvaranja koksare u Bakru, te korištenja
goriva s manje sumpora u rafinerijama i termoelektrani
Urinj, sredinom 90-tih godina, značajno su smanjenje
količine sumpornih spojeva koje se emitiraju iz izvora s
Riječkog područja. To se odrazilo i na poboljšanju kakvoće
zraka, odnosno na sniženju imisionih koncentracija
S02, stoje ustvrdio Zavod za javno zdravstvo u Rijeci,
koji sustavno prati kakvoću zraka na području žu


panije Primorsko-goranske od sredine 70-tih godina.
Do sličnih podataka došao je i Simončić (1996) u
Sloveniji na području TE Šoštanj. Nakon niza provedenih
zahvata na energetskim i drugim postrojenjima
zadnjih su se godina ovdje emisije SO, smanjile, a to se
odrazilo i na manjoj količini taloženja sumpora. Konačne
zaključke ne smije se, međutim, donositi, jer su ovo
tek prvi jednogodišnji rezultati. Dobro je poznato kako
zbog iščešljavanja zračnih masa u šumi redovito dolazi
do većeg taloženja sumpora i drugih sastojaka nego na
otvorenom.


Tako je npr. na području TE Šoštanj Simončić
(1996) utvrdio jednogodišnje depozicije sumpora na
otvorenom od 13 kg/ha, u sastojine bukve 22 kg/ha, a u
kulturi smreke čak 33 kg/ha. U Lividragi je taloženje
sumpora u sastojini veće za samo 20%. Kod drugih elemenata
taje razlika još manja ili je ona čak negativna.
To se može objasniti činjenicom kako je Lividraga zaštićena
od zapadnih i južnih zračnih masa visokim planinskom
lancem Trstenika, Jelenca, Obruča, Snježnika
i Risnjaka.


Povoljna je okolnost što se ovdje oborinama unosi
tri puta više kalcija nego sumpora, i što se tlo razvilo na


Lividraga - oborine za kemijske analize sakupljaju se na otvorenom
i na pokusnoj plohi u sastojini jele i bukve (foto: A. Frković)


356