DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 108     <-- 108 -->        PDF

50-ta obljetnica postojanja i rada Šumarske škole Karlovac


Pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i športa
i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, djelatnici
Šumarske škole Karlovac pripremaju 8. i 9. listopada
1997. godine obilježavanje 50-te obljetnice postojanja i
rada ove nastavne ustanove.


Pola stoljeća neprekidnog i uspješnoga rada u obrazovanju
šumarskih i drvodjeljskih tehničara i kvalificiranih
šumarskih i drvodjeljskih radnika, zaslužuje čestitke
ne samo šumarske i drvodjeljske struke, nego i svih
građana. No, da bi naši građani saznali nešto više o tom
radu, potrebno je o tome pisati, i to ne samo u ovako
stručnim časopisima, nego i u tjednom i dnevnom tisku.


Najavljujući proslavu ove 50-te obljetnice, a očekujući
detaljniji prikaz o Šumarskoj školi nakon proslave,
navodimo samo neke osnovne podatke o radu Šumarske
škole:


U 1996. godini češko šumarstvo slavilo je dvije
obljetnice. Prva je bila 26. kolovoza - sedamdeset i peta
godišnjica izlaženja časopisa Lesnickä präce, a druga
25. studenoga (u prijevodu) Zavoda za istraživanja u
šumarstvu. O proslavi Lesnickä präce izdanje poseban
prilog časopisa, a o proslavi Zavoda objavio je prikaz
inž. JanRezde u br. 1/1997. časopis Lesnickä präce.


Lesnickä präce


Proslava 75-e godišnjice Lesnickä präce održana je
u gradu Pisek, u gradu u kojem je i osnovana. U Piseku
je tada djelovala Visoka šumarska škola, profesori te
škole 24. srpnja 1921. godine zaključili su daje potreban
časopis za "šumarsku znanost i praksu", nazvavši
ga Lesnickä prace (Šumarski radovi). Zaključak o izdavanju
časopisa ostvarila je Češko-slovačka šumarska
matica, koja je 14. ožujka 1920. osnovana također u
Piseku, dakle dvije godine nakon što je uspostavljena
Češko-slovanska (slovačka) republika. Prvi svezak
izašao je kao dvobroj u siječnju 1922. godine pod uredništvom
dr. inž. Šimana Karela, državnog šumarskog
inspektora i inž. Rudolfa Friesea, profesora Visoke
šumarske škole u Piseku. Friese je bio urednik dvadeset
pet godina istodobno, od 1924. do 1935. godine,
uređivao je i mjesečnik Československi häj (Čehoslo-
vački gaj).


Godine 1956. izdavanje Lesnickä präce preuzima
Ministarstvo poljodjelstva i šumarskog gospodarstva,
odnosno nešto kasnije Ministarstvo šumarstva i vodnog
gospodarstva. Ministarstvo je izdavač Lesnickä präce
do 1. listopada 1993. godine, kada ga preuzima organizacija
Silvana Praha. Od broja 4/94. list mijenja naziv u
Les/Lesnickä präce. Kada je iste godine organizacija
Silva Regina osnovala nakladnički odjel, preuzima iz-


Škola je počela s radom u Glini 1946. godine kao
dvogodišnja. No, već 1947. godine preseljena je u Karlovac
pa se ta godina smatra pravim početkom njenog
rada. Školske godine 1948/49. Srednja šumarska škola
prelazi na trogodišnji, a 1952/53. na četverogodišnji
program rada.


Tijekom 50 godina rada, ova škola, mijenjajući samo
prostor i naziv ali ne i osnovni program rada, obrazovala
je ukupno 5.010 šumarskih i hortikulturno-pejsažnih
djelatnika (tehničara, stručnih i šumarskih djelatnika) i
582 drvno-tehnološka djelatnika (tehničara, stolara i
stručnih drvodjeljskih radnika), što je na čast i ponos
struke, njihovih učitelja inženjera, i profesora, nastavnika
i svih mjerodavnih, napose i grada Karlovca.


H. Jakovac, dipl. inž. šum.


davanje Lesnickä präce te ga od 1. siječnja 1955. izdaje
pod prvotnim nazivom - Lesnickä präce.


Opseg ovih 75 godišta Lesnickä präce iznosi 40 050
stranica ili prosječno godišnje 528 stranica u granicama
od 300 stranica 1945. do 820 stranica 1929. godine.


DVIJE 75-e OBLJETNICE U ČEŠKOM ŠUMARSTVU


446
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Herbert Killian u svoj popis šumarskih časopisa1
unio je i hrvatski Šumarski list te poljski Silwan, ali nemani
jednog na češkom jeziku, iako jenpr. od 1873. do
1901. izlazio časopis Haj (Gaj):. Naglasio sam na
češkom jeziku, jer je na području Češke i Moravske na
njemačkom jeziku od 1811. godine naprijed izlazilo
više šumarskih časopisa. Prvi je bio Oekonomische
Neuigkeiten und Verhandlungen - "časopis za sve
grane poljodjelstva i kućanstva te šumarstva i lovstva u
carevini Austriji" i izlazio je od 1811. do 1858. godine4.


Od ovog časopisa prema Killianu stariji je samo godišnjak
Diana ili, u prijevodu, društveni časopis za
proširivanje i ispravljanje znanja o prirodi, šumi i lovu.
Prvi svezak izašao je 1797. godine, drugi 1801., a treći
1805. Dodajmo daje prethodnik današnjeg francuskog
časopisa Revue forestiere francaise počeo izlaziti
početkom XIX. stoljeća, ali kao list za objavljivanje


propisa državne uprave šuma, te je tek kasnije počeo
donositi i članke s područja šumarstva.


