DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 115     <-- 115 -->        PDF

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i opskrbe,
u kojem je i Glavna direkcija za šume, objavila
je sljedeći oglas:


"Mladi od 18 do 26 godina, koji želite raditi u šumarstvu,
osposobite se na jednoj od ovih škola


za kvalificirane radnike u šumarstvu 1 godina,
za gospodarenje šumama 2 godine


za trgovinu drvom 2 godine."


Dodajemo, da u Francuskoj pretežu mali ili srednje
veliki šumski posjedi, pa je ovo i poziv šumoposjed-
nicima za stručnu izobrazbu, a list Forets de France je
prvenstveno i namijenjen šumoposjednicima.


U glavnom gradu Južnoafričke Republike Pre-
toriji od 4. do 7. lipnja 1996. godine održanje skup 70
eksperata iz 45 zemalja na razradi Programa Ujedinjenih
naroda za razvoj u cilju pomoći Međuvladi-
nom odboru za šume. Eksperti su potvrdili da prorje-
đivanje šuma na velikim prostorima uzima toliko maha
da postaje opasnost za gospodarstvo, društvo, okoliš i
kulturu na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i svjetskoj
razini. Kako i mjesto skupa potvrđuje, radi se prvenstveno
o šumama ekvatorijalnog pojasa. Stoga je
potrebno uspostaviti i održavati trajnu šumu pa nacionalne
vlade trebaju poduzeti mjere koje će jamčiti
gospodarenje na načelu potrajnosti. Uz osiguranje
makroekonomskih uvjeta treba osigurati i okvire za povoljno
investiranje u gospodarenju trajnom šumom.
Sredstva, koja su potrebna za osiguranje takvog gospodarenja,
a koja se dobivaju iz Fonda javne pomoći za
razvoj i donatora, treba najracionalnije koristiti, a za
ohrabrenje privatnih šumoposjednika treba prilagoditi
zakonske odredbe. Zaključci ovog skupa objavljeni su
pod nazivom Pretorijanska deklaracija.


Iz Forets de France N° 5 1997. godine


Početkom srpnja 1997. godine (3-6.7. 1997.) u stručnoj
posjeti Hrvatskoj bili su predsjednik Njemačkog šumarskog
društva (8.000 članova) dr. Wolfgang Dertz i
potpredsjednik inž. Hans-Jürgen Wegener. Želja imje
bila upoznati se s hrvatskim nizinskim (jednodobnim),
planinskim (prebornim) i mediteranskim šumama, te
razgledati glavni grad Zagreb (dr. Dertz je bio prvi puta u
Hrvatskoj). Dakle, puno želja a malo vremena.


U U arboretumu b. Srednje šumarske škole za krš
u Splitu, jedno, oko 45 godina staro stablo lemprike


(Viburnum tinus L.) postiglo je visinu oko 10 m a promjer
na 1,30 oko 35 cm. Ovo bilježimo stoga, što u Šumarskoj
enciklopediji (II, izdanje, 2. knjiga, 104. stranica)
stoji da je lemprika "vazda zelen, do 3 m visok
grm", što može biti točno ako "raste na kamenim tlima
vapnenca i dolomita". Sjeme na tom stablu dozrijeva
krajem lipnja i najbolje gaje odmah sijati (i bez skidanja
usplođa). Jedne godine ponik je bio gotovo stopostotni,
ali sljedeće godine oko 10%. Prema tome za
konačni podatak o klijavosti sjemena treba provesti višegodišnje
pokusne sjetve.


O. Piškorić


_J O stanju šumarstva u Skandinaviji Alf


Skeppstedt u Oesterreichiche Forstzeitung br.
3/1997. izvješćuje da prvi podaci za 1996. godinu
pokazuju kako nije bila ni loša ni dobra pa su stoga i
očekivanja za 1997. godinu mutna. Poboljšanje se može
očekivati samo onda ako će se uspostaviti ravnoteža
između ponude i potražnje. Cijene će ovisiti o opskrbi
pilana oblovinom time da će se manjvrijedni sortimenti
moći teško prodati. Neke pilane uvoze oblovinu iz
Baltičkih zemalja i iz Rusije jer su transportni troškovi
tako niski, da su zanemarivi. Tržište celuloze u sve tri
zemlje, Finskoj, Norveškoj i Švedskoj malo se poboljšalo
time daje u Norveškoj stabilno i nema naznaka,
da bi se moglo pogoršati.


O. Piškorić


U dogovoru s direktorom "Hrvatskih šuma", Anđelkom
Serdarušićem, dipl. inž. šum. i uz njegovu potporu,
zajedno s kolegama dipl. inž. šum. Milanom Butko-
vićem, Tomislavom Starčevićem, Đurom Kauzlarićem
(za područje U. Š. Bjelovar-jednodobne nizinske šu-
me-šumarija Vrbovec), Krunoslavom Pupićem, Josipom
Malnarom (za područje U. Š. Delnice - planinske-
preborne šume) i Marinom Čeperićem, (za područje U.


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


VODSTVO NJEMAČKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA U POSJETI HRVATSKOJ


453