DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 115     <-- 115 -->        PDF

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i opskrbe,
u kojem je i Glavna direkcija za šume, objavila
je sljedeći oglas:


"Mladi od 18 do 26 godina, koji želite raditi u šumarstvu,
osposobite se na jednoj od ovih škola


za kvalificirane radnike u šumarstvu 1 godina,
za gospodarenje šumama 2 godine


za trgovinu drvom 2 godine."


Dodajemo, da u Francuskoj pretežu mali ili srednje
veliki šumski posjedi, pa je ovo i poziv šumoposjed-
nicima za stručnu izobrazbu, a list Forets de France je
prvenstveno i namijenjen šumoposjednicima.


U glavnom gradu Južnoafričke Republike Pre-
toriji od 4. do 7. lipnja 1996. godine održanje skup 70
eksperata iz 45 zemalja na razradi Programa Ujedinjenih
naroda za razvoj u cilju pomoći Međuvladi-
nom odboru za šume. Eksperti su potvrdili da prorje-
đivanje šuma na velikim prostorima uzima toliko maha
da postaje opasnost za gospodarstvo, društvo, okoliš i
kulturu na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i svjetskoj
razini. Kako i mjesto skupa potvrđuje, radi se prvenstveno
o šumama ekvatorijalnog pojasa. Stoga je
potrebno uspostaviti i održavati trajnu šumu pa nacionalne
vlade trebaju poduzeti mjere koje će jamčiti
gospodarenje na načelu potrajnosti. Uz osiguranje
makroekonomskih uvjeta treba osigurati i okvire za povoljno
investiranje u gospodarenju trajnom šumom.
Sredstva, koja su potrebna za osiguranje takvog gospodarenja,
a koja se dobivaju iz Fonda javne pomoći za
razvoj i donatora, treba najracionalnije koristiti, a za
ohrabrenje privatnih šumoposjednika treba prilagoditi
zakonske odredbe. Zaključci ovog skupa objavljeni su
pod nazivom Pretorijanska deklaracija.


Iz Forets de France N° 5 1997. godine


Početkom srpnja 1997. godine (3-6.7. 1997.) u stručnoj
posjeti Hrvatskoj bili su predsjednik Njemačkog šumarskog
društva (8.000 članova) dr. Wolfgang Dertz i
potpredsjednik inž. Hans-Jürgen Wegener. Želja imje
bila upoznati se s hrvatskim nizinskim (jednodobnim),
planinskim (prebornim) i mediteranskim šumama, te
razgledati glavni grad Zagreb (dr. Dertz je bio prvi puta u
Hrvatskoj). Dakle, puno želja a malo vremena.


U U arboretumu b. Srednje šumarske škole za krš
u Splitu, jedno, oko 45 godina staro stablo lemprike


(Viburnum tinus L.) postiglo je visinu oko 10 m a promjer
na 1,30 oko 35 cm. Ovo bilježimo stoga, što u Šumarskoj
enciklopediji (II, izdanje, 2. knjiga, 104. stranica)
stoji da je lemprika "vazda zelen, do 3 m visok
grm", što može biti točno ako "raste na kamenim tlima
vapnenca i dolomita". Sjeme na tom stablu dozrijeva
krajem lipnja i najbolje gaje odmah sijati (i bez skidanja
usplođa). Jedne godine ponik je bio gotovo stopostotni,
ali sljedeće godine oko 10%. Prema tome za
konačni podatak o klijavosti sjemena treba provesti višegodišnje
pokusne sjetve.


O. Piškorić


_J O stanju šumarstva u Skandinaviji Alf


Skeppstedt u Oesterreichiche Forstzeitung br.
3/1997. izvješćuje da prvi podaci za 1996. godinu
pokazuju kako nije bila ni loša ni dobra pa su stoga i
očekivanja za 1997. godinu mutna. Poboljšanje se može
očekivati samo onda ako će se uspostaviti ravnoteža
između ponude i potražnje. Cijene će ovisiti o opskrbi
pilana oblovinom time da će se manjvrijedni sortimenti
moći teško prodati. Neke pilane uvoze oblovinu iz
Baltičkih zemalja i iz Rusije jer su transportni troškovi
tako niski, da su zanemarivi. Tržište celuloze u sve tri
zemlje, Finskoj, Norveškoj i Švedskoj malo se poboljšalo
time daje u Norveškoj stabilno i nema naznaka,
da bi se moglo pogoršati.