U okviru ove proslave inž. Ctirad Rakušan prikazao
je "dvijestogodišnju stručnu šumarsku literaturu". Kao
prva češka šumarska knjiga smatra se knjiga crnokos-
telskog šumarskog majstora Vaclava Eliaša Lenharta,
izašla 1793. godine. Umjesto naslova knjige, koji se
sastoji od 28 riječi, znakovito je, da je to poučnik
(priručnik) za niže šumarasko osoblje a za više putokaz
o stručnoj literaturi na njemačkom jeziku. Knjiga je
tiskana usporedno češkim i njemačkim jezikom, a oko
1800. godine objavljeno je i drugo izdanje. Od ostalih
izdanih knjiga navodimo, da je "prvi udžbenik za
šumarske škole" F. Sekyrke Nauka o uzgajanju šuma
izdan 1892. godine, a "prvi visokoškolski udžbenik"
Dendrometrija Vaclava Korfa izašao je negdje pedesetih
godina.


Zavod za istraživanja u šumarstvu


Na Praškoj Politehnici, danas Visokoj tehničkoj
školi, 15. listopada 1848. godine Krystof Liebich, kao
privatni docent, počeo je s predavanjima šumarske struke
i preuzeo komorsku (državnu) brandsku šumu, za potrebe
nastave, istraživanja i pokuse. Brandsku šumu kao
pokusni objekt 1875. godine preuzeo je 1870. osnovan
Carski i kraljevski zavod za šumarstvo sa sjedištem u
Mariabrunnu, a kada je 1886. godine taj Zavod reorganiziran
u njegovom su okviru osnovane pokusne stanice
u Pragu i Brnu. Dakako, daje u tim stanicama službeni
jezik bio njemački pa se stoga one i ne smatraju češkim.
1996. godine proslavljena je 75-a godišnjica osnivanja
sadašnjeg Zavoda za istraživanja u šumarstvu. U 1921.
godini rješenjem Ministarstva za poljodjelstvo 31.
listopada osnovan je Zavod za zaštitu šuma. Razlog za
osnivanje tog Zavoda bilo je prenamnožavanje smre-
kovogprelca u češkim šumama. 1922. godine slijedi osnivanje
Zavoda za biokemiju sa sjedištem u Pragu te
1923. godine Zavoda za uređivanje šuma i šumarsku
ekonomiku sa sjedištem u Brnu. Iste 1923. godine osnovan
je i Zavod za uzgajanje šuma, a 1927. godine Zavodu
za uređivanje šuma pripojena je i Geodetska i fo-
togrametrijska stanica. Konačno 1933. godine osnovan
je i Zavod za šumarsku politiku i gospodarske znanosti.


Zavod je pod naslovom Vulhm tj. Vyzkumny üstav
lesniho hospodärsti a myslivosti izdao i spomen publikaciju
s podnaslovom 75 (1921-1996) godina šumarskih
istraživanja u Češkoj republici. Svi prilozi objavljeni
su i na engleskom jeziku.


1 H. Killian: Oesterreichisches Forstbiographisches Lexikon. Wien,


1994., str. 171-237.


: Lesnickä präce - 75 let, str. 10.


3 Vidi i Šumarski list 1997. str.


1 Češka je do 1918. godine bila u austrijskom dijelu Austro-ugarske


monarhije a slovačka u Ugarskom.


U Uvodu je navedeno da češko šumarstvo traži primijenjena
istraživanja za pet oblasti: biologija i uzgajanje
šumskog drveća, ekologija šume, njega šume, zaštita
šume te šumarska politika i ekonomika. U "kratkom
povijesnom pregledu šumarskih istraživanja u češkim
zemljama" kao polaznik Šumarskog zavoda u Mariabrunnu
1814-1815. godine, uz sliku, spomenut je i
Josip Ressel, "genijalni izumitelj brodskog vijka koji je
cijeli svoj život djelovao na najrazličitijim šumarskim
poslovima u Sloveniji i u Trstu."


Slijede prikazi pojedinih odjela zavoda i pokusnih
stanica s popisom osoblja:


1. Odjel za biologiju i uzgajanje šumskog drveća sa 4
doktora, 12 inženjera i 14 pomoćnog osoblja;


2. Pokusna postaja Uherske Hradište s 2 doktora, 1
magistrom, 8 inženjera, 2 biologa i 12 pomoćnog
osoblja;


3. Odjel za ekologiju šume sa 4 doktora, 10 inženjera i


16 pomoćnog osoblja;


4. Odjel za zaštitu šuma s 5 doktora, 1 magistrom, 13


inženjera i 7 pomoćnog osoblja;


5. Pokusna stanica Opočno sa 4 doktora, 1 magistrom,


14 inženjera i 15 pomoćnog osoblja;


6. Odjel za šumarsku politiku s 7 inženjera i 1
pomoćnom osobom;


7. Odjel za znanost, tehnologiju i ekonomske informaci


je s 9 inženjera i 12 pomoćnog osoblja;


Na čelu Pokusne stanice Uherske Hradište je doktor
znanosti, a u ostalim jedinicama su inženjeri.


Nadalje je kratko prikazana međunarodna suradnja,
održani stručni skupovi od 1991. do 1995. godine, a
Bibliografija za isto razdoblje navodi 865 članaka i 17
knjiga koje je izdao Zavod.


O. Piškorić


447