DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 108     <-- 108 -->        PDF

50-ta obljetnica postojanja i rada Šumarske škole Karlovac


Pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i športa
i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, djelatnici
Šumarske škole Karlovac pripremaju 8. i 9. listopada
1997. godine obilježavanje 50-te obljetnice postojanja i
rada ove nastavne ustanove.


Pola stoljeća neprekidnog i uspješnoga rada u obrazovanju
šumarskih i drvodjeljskih tehničara i kvalificiranih
šumarskih i drvodjeljskih radnika, zaslužuje čestitke
ne samo šumarske i drvodjeljske struke, nego i svih
građana. No, da bi naši građani saznali nešto više o tom
radu, potrebno je o tome pisati, i to ne samo u ovako
stručnim časopisima, nego i u tjednom i dnevnom tisku.


Najavljujući proslavu ove 50-te obljetnice, a očekujući
detaljniji prikaz o Šumarskoj školi nakon proslave,
navodimo samo neke osnovne podatke o radu Šumarske
škole:


U 1996. godini češko šumarstvo slavilo je dvije
obljetnice. Prva je bila 26. kolovoza - sedamdeset i peta
godišnjica izlaženja časopisa Lesnickä präce, a druga
25. studenoga (u prijevodu) Zavoda za istraživanja u
šumarstvu. O proslavi Lesnickä präce izdanje poseban
prilog časopisa, a o proslavi Zavoda objavio je prikaz
inž. JanRezde u br. 1/1997. časopis Lesnickä präce.


Lesnickä präce


Proslava 75-e godišnjice Lesnickä präce održana je
u gradu Pisek, u gradu u kojem je i osnovana. U Piseku
je tada djelovala Visoka šumarska škola, profesori te
škole 24. srpnja 1921. godine zaključili su daje potreban
časopis za "šumarsku znanost i praksu", nazvavši
ga Lesnickä prace (Šumarski radovi). Zaključak o izdavanju
časopisa ostvarila je Češko-slovačka šumarska
matica, koja je 14. ožujka 1920. osnovana također u
Piseku, dakle dvije godine nakon što je uspostavljena
Češko-slovanska (slovačka) republika. Prvi svezak
izašao je kao dvobroj u siječnju 1922. godine pod uredništvom
dr. inž. Šimana Karela, državnog šumarskog
inspektora i inž. Rudolfa Friesea, profesora Visoke
šumarske škole u Piseku. Friese je bio urednik dvadeset
pet godina istodobno, od 1924. do 1935. godine,
uređivao je i mjesečnik Československi häj (Čehoslo-
vački gaj).


Godine 1956. izdavanje Lesnickä präce preuzima
Ministarstvo poljodjelstva i šumarskog gospodarstva,
odnosno nešto kasnije Ministarstvo šumarstva i vodnog
gospodarstva. Ministarstvo je izdavač Lesnickä präce
do 1. listopada 1993. godine, kada ga preuzima organizacija
Silvana Praha. Od broja 4/94. list mijenja naziv u
Les/Lesnickä präce. Kada je iste godine organizacija
Silva Regina osnovala nakladnički odjel, preuzima iz-


Škola je počela s radom u Glini 1946. godine kao
dvogodišnja. No, već 1947. godine preseljena je u Karlovac
pa se ta godina smatra pravim početkom njenog
rada. Školske godine 1948/49. Srednja šumarska škola
prelazi na trogodišnji, a 1952/53. na četverogodišnji
program rada.


Tijekom 50 godina rada, ova škola, mijenjajući samo
prostor i naziv ali ne i osnovni program rada, obrazovala
je ukupno 5.010 šumarskih i hortikulturno-pejsažnih
djelatnika (tehničara, stručnih i šumarskih djelatnika) i
582 drvno-tehnološka djelatnika (tehničara, stolara i
stručnih drvodjeljskih radnika), što je na čast i ponos
struke, njihovih učitelja inženjera, i profesora, nastavnika
i svih mjerodavnih, napose i grada Karlovca.


H. Jakovac, dipl. inž. šum.


davanje Lesnickä präce te ga od 1. siječnja 1955. izdaje
pod prvotnim nazivom - Lesnickä präce.


Opseg ovih 75 godišta Lesnickä präce iznosi 40 050
stranica ili prosječno godišnje 528 stranica u granicama
od 300 stranica 1945. do 820 stranica 1929. godine.


DVIJE 75-e OBLJETNICE U ČEŠKOM ŠUMARSTVU


446