O. Piškorić


U dogovoru s direktorom "Hrvatskih šuma", Anđelkom
Serdarušićem, dipl. inž. šum. i uz njegovu potporu,
zajedno s kolegama dipl. inž. šum. Milanom Butko-
vićem, Tomislavom Starčevićem, Đurom Kauzlarićem
(za područje U. Š. Bjelovar-jednodobne nizinske šu-
me-šumarija Vrbovec), Krunoslavom Pupićem, Josipom
Malnarom (za područje U. Š. Delnice - planinske-
preborne šume) i Marinom Čeperićem, (za područje U.


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


VODSTVO NJEMAČKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA U POSJETI HRVATSKOJ


453
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 116     <-- 116 -->        PDF

Š. Senj - priobalne-mediteranske šume), sačinili smo
program, za koji smo vjerovali da će zadovoljiti stručnu
znatiželju naših gostiju.


15-minutni predah i osvježenje tijekom zgusnutog stručnog programa
u Šumariji Vrbovec


Zajedno s prof. dr. Branimirom Prpićcm, mr. Josipom
Dundovićem, prof. Renatom Barac i gostima, krenuli
smo 3. srpnja za Vrbovec, gdje su nas kolege na čelu
s inženjerima Tomislavom Starčevićem, Mijom Ko-
vačevićem i Željkom Gubijanom upoznali s problemima
gospodarenja nizinskim šumama: padom režima
podzemnih voda (g. j. Sikava) koje prijeti sušenjem
hrasta lužnjaka; nemogućnostima prirodne obnove i
potrebom unašanja žira (800 kg/ha kako kaže inž. Nada
Kučan); nestankom brijesta, čiji je značajan udio u mješovitoj
sastojini trebalo nadomjestiti.


Područje Šumarije Fužine - rasprava o propadanju šuma


Obilaskom jedne sječine, saznali smo da lm3 hrastovog
furnirskog trupca kod nas ima prodajnu cijenu (600
DEM) pet puta manju (3.000 DEM) od istog u Njemačkoj;
daje dnevnica radnika u njezi šuma (70 kn - oko
20 DEM) dva i pol puta manja (50 DEM) od satnice
njemačkog radnika za isti posao (tu ipak moramo reći
da je to brutto satnica). Naravno da su domaćini pokazali
gostima i najljepše sastojine hrasta lužnjaka, kojima
su isti bili oduševljeni.


Šumarija Prezid, preborne šume Gorskog kotara (ispod lovačke
kuće u Škodovniku)


Sljedećeg dana put nas vodi u Gorski kotar, gdje
nam se na vidikovcu s terase Turističke kućice iznad
Vrbovskog, pridružuje predsjednik HŠD-a prof. dr. sc.
Slavko Matić. U sunčano jutro pružao se krasan panoramski
pogled na Vrbovsko i okolicu sve do Kleka i
Mirkovice. Uz kratko zaustavljanje u Zalesini na NPŠO
Šumarskog fakulteta, krećemo prema g. j. Brloško, šumarija
Fužine, gdje nas je dočekao Krunoslav Pupić
dipl. inž. šum., upravitelj U. Š. Delnice s kompletnom
ekipom Uprave šuma i šumarije Fužine. Tu, gdje je uz
g. j. "Spičunak" najizrazitije sušenje jele, raspravljalo
se o problemu umiranja šuma, uz informacije domaćina
i razmjenu stručnih mišljenja. Nakon domjenka, u lovačkoj
kući u Lipovači, s inž. Josipom Malnarom krećemo
prema šumarijama Gerovo, Tršće i Prezid, gdje goste
upravitelji odnosnih šumarija, dipl. inženjeri Josip
Malnar, Miljenko Čop i Marijan Malnar upoznaju s radom
kao i najljepšim prebornim šumama u Hrvatskoj.


Lovačka kuca u Škodovniku


Na pokusnim plohama, prof. dr. sc. S. Matić izložio je
gostima rezultate svojih dugogodišnjih istraživanja na
ovom području. Pogled na šumu s lovačke kuće u Škodovniku
bio je još jedan u nizu prekrasnih doživljaja tijekom
dana.


Sutradan po kiši, koja nam je prijetila pokvariti "jadranski
doživljaj" krećemo za Senj, gdje su nas do-


